Rasa Juknevičienė: TATA šunauja Tautos nevadino?

Seime – vėl mūšis. Ne dėl pensininkų vargano gyvenimo pagerinimo, ne dėl kvailo imigrantų įstatymo persvarstymo.  Rasa Juknevičienė  verčia socdemų rinkimų štabo vadovą Algirdą Sysą prisipažinti, jog jis viešai melavo  LRT laidoje „Panorama“ (2015 11 24), kai nenorėdamas skirti Laisvės premijos Vytautui Landsbergiui, sakė jog „Laisvės premija turėtų būti, na, toks jungiantis toks, tikrai, kad visa tauta palaikytų tą kandidatūrą, nes būtent keliami aukštesni reikalavimai, ir aš asmeniškai negalėčiau ir negaliu skirti premijos žmogui, kuris galėjo sau laisvai išvadinti trečdalį ar pusę Lietuvos raudonom utėlėm, arba šunauja, arba visokių kitokių gražių žodelių, kuriuos ponas Landsbergis turėjo savo leksikone“.

rasaBuvusi krašto apsaugos ministrė tvirtina: „Apgailėtina, kad melavo sąmoningai, žinodamas, kad meluoja. Nes jei būtų suklydęs ar suklaidintas, būtų atsiprašęs. Kadangi A. Sysas yra Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų štabo pirmininkas, jo melas yra visos jo partijos melas, nes niekas dėl jo melo neatsiprašė“, – teigia R. Juknevičienė.

Tautai reikia paaiškinimo. Gal melas tai, kad Landsbergis šunauja vadino “trečdalį ar pusę Lietuvos”? Tuomet tai tikrai būtų netikslu, nes tokiais epitetais profesorius paprastai apdalina ne Lietuvą, o tuos netikėlius, ar “raudonąsias utėles”, kurie paprastai arba už konservatorius nebalsuoja, arba su jų Lietuvos išpardavimo už 1 litą politika nesutinka, arba šiaip sau, profilaktiškai…  jų skaičius sunkiai nusakomas. Be to, juk ir Tautą jis siūlė rašyti ne iš didžiosios, o iš mažosios raidės. Profesorius  Lansbergis deklaruoja, kad jis pirmiausia – Europietis. Gal tuomet, kai jis vartojo šiuos epitetus, jie buvo skirti ne LietuvosTautai, kuri su juo nesutinka,  o Europos anglams, pavyzdžiui, nes jie ketina iš ES išsstoti?  Lietuvių Tauta iš didžiosios raidės jam – neegzistuoja, vadinasi, dėmesio neverta. Pirmiausia jis rūpinasi Didžiąja Europos Sąjunga.

Tuomet gaunasi, kad prieš kaunantis dėl melo ar atsiprašymų, pirmiausia reikia išsiaiškinti:

  1. Ką turėjo omenyje profesorius Vytautas Landsbergis ( vienas iš slapyvardžių TATA), kai kažką vadino “šunauja” ar “raudonojom utėlėm”. Ar Lietuvos žmones, ar Europos?
  2. Ką turėjo omenyje Juknevičienė, kai apkaltino Sysą melu – “pusė Lietuvos” tikrai nepakankamai tikslus apibrėžimas. Gal turėjo omenyje, kad “šunaują” girdėjo ne pusė, o visa Lietuva?

Ši informacija – iš oficialaus Seimo puslapio. Kiekvienas, kas netingi ir nori pasmalsauti, ką veikia jų išrinktieji, gali pasitikrinti ją čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_d=202654&p_k=1

Šauksmas

Leave a Reply