„Rusija saugo Grybauskaitės paslaptį“

Balandžio 15 dieną portalas Pravda. ru laidoje „Točka zrenija“ (matymo taškas) parodė interviu su signataru Zigmu Vaišvila, pavadintą „Rusija saugo Grybauskaitės paslaptį“. 

screen-shot-2016-04-15-at-18-25-58

Vedančioji Liubovė Liulko (L.L.): Pas mus per Skype tiesioginiame eteryje Zigmas Vaišvila, partijos (visuomeninio judėjimo, A.L.) „Sąjūdis“ iniciatyvinės grupės narys, Lietuvos Nepriklausomybės aktos signataras, TSRS liaudies deputatas, buvęs Lietuvos saugumo departamento direktorius ir buvęs Lietuvos vyriausybės vicepremjeras. Laba diena Zigmai.

Zigmas Vaišvila (Z.V.): Laba diena.

L.L.: Zigmai, pas jus labai daug visokių titulų, ir jūs, aš manau, žmogus labai gerai informuotas apie daugelį gyvenimo pusių jūsų valstybės: ir požiūriu atgimimo valstybės, ir esamu valstybės gyvenimu, jūs daug ką galite mums papasakoti.

Ir pirmas mano klausimas bus toks: dabar su nuostaba mes skaitome Rusijoje apie tai, kad Lietuvos vyriausybė labai sunerimusi Rusijos pavojaus augimu. Reikalas prieina iki to, kad randa kažkokius rusų diversantus pasienyje su Kaliningrado sritimi, mokytojų streikuose mato Maskvos ranką ir taip toliau ir panašiai. Jūsų požiūriu, kodėl šita retorika išeina į pačią aukščiausią valstybinį lygį, juk šiuos pareiškimus daro ir prezidentė Grybauskaitė, ir premjeras Butkevičius, ir deputatai, konkrečiai iš Nacionalinio saugumo komiteto, ir Gynybos ministras, ir kiti Lietuvos valstybės veikėjai. Pas mus susidaro toks įspūdis, kad ši isterija kiek neadekvati. Iš jūsų požiūrio taško?

Z.V.: Labas vakaras. Ačiū. Tai, kad ši reakcija neadekvati, daugiau negu suprantama, ir jeigu kalbėti apie priemonės poveikio į žmonių sąmonę, tai žinote, aš vis tiktai gimiau tais laikais ir tokioje visuomenėje, kur, visų pirma, mes mokėmės galvoti. O tai, ką aš dabar matau, tas poveikio į mases priemones, jos ateina iš Vakarų technologijų, ir jos naudojamos, kad mokinti žmones negalvoti. O tam reikia juos traktuoti ne tiktai, kaip negalvojančius, bet kaip mažvaikius, kurie nieko nesupranta, bet reikia nuolatos aštrinant padėtį eiti į kokį tai tikslą. Klausimas – toks. Koks tas tikslas? Ši retorika, žinoma, ne pirma diena, ypač po Ukrainos įvykių. Ir taip, nespėliodami paimkime paskutinį pavyzdį, eskadrinį minininką Donaldą Kuką, kuris atrodo ir Kryme prieš du metus buvo. Analogiška reakcija ir aš tikriausiai užduosiu retorinį klausimą, atsakymas į kurį tikriausiai ir nereikalingas, žinant, kad šiame minininke 50 ar net 100 Tomahaukų yra ginkluotėje, kurie padengia 2,5 tūkstančio kilometrų, kad jie plaukia ne tiktai į Lietuvą, bet ir šalia Kaliningrado srities, kaip mes vadiname Karaliaučiaus kraštas, natūralu, kad tie, kas tai daro supranta, kad Rusijos reakcija bus. Nesuprasti tai gali tiktai, kas nenori to suprasti. O jeigu jie to nesupranta, jie neturi užimti tokių pareigų. Nesvarbu kur: ar JAV jūrų laivyne, ar Baltuosiuose rūmuose, ar Vilniuje, be skirtumo. Todėl natūralu, kad reakcija turėjo būti. Aš matau, pusiau profesionaliu žvilgsniu, ir pasiruošimą, kol kas, tai pačiai viršūnei tos įvykių grandinės. Prieš dvi savaites aš atsimenu buvo pranešta, kad ant Kuršių Nerijos, Nerija jungia Kaliningradą ir Klaipėdą, buvo manevrai mūsų kariuomenės, kartu su sąjungininkais, ir tuojau po jų, neaišku ar pasibaigė šie manevrai, ar ne, tai nerealus pranešimas Seimo Nacionalinio saugumo komiteto Artūro Paulausko, tarp kitko, jis tuo metu buvo komandiruotėje užsienyje, ir jis staiga praneša, kad Nerijoje išsilaipino rusų desantas. Korespondentai oficialiai klausė pasienio apsaugos viršininko Generolo pulkininko Poželos, tas raštu patvirtina: „ne, nieko nebuvo“. Jeigu būtų, mūsų reakcija būtų kitokia. Prezidentė jau tiek prisišnekėjo šia antirusiška tema, kad jau protu nesuvokiama. Ji, staiga, viešai pareiškia, kad draudžia visiems kalbėti šia tema. Na ir štai, atplaukia eskadrinis minininkas. Ko jis čia atplaukia – nepranešama. Natūralu, kad Rusijos reakcija bus. Jos negali nebūti, nuo Juodosios jūros atstumas didesnis iki Maskvos, negu nuo Baltijos jūros. Taip kad tai – sąmoninga provokacija. Kitokių duomenų aš neturiu, kad daryti kokią tai išvadą. Ir nori nenori turi prisiminti praėjusių metų pasisakymą STRATFOR vadovo, apie tai, kad vis tiktai, pagrindinis tikslas tai sukurti karinę juosta kovinių veiksmų nuo Juodosios jūros iki Baltijos jūros. Tai ne mano nuomonė, tai Fridmano, atviru tekstu, pilna Youtube viso to. Todėl aiškina, kad jiems nepakanka savo armijos, kad visur kariauti. Koks viso to tikslas? Jis irgi atviru tekstu sako, kad nesusijungtų vokiečių pinigai ir technologijos su Rusijos darbo jėgos ir gamtiniais resursais. Taip kad tikslai išsakyti aiškiai ir po šio skandalo, kuris pas mus įvyko prieš dvi su puse savaitės, kai saugumo departamentas ir Gynybos ministerijos antras departamentas operatyvinių tarnybų, jie viešai mane ir kitą signatarą Rolandą Paulauską ir seimo narį Audrių Naką viešai apšmeižė, kad aš ir kolegos dirbame Rusijos pusei. Klausimų buvo daug, bet mano atsakymas buvo labai trumpas, mes susitikome su departamento vadovu Jauniškiu, atsakymas tiesus, atsakymo nėra, atsakymų nėra jokių, viskas valstybės paslaptis, ir todėl mano reakcija buvo natūrali, aš pateikiau pareiškimą Generalinei prokuratūrai, dėl iškėlimo baudžiamosios bylos prieš šiuos du vadovus šitų tarnybų. Ne tik dėl šmeižto, bet ir dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Kad tai daroma, tai gryniausia provokacija, daugiau aš nieko negaliu pridurti, klausimas tiktai, kam, kodėl ir kaip. O vakar ir šiandien mes matome tęsinį, skraidė trys malūnsparniai virš Vištyčio ežero, tarp Kaliningrado srities ir Lietuvos, ar tai kirto, ar nekirto sienos, ir dar kažkas, ir dar kažkas, ir taip kiekvieną dieną. Taip ir eina velniai žino kur. Ir mano atsakymas laba paprastas. Jeigu kažkas nori čia padaryti, kas išprovokuota Rytų Ukrainoje, tai aš kategoriškai prieš ir pasisakysiu prieš tai. Babaigai aš norėčiau pasakyti, dalindamasis savo darbo patirtimi ir vyriausybėje ir saugumo departamente, aš nesuprantu, kaip galima spręsti kokius tai klausimus nekalbant, nesvarbu su kuo. Su Lenkija – nekalbame, juk patį didžiausią spjūvį Lietuva gavo per prezidento Dūdos inauguraciją. Į inauguraciją nebuvo pakviesta nei ponia Grybauskaitė, mūsų prezidentas, vykdantis pareigas, o buvo pakviesta buvęs prezidentas Valdas Adamkus. Toliau nėra kur, tai visiems suprantama, ką visa tai reiškia. Su Rusija irgi nėra pokalbio metais, apie šią isterišką retoriką aš ir kalbėti nenoriu. Klausima, kam visa tai daroma? <…>

Šauksmas

 

Leave a Reply