Seimo narys Vytautas Juozapaitis atsakė į Šauksmo klausimus

Print Friendly, PDF & Email

Kazimieras Juraitis 2013Š.m. spalio 22 d. Šauksmas paviešino Kazimiero Juraičio kreipimąsi į seimo narį Vytautą Juozapaitį ir jo partijos kolegas.

http://sauksmas.lt/kreipimasis-vytauta-juozapaiti-ir-jo-partijos-kolegas.html

Pagrindinis kreipimosi tikslas buvo akivaizdžiai matomame Lietuvos valstybingumo ir tautinio tapatumo nykimo kontekste išsiaiškinti Konservatorių partijos ir asmeniškai seimo nario Vytauto Juozapaičio poziciją pagrindiniais tautos išlikimo klausimais.

Į kreipimąsi seimo narys atsakė dviem straipsniais portale Delfi.

Lapkričio 14 dienos straipsnis:

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/v-juozapaitis-ar-tikrai-kiekvienas-lietuvis-yra-tikras-lietuvis.d?id=66387204#ixzz3KpH0Mbqa

Straipsnis įdomus tuo, kad jame užsimenama apie tuos pačius dalykus, apie kuriuos kalbėjo ir signataras Rolandas Paulauskas IX naktigonėje „ Kas yra tikras tautininkas?“. Rolandas Paulauskas kviečia „pripažinti net ir tuos, kurie jus neigia“, nes jie – mūsų Tautos dalis. O Vytautas Juozapaitis sako: „Bet ar tikrai kiekvienas pripažins, kad ta pati garbės sąvoka taikytina ir šalia esantiems, ar kitiems, gal visai net nepažįstamiems, bet tokios pat pagalbos laukiantiems tautiečiams?“. Abiejų politikų mintys panašios, tik Vytautas Juozapaitis neatsako į klausimą, ar jo „tautiečio pripažinimo“ sąvoka taikytina tik socialine, ar ir politine prasme. Nes vienas dalykas yra ištiesti porą litų išmaldos prašančiam valkatai ir nesukant sau galvos, ką jis mano apie konservatorių politiką. Ir visiškai kitas dalykas atsiliepti į nuolatinio politinio priešininko pagalbos prašymą valstybiniam projektui paremti. Šio pamatinio klausimo atsakyme glūdi teorinė viltis, kad Vytauto Juozapaičio asmenybėje gali slypėti potencialas bendriems projektams su nesutaikomais politiniais priešininkais, vykdyti.

O lapkričio 26 dieną seimo narys paviešino papildantį straipsnį:

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/v-juozapaitis-hibridinio-karo-partizanai-kulturoje.d?id=66501872#ixzz3KpGJzY7G

”Rūpestis valstybės turiniu, kurio pagrindas yra visos įmanomos kultūros išraiškos formos: verslas, menas, mokslas, pramonė, literatūra, švietimas, religija, tautinė saviraiška, istorinė atmintis – štai esminis kultūros žmonių skiriamasis bruožas“, – teigia jis straipsnyje. Kad to rūpesčio stinga, kaltas „Raudonosios Armijos kareivio kerzinis batas“, kurio antspaudas tvirtai liko mūsų sąmonėje, – tradiciškai mano politikas. Požiūris į kaimynus ir ypač Rusiją – pagrindinė takoskyros žyma, skirianti konservatorių partiją nuo kairiųjų sisteminių partijų ir ypač nuo nesisteminių radikaliųjų partijų ir neformalių judėjimų.

Visgi bendras straipsnių emocinis fonas ir dominuojantis rūpestis Tautos išlikimu leidžia tikėtis, kad Lietuvos politinio gyvenimo dešinėje atsirado ryški asmenybė, ne tik deklaruojanti, bet ir pasiruošusi dirbti.

Šauksmas

Leave a Reply