Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atsakė į žurnalistų klausimus

Dalyvaudamas „Rytų ekonomikos forume“, kuris prasidėjo 3 rugpjūčio Vladivostoke, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitiko su žurnalistais ir atsakė į jiems rūpimus kausimus. Žurnalistų klausimai lietė Rusijos ekonomikos vystymosi problemas, naftos kainas, valstybės socialinę politiką, padėtį Ukrainoje, pabėgėlių problemos Europoje atsiradimo priežastis, kovą su terorizmu.

E4L3mPR8RbMqw3ACrWZvQ9jDCgikh053

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50234

V.Putinas pakomentavo paskutinius įvykius Ukrainoje. Jo nuomone konstitucinis procesas Ukrainoje dėl valdžios decentralizacijos, kas buvo numatyta Minsko susitarimuose, nevyksta. Jis turi vykti tariantis su Lugansko ir Donecko atstovais, vienok to nėra.

„Aš noriu priminti, kad pagal Minsko susitarimus pakeitimai Ukrainos Konstitucijoje numatomi, bet jie turi būti padaryti juos svarstant ir dialoge – suderinant su Donbasu, su nepripažintų DLR ir LLR respublikų teritorijomis. Nieko panašaus, tenka apgailestauti, šiandieninė Kijevo valdžia nevykdo, ir jokio derinimo šių pakeitimų nevyksta“.

Prezidentas įvardino keturias pagrindines politinės krizės Ukrainoje sureguliavimo sąlygas, kurios šiandie Kijevo nevykdomos.

„ Jeigu mes kalbame apie Minsko susitarimų vykdymą, priminsiu: pirma -pakeitimai Konstitucijose turi būti suderinti su Donbasu, antra – rinkimų į vietos savivaldą turi būti suderintas su Donbasu, trečia- turi būti priimtas amnestijos įstatymas. Ir turi būti įgyvendintas įstatymas apie ypatinga šių teritorijų statusą. Jis priimtas, bet jo įgyvendinimas vėl atidėtas“.

V.Putinas pažymėjo, kad riaušės Kijeve yra nesusietos su Rados darbu, nes Ukrainos konstitucijos pakeitimai yra deklaratyvinio pobūdžio ir naudojami kaip priežastis politinės kovos dėl valdžios.

Komentuodamas tolesnę įvykių raidą Ukrainoje V.Putinas pasakė:

„Tai nuo mūsų nepriklauso, tai priklauso nuo pačios Ukrainos, nuo ukrainiečių tautos – kaip ilgai ukrainiečių tauta dar kentės šitą bachanaliją“.

„Tai, kad Ukraina yra valdoma iš išorės, visi pagrindiniai postai vyriausybėje, o dabar ir pagrindiniuose regionuose užima užsieniečiai, – tai aš skaitau yra ukrainiečių tautos įžeidimas. Ką, Ukrainoje nėra tvarkingų, sąžiningų ir raštingų vadybininkų? Žinoma, kad yra“, – reziumavo V.Putinas

Atsakydamas į žurnalisto klausimą dėl pabėgėlių problemos Europoje V.Putinas pasakė: „Mes apie tai kalbėjome jau daug kartų ir seniai. Aš skaitau, kad tai buvo lauktina krizė. Jeigu jūs prisiminsite, pakelsite archyvinius dokumentus, mes Rusijoje ir aš, jūsų nuolankus tarnas, prieš kelis metus sakėme, kad bus didelio masto problemos, jeigu taip vadinami vakarų partneriai tęs klaidingą politiką, ypač musulmonų pasaulio regionuose, Artimųjų Rytų regionuose, Šiaurės Afrikoje, kurią praktiškai vykdo iki šiol, o kas čia per politika? Tai politika primetimo savo standartų, neatsižvelgiant nei į istorines, nei religines, nei nacionalines, nei kultūrines ypatybes šių regionų.

Tai politika visų pirma mūsų partnerių amerikiečių. Europa aklai seka paskui šią politiką, pagal taip vadinamus sąjungininkų įsipareigojimus.

Aš su nuostaba stebiu kaip kai kurios Amerikos informavimo priemonės kritikuoja Europą už perdėtai griežtą elgesį su emigrantais. JAV neneša tokio krūvio su emigrantais, o Europa aklai sekanti Amerika, dabar neša tokį krūvį“.

V.Putinas dar pažymėjo, kad reikia kartu kovoti su terorizmu, atstatyti sugriautų valstybių ekonomiką, atstatyti tų šalių valstybingumą, o ne spręsti kvazidemokratijos problemas.

A.L.

“Šauksmas”

Leave a Reply