Sirijos teroristai nutraukia ryšius su „Al-kaida“ ir bando tapti „legalia opozicija“

Libano leidinys „Safir“ paskelbė medžiagą, nušviečiančią procesus, vykstančius Sirijos smogikų viršūnėse

“Ruskaya vesna” (Rusų pavasaris) vertimas iš arabų kalbos.

ahrar-syam

Tęsiasi bandymai paversti teroristus į „legalią opoziciją“.

Grupuotės „Achar aš-Šan“ vadų tarybos susirinkime dauguma balsų buvo priimtas nutarimas nušalinti lyderius, kurie anksčiau bendradarbiavo su teroristine grupuote „Džebchat an-Nusra“ ir tarptautine teroristine organizacija „Al-Kaida“. Taip, pašalintas vadeiva karinio sparno „Achrar aš-Šam“ Abu Salich at-Tuchan (žiur. foto)

unnamed_1_10

Kiek anksčiau į jauną pamokslininką Abu Jachju (foto)

unnamed_2_6

buvo pakeistas užkietėjęs vilkas ideologinio fronto „šeichas“ Abu Džabar Chamim, esantis dabar Aleppo (foto)

unnamed_3_3

Suplanuotas pakeitimas „aukščiausiojo muftijaus“ „Achrar aš-Šam“ Abu Muchamedo as -Sadyko. Taip pat į ką-nors jaunesnį.

Visi šitie pokyčiai stambioje islamistų grupuotėje, veikusioje iki šiol išimtinai Sirijos šiaurėje, turi dvejopą tikslą.

Iš vienos pusės, tokie perstatymai sustiprina politinį sparną „Achrar aš-Šam“, kurį remia Vakarai. Turkija ir arabų monarchijos jų nepripažįsta teroristais. Ankstesnieji vadai-galvų pjovėjai pasitraukia į šešėlį. Vadeivos „Achrar aš-Šam“ Stambule ir Paryžiuje jau pareiškė, kad jų grupuotė yra „nuosaiki opozicija“ ir kariauja naujo Sirijos karo užsienio sponsorių projekto sudėtyje: „Nacionalinėje išlaisvinimo armijoje“.

Iš kitos pusės, tokios priemonės leidžia „Achrar aš-Šam“ perimti estafetę „Džebchat an-Nusra“ klausimuose sujungimo įvairių smogikų toje Sirijos teritorijos dalyje, kuri yra kontroliuojama Sirijos vyriausybės arba IVIL.

Į „Achrar aš-Šam“ jau įstojo eilė vietos Aleppo banditų formuočių. Dabar ši grupuotė, kuri bazuojasi Idlibe, bando „praryti“ įvairias formuotes provincijose Chama, Choms ir slėnyje Alb-Gab, įskaitant koaliciją „Džeib yl-Fatch“.

Bet pirmaeile užduotimi yra sukurti regimybę „opozicijos“ būvimo Rytinio Guto rajone prie Damasko, kur vyriausybinės pajėgos stumia taip vadinamą „Džeiš ul-Islam“, taip pat jungiančią savo sudėtyje kelias grupuotes.

Dabartiniu laiku, Sirijos žvalgybos duomenimis, smogikai „Džebchat an-Nusra“, esantys Rytinėje Gutoje gretose „Džeiš ul-Islam“, verčia keisti antsiuvus „Džeiš ul-Islam“ į „Achrar aš-Šam“. Nepatenkintus orientacijos pasikeitimu gali paprasčiausiai sušaudyti, kaip padarė tai su užsienio samdiniais ir būrio „Guraba“, bandžiusiais bėgti į Jordaniją, kad išlaikyti ištikimybę „Al-Kaidai“.

Dar daugiau, yra pagrindas manyti, kad artimiausiu laiku gali įvykti dar vienas pakeitimas – bus pašalintas ideologas ir vadas „Džeiš ul-Islam“ Zachran Alliuš (foto)

unnamed_20

taip pat susikompromitavęs draugaudamas su „Al-Kaida“. Jį gali pakeisti į Abu Suleimaną az-Zabadani arba Abu Musu al-Kanakri.

Abu jie iš „Achrar aš-Šam“, jų rankos iki alkūnių kraujyje, bet pas juos nėra giminių ano fronto pusėje ir jie patikimesni tuo atveju, jeigu Sirijos kariuomenės puolimas ties Damasku bus toliau sėkmingai tęsiamas.

Tai, tarp kitko, dar viena pusė vykstančio „iškabų pakeitimo“. „Al-Kaidos krizė Sirijoje, sukelta Rusijos oro smūgių, neturi, pagal užsienio kuratorių mintį, tapti bendra krize smogikų formuočių.

Nes kiek nors reikšmingų jėgų pas taip vadinamą „opoziciją“ nėra ir „Laisvoji Sirijos armija“ didesnėje Sirijos dalyje egzistuoja tiktai reportažuose provakarietiškų MIP. Tais vieninteliais, kas gali vykdyti vadovavimą ištęstais frontais ir įvairiomis grupuotėmis, yra islamistai.

Dėka Turkijos ir Kataro pagalbos, kovingiausia organizacija ir skaitlingiausia pasirodė grupuotė „Achrar aš-Šam“, tiesiogiai nepavaldi „Al-Kaidai” ir nepriskiriama IVIL. Dar mėnesį atgal politinio „Achrar aš-Šam“ sparno delegatai, buvo pakviesti „Sirų opozicijos“ sudėtyje į Stambulą susitikti su SNO įgaliotiniu Stefanu de Mistura.

Spalio 24 Kataro užsienio reikalų ministras Chalid al-Attija pareiškė, kad būtent „Achrar aš Šam“ sukūrė kartu su „Džeiš ul-Islam“ „operatyvinę grupę“ „Džund al-Muliachim“ tam, kad priešintis Sirijos „režimui ir Rusijos agresijai“ Damasko regione.

Apie tai, kad iš pradžių „Džeiš ul-Islam“ ir „Achrar aš Šam“ bendradarbiavo prie Damasko tarpininkaujant teroristinei organizacijai „Džebchat an-Nusra“, Kataro užsienio reikalų ministras nepaminėjo. Tokiu būdu, Kataro ir Turkijos spec. tarnybos, matomai, bendrai sąveikauja legalizuojant vienus teroristus ir pašalinant kitus, surištus su tokiu kompromituojančiu vardu kaip „Al-Kaida“.

Tarp kitko, ne visur smogikai pasiruošę eiti po stogu „Achrar aš-Šam“. Pietuose, Kuneiro rajone, šios grupuotės šauklius tiesiog susprogdino Izraelio sponsoriaujami „revoliucionieriai Sirijos laisvosios armijos“. Lygiai taip pat, kaip patys „Achrar aš-Šam“ dabar kviečia emisarus IVIL prie Idlibo ir Aleppo.

Vertė Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply