Sakmės, pasakos ir anekdotai

Print Friendly, PDF & Email

dalia-grybauskaite-galvas-kapoja-telefonu2Vairuotojas Juzefas iš Vilniaus krašto (pavardė žinoma) papasakojo įvairaus laikotarpio politinių sakmių ir anekdotų.
Prie Lenino gyvenom kaip metro. Aplink tamsu, o tunelio gale – švieselė šviečia.
Prie Stalino – kaip autobuse. Viena pusė sėdi, kita pusė – kratosi ir dreba.
Po koncerto Kremliuje į užkulisius susirinko vyrai juodais drabužiais.
– Kodėl būgnininkas per visą koncertą tik kartą į būgną trinktelėjo? – klausia dirigento.
– Partija tokia, – atsako šis.
– Partija pas mus viena. O belsti dažniau reikia, drauge, – pamokė dirigentą saugumiečiai.
file58970211_421382ebPrie Brežnevo – kaip lėktuve. Vienas prie šturvalo, visus kitus pykina.
Kartą Partijos suvažiavime Brežnevas ėmė pasakoti, kad mūsų ekonomika žingsniuoja septynmyliais žingsniais. Eilinis partijos narys paklausė:
– Jeigu taip, tai kodėl mėsos parduotuvėse nėra?
– O koks gi gyvulys gali su mumis suspėti? – klausimu į klausimą atrėžė Brežnevas.
Prie Gorbačiovo – kaip autostope. Stabdai mašiną į Palangą, o nuveža į Didžiasalį.
Prie Europos Sąjungos – kaip oro balione. Visi išskrido, kur vėjas pučia. O kaip sugrįžti –
niekas nežino.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė nutarė rasti kelią į „Pažadėtąją žemę“ – paliktą Lietuvą. Išgirdo ji, kad už jūrų marių gyvena išminčius Ras Mūs Senas. Keliauja ji pas pranašą, kad sužinotų, kaip vėjo kryptį pakeisti ir Tauta galėtų namo sugrįžti. Išklausė jos prašymą Ras Mūs Senas ir sako:
– Pasakysiu, tau, o gražioji mergele, kaip tą padaryti. Bet turėsi paaukoti, kas tau brangiausia: atnešk man kvailiausio seimūno smegenis.
Apstulbo Dalia, išminčiaus reikalavimą išgirdusi – iš kur jis sužinojo, kad ji tik kvailus seimūnus brangina? Kita vertus, kaipgi tokį prašymą išpildyti, jei visi kvaili, o reikia rasti kvailiausią? Ir prisiminė ji Liną Balsį, kuris buvo visai nekvailas, nes nuo jos laiku pabėgo. Jis tai jau tikrai sugalvos, kaip Ras Mūs Seno prašymą išpildyti. Kviečiasi jį svečius ir maloniai prašo:
– Lineli, užmirškim kas tarp mūsų negero buvo, nes Tėvynė namo šaukia, o kelio nežinau. Atnešk man protingiausio seimūno smegenis (manė – apgaus Ras Mūs Seną, ir vietoj jai taip mielo kvailiausio, įpirš atliekamo protingo Seimo nario smegenis). Linas sutiko (nes juk irgi namo sugrįžti nori) ir išskubėjo seimūnų smegenų ieškoti. Po trijų dienų grįžo, visas nusibaigęs iš nuovargio, kaltai skėstelėjo rankomis ir sako:
– Atleisk man, kilnioji Dalia, negaliu tavo prašymo išpildyti. Visus seimūnus patikrinau – ir protingus, ir kvailus. Pas visus tik liežuviai liko, o smegenų…

užrašė

Kazimieras Juraitis

Leave a Reply