Sionistų vairuojamas ES laivas lekia tiesiai į uolas

Šį kartą įvyko ne pagal Šekspyrą. Šį kartą – „kažkas negerai“ Briuselyje, o Danijos karalystėje, atvirkščiai, viskas tvarkoje.

Danija atsisakė integruotis su tuo amorfiniu kūnu, kurio vardas ES, su tuo laivu, kuris iškėlęs visas bures lekia tiesiai į uolas, tiesiai į susinaikinimą. Neabejoju, kad dauguma Europos tautų pasektų danų pavyzdžiu, deja, kitur iš piliečių atimta tokia teisė.

aphROEz7LqM

Kiekvienam, dar nepraradusiam proto kyla klausimas: kokie yra šito akivaizdaus „pabėgėlių“ suokalbio prieš Europą tikslai? Kas yra šio suokalbio vykdytojai – aišku, ir kas yra jo vadas, šito vaiduokliško ES laivo kapitonas – irgi akivaizdu, tai sionistė Angela Merkel (1).

Danija nepanoro susinaikinti

Ne visi Europoje nori laisvanoriškai susinaikinti. Referendume 53,05 proc. Danijos gyventojų pasisakė prieš tolesnę integraciją į ES. Danai pareiškė, kad ES įstatymai jiems netinka. Referendume balsavo 71,98 proc. Danijos piliečių ( 2,  3).

Tai buvo septintasis referendumas, kuriame Danija pasisakė prieš ES integraciją ir ginė savo tautiškumą. 1992 m. birželio 2 d. referendume Danija atmetė Mastrichto sutartį (prieš ją balsavo 50,7 proc. danų, balsavime dalyvavo 83,1 proc. piliečių).

2000 m. Danijos vyriausybė surengė referendumą dėl euro įvedimo, tačiau 53,2 proc. danų pasakė ne (46,8 proc. taip), tad euras nebuvo įvestas. 

Danija dar 1993 m. išsikovojo teisę sakyti NE daugeliui ES įstatymų, jos taip pat ES neturi teisės išmesti iš „Europol“, kurio paslaugomis Danija naudojasi gana dažnai.

Profesorius Povilas Gylys „Respublikoje“ pakomentavo Danijos referendumą. Jis pasakė (4):

Politiniu požiūriu Danija, matyt, geriau suvokia savo nacionalinius interesus, todėl daug svarsto, kai tenka atiduoti dalį nacionalinio suvereniteto centrinėms ES institucijoms. Lietuvoje ir kai kuriose kitose šalyse vyksta, kaip aš vadinu, integracija vogčiomis, t.y. iš apačios gerai nesuvokiant, kokios bus šio proceso pasekmės nacionalinei valstybei. Maža to, mes net nebandome suvokti, kokiame projekte dalyvaujame. Tylomis, vogčiomis mes kažkur einame, bet nelabai įsivaizduojame galutinį tašką, t.y. kokio produkto tikimės. Štai aš neseniai finansų ministrui uždaviau klausimą apie mūsų ateitį. Visiems žinoma, kad greitai bus baigta kurti Europos ekonominė fiskalinė sąjunga, todėl aš ir klausiu: ar galite man atsakyti, koks bus galutinis produktas, ką mes gausime, kaip jis atrodo? Finansų ministras retai sutrinka, bet tąkart jis man nieko nepaaiškino… Mano manymu, galutinis produktas tokiu atveju gali būti tik federacija. Tuomet ir reikia taip sakyti, kad mes pamažu kuriame federaciją. Tačiau tada kyla dar daugiau klausimų: ar kuriant federaciją ta pati Danija dalyvaus? O kodėl mums niekas nenori pasakyti, kas ir tikrųjų kuriama? Galbūt patys kūrėjai to nežino, o gal visa tai labai slapta?“
Kalbėdamas apie populiarų tarp Euro biurokratijos kvietimą „solidarizuotis“, profesorius pasakė:
Tačiau dabar juk išrastas naujas burtažodis, kad esą visiems reikia „solidarizuotis“. Šis žodis madingas, tačiau kodėl nenori „solidarizuotis“ nei danai, nei anglai, nei lenkai, nei vengrai, nei slovakai, nei čekai?.. Kodėl tik mes tokie protingi? Pasakyčiau švelniau: jie nenori beatodairiškai solidarizuotis. Kiekvienas protingas žmogus kaip ir protinga valstybė galvoja, kokiu klausimu ji turi solidarizuotis, dėl ko, kokią bendrą naudą mes gauname, kokį bendrą gėrį kuriame. Kai žinai, kad dėl to padidės tavo saugumas arba kad tu praturtėsi, tuomet viskas gerai, bet apie tai juk niekas nekalba. Čia kyla dar vienas klausimas: ar Briuselis yra pajėgus visus sutelkti kurti bendrą europinį gėrį?..“

Europos skaldytojai

Olandų laikraštyje  De Telegraaf lapkričio 18 dieną pasirodė nedidelis pranešimas, kad Olandijos vyriausybė svarsto galimybę sukurti sumažintą Šengeno zonos analogą su ribotu valstybių skaičiumi, kurias vienija susirūpinimas migracijos problema. Į jį įeitų Olandija, Belgija, Liuksemburgas, Vokietija ir Austrija (5).

Olandijos premjeras Mark Rutte 20 gruodžio susitikime su žurnalistais, kai jo paklausė apie vyriausybės planus dėl Šengeno, jis nuo tiesioginio atsakymo išsisuko. Šiai temai dėmesys padidėjo, kada gruodžio 27 išreiškė abejones  Eurogrupės pirmininkas Jaroen Dijsselbloem. Šansai išlaikyti Šengeno sistemą jos dabartiniu pavidalu ne labai dideli, pareiškė Olandijos finansų ministras interviu vokiečių laikraščiui Handelsblatt.“

Nusipelniusi sionistė Angela Merkel žengė dar vieną žingsnį skaldant ES ir skirstant jas į „pirmarūšes“ ir „antrarūšes“. Briuselyje ji inicijavo mini susitikimą, kuriame dalyvavo lyderiai ES valstybių, kurių valdžios labiausiai pasiryžusios sunaikinti jiems patikėtas valstybes ir linkusios priimti visus džichadistus plūstančius iš Artimųjų Rytų, t. y. padėti Izraeliui išvalyti aplinkinius regionus nuo arabų, kad šie nebūtų kliūtimi kurti visų pasaulio sionistų svajonę „Dydijį Izraelį“ , atstatyti Trečiąją Šventyklą (6).

Sparčiai sušauktas mini susitikimas dėl migrantų, vos prieš dvi valandas iki derybų Turkijos premjeru (Erdoganas nesiteikė atvykti ir pagerbti ES lyderius) tapo ES dezintegracijos inicijacijos tašku. Šioje islamo džichadistų „integratorių“ slaptoje koalicijoje dalyvavo Vokietija, Švedija, Suomija, Liuksemburgas, Austrija, Olandija, Belgija ir Graikija.

ES griovėja Angela Merkel, pasakodama apie šių suokalbininkų pasitarimą, pasakė žurnalistams (5): „Mūsų susitikimo tikslas – pagreitinti ES susitarimus su Turkija. Kartu su Eurokomisija mes pradėsime vykdyti konkrečius žingsnius artimiausiu metu. Mes negalime gaišti laiko.“

ES naikintojų „koalicija“ pareiškė, kad ji kreipsis į Eurokomisiją su siūlymu apsvarstyti prieš gruodžio 17-18 pasitarimą „laisvanorišką pabėgėlių paskirstymo programą.“

Victor-Orban-2-

Orbanas – Europos Dovydas, stojęs į kovą su Galijotu Merkel

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas (Viktor Orbán) gruodžio 2 d. pareiškė, kad Vokietija sugalvojo ir sudarė slaptą paktą, kad iš Turkijos tiesiai į ES būtų atgabenta 500 000 sirų (7). Pasak V. Orbano, ši schema oficialiai bus paskelbta Berlyne šią savaitę. „Šis slaptas planas yra. Ir mes su juo susidursime artimiausiomis dienomis“, – pareiškė V. Orbanas viso pasaulio vengrų susitikime. Jo teigimu, plane sakoma, kad visos ES šalys prievarta turės priimti dar daugiau migrantų, net jei tai prieštaraus kvotų sistemai. Lapkričio 29 d. Nyderlandų premjeras Markas Riutė (Mark Rutte) pareiškė, kad kai kurios ES šalys ketina atgabenti pabėgėlių grupes į Europą, tačiau jų „kiekis yra daug mažesnis nei dabar“. Paprašytas pakomentuoti šį teiginį, M. Riutė jį paneigė. Jis tvirtino, kad kalbėjo apie pirmąją 400 000 migrantų bangą. Briuselis taip pat viską paneigė. „Susidarė absurdiška koalicija, kuri transportuoja pabėgėlius į Europą“, – tvirtina V. Orbanas. Jo manymu, Paryžiaus teroro aktai parodė, kad migrantai naudojami teroristų iš Sirijos, Irako ir Afganistano.

Gruodžio pradžioje Vengrijos vyriausybė padavė ieškinį į ES teismą, kad užginčyti ES planą įvesti privalomas migrantų priėmimo kvotas. „Ieškinys paduotas“- pranešė Teisingumo ministerijos darbuotojas Gabor Kaleta  аgentūrai Frans Press.

Rugsėjo mėnėsį Europos vidaus reikalų ministrų Taryba dauguma balsų priėmė nutarimą dėl privalomų migrantų kvotų. Vengrija, Slovakija, Čekija ir Rumunija balsavo prieš šią sistemą, reikalaudamos laisvanoriškumo principo priimant pabėgėlius. Slovakija pirmoji ėmė ginti ES teisme savo teisę į savanorišką pabėgėlių priėmimą.

Sionistų tikslas – etninis Sirijos išvalymas

Vietoj to, kad dėti visas pastangas ir kuo greičiau pabaigti karinį konfliktą Sirijoje, grąžinti sirus pabėgėlius į jų Tėvynę, kaip tai numato Ženevos konvencija, Merkel ir kiti ES sionistai deda visas pastangas, kad sirus išvežti į Europą ir čia „integruoti“, kad jie niekada negrįžtų namo.

Kodėl ES sionistai taip stengiasi? Kodėl dergia ant ES tautų interesų, tarptautinių sutarčių dėl pabėgėlių? Visa mįslė yra sirų gyvenamos teritorijos. Sionistų tikslas yra atimti iš sirų šitas žemes, kurios turi tapti „Didžiuoju Izraeliu“. Yra ir artimesnis tikslas – Golano aukštumos.

nqtChKxPgo8

Jeigu pasibaigs karas Sirijoje ir atsikurs Sirijos valstybė, vėl iškils Izraelio okupuotų Golano aukštumų problema. Kol kas nei viena pasaulio valstybė šių teritorijų aneksijos nepripažįsta.

Jei neliks vieningos Sirijos valstybės, suskils ši šalis į mažyčius gabalėlius, okupacines žonas ar t.t – nebeliks Golano aukstumų problemos ir jos visiems laikams atiteks Izraeliui. Tai jokia ne paslaptis. Apie tai pasakoja Jakovas Kedmi (14 minutė).

Tai štai kodėl, Lietuvai taip reikia „integruoti“ Lietuvoje sirus – tam, kad jie niekada negalėtų grįžti į tėvynę, kurios nebeliks.

4144409

Lietuvos valdžia atsipeikės tik tada, kai „pabėgėliai“- teroristai pradės jiems pjauti galvas!?

Gal vakarykštis teroro aktas Londono metro (8, 9), kurio metu buvo papjauti (laimei, ne mirtinai) trys keleiviai, prikels iš „pabėgėlių“ beprotystės priepuolio mūsų valdžią, kuri nesugeba nieko daugiau, kaip laižyti Briuselio masonerijai užpakalius?

https://www.youtube.com/watch?v=4gARD9BajLI

Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply