Slaptas CŽV kalėjimas Lietuvoje atsirado, „valstybininkams“ nuvertus demokratiškai išrinktą prezidentą R. Paksą!..

Pernai paskelbtoje 500 puslapių JAV Senato ataskaitoje apie CŽV kalėjimus Europoje ir kitur buvo daug nuslėptų detalių, kurių nenorėta viešinti. Šalys, kuriose buvo įsteigti kalėjimai, neįvardytos, o tik pažymėtos spalvomis. Britų Tiriamosios žurnalistikos biuras (angl. „Bureau of Investigative Journalism“) ir organizacija „The Rendition Project“ per 9 mėnesius išsiaiškino, kur iš tikrųjų buvo nugabenti kaliniai ir kur buvo vadinamosios juodosios vietos, slaptieji CŽV kalėjimai. Žurnalistai ištyrė 119 kalinių likimą nuo 2002 iki 2005 m. Paaiškėjo, kad ir Lietuvoje 2004 m. buvo įrengtas slaptas CŽV kalėjimas, pažymėtas violetine spalva.

„WikiLeaks“ paviešino 2008 m. vasario 14 d. dokumentą, įslaptintą tuometinio JAV ambasadoriaus Lietuvoje (2006-2009 m.) Džono Klaudo (John Cloud), kuris įrodo, jog Lietuva jau seniai vykdo netgi absurdiškiausius JAV globalistų nurodymus ir „išlieka viena lojaliausių šalių Jungtinėms Valstijoms“.

Minėtame „WikiLeaks“ dokumente, be kita ko, teigiama: „Mums pavyko įtikinti Lietuvą, kad vėl nusiųstų savo būrį į Iraką ir tęstų savo karių misijas Afganistane. Lietuva efektyviai tęsia mūsų demokratijos diegimo darbą Baltarusijoje, Ukrainoje, Gruzijoje ir Moldavijoje. Mes nuolat darome spaudimą vyriausybei, kad pajudintų sudėtingus antiholokaustinius reikalus ir pagerintų investicijų klimatą. Ambasadorius J.Cloud pernai susitiko su visais ministrais, dažnai konsultuojasi su pagrindiniais sprendimų priėmėjais, tarp kurių yra prezidentas Adamkus, premjeras Kirkilas, užsienio reikalų ministras Vaitiekūnas ir krašto apsaugos ministras Olekas. (…)

Lietuva globaliojo saugumo ir demokratijos plėtros srityse visada palaikė JAV poziciją. Norėdami, kad ir ateinanti Lietuvos lyderių karta darytų tą patį, turime daryti spaudimą ateinančiais metais ir vėliau. Svarbiausia, kad Lietuva kuo labiau prisidėtų prie globalios taikos ir saugumo…

Prezidentas Adamkus artimai konsultavosi su mumis, nes jis asmeniškai dirbo su naujųjų demokratijų lyderiais buvusioje sovietinėje erdvėje, ypač Gruzijoje, Moldovoje ir Ukrainoje (…). Lietuva išlieka viena lojaliausių šalių Jungtinėms Valstijoms ir palaiko daugelį dalykų, kurie mums rūpi. Pavojingiausiose pasaulio vietose Lietuva petys petin yra su Amerika…“, – rašoma „WikiLeaks“ paviešintame dokumente – (šaltinis: wikileaks.org).

___________________________________

Nepraradusiems sveikos nuovokos tautiečiams šiandien jau absoliučiai aišku, visi tie tariamai šiurkštūs Konstitucijos pažeidimai, E.Kūrio „konstitucinės dvasios“ tebuvo BLEFAS – techninės priemonės, taikomos vykdant antikonstitucinį perversmą, verčiant iš posto demokratiškai išrinktą LR Prezidentą Rolandą Paksą!..

Prezidentinis skandalas prasidėjo nuo buvusio VSD vadovo Mečio Laurinkaus sukurptos operatyvinės pažymos apie tariamas „grėsmes nacionaliniam saugumui“, kurią nedelsiant (2003 m. spalio mėn. 30 d.) nusprendė paviešinti tuometinis Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas. Kas galėtų paneigti, jog tai nėra susiję su CŽV slaptaisiais kalėjimais, kurių įrengimu būtent tada, pagal JAV slaptųjų tarnybų „rekomendacijas“, rūpinosi saugumiečiai ir netgi buvusieji KGB rezervistai?!.. Matyt, jie bijojo, kad prezidentas Rolandas Paksas ir vėl „užsiožiuos“ (kaip tai buvo „Mažeikių naftos“ atidavimo amerikiečių kompanijai „Williams“ atveju), sužinojęs apie tuos kalėjimus?.. Kita vertus, „valstybininkai“ puikiai žinojo, kad už jankiams lojalaus prezidento Valdo Adamkaus nugaros jie galės daryti viską, ką tiktai panorės, ar ką daryti jiems „draugiškai patars“ užsienio valstybių slaptosios tarnybos.

Kaip žinia, Prezidentas Rolandas Paksas ne tik nesutiko, kad Lietuvoje būtų steigiamas nelegalus slaptasis CŽV kalėjimas, bet metė iššūkį politinės korupcijos MELO SISTEMAI Lietuvoje, todėl neteko Prezidento posto ir iki šiol yra puolamas tų pačių „valstybininkų”, iki šiol yra suvaržytos jo pilietinės ir politinės teisės, absoliučiai ignoruojant Strasbūro Teismo bei Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimus. Matyt, valdžią šalyje uzurpavęs prolandsberginis-grybauskinis klanas iš tikrųjų bijo rimto konkurento, galinčio laimėti Prezidento rinkimus bei konsoliduoti opozicines jėgas kovai už teisinę, demokratišką Lietuvą!..

Beje, dar gerokai iki JAV Senato paskelbtos ataskaitos apie CŽV kalėjimus Europoje ir kitur, 2010 m. sausio 7 d. dalyvaudamas LNK diskusijų laidoje „Kryžminė ugnis“, kurią vedė žurnalistas Raigardas Musnickas, prezidentas Rolandas Paksas patvirtino, „nesutikimas su CŽV kalėjimu man kainavo Prezidento  postą!..“. Štai minėtos TV laidos pokalbio fragmentas: Ž: „Jūs įsitikinęs esate, kad CŽV kalėjimai buvo Lietuvoje?“. R.P.: „Aš įsitikinęs esu dar ir dėl to, kad būtent mano nesutikimas su CŽV kalėjimais man kainavo Prezidento postą!..“. Ž: „Ta prasme?..“. R.P: „Ta prasme – man buvo pasiūlyta sutikti įvežti teroristus į Lietuvos teritoriją. Mano nesutikimas grėsė tai kompanijai, kuri organizavo tą dalyką labai prastom pasekmėm jų bizniui“. Ž: „O ta kompanija yra CŽV ir kas dar?..“. R.P.: „Aš manau, kad tai yra antivalstybininkai ir būtent CŽV atstovai Lietuvoje, kurie pradėjo žaisti savo žaidimus“. Ž: „Ir tada buvo sugalvotas sąmokslas – kaip pašalinti Prezidentą?“. R.P.: „Bet jis buvo, jis ir įvyko!..“, – patvirtino R. Paksas.

___________________________________

PAKSAS_D.RadlinskoRolandas Paksas: Specialus tyrimas dėl piktnaudžiavimo teisėtvarka politiniais tikslais turi prasidėti nedelsiant!..

„Jungtinių Amerikos Valstijų Senato komiteto paskelbtoje ataskaitoje dėl Centinės žvalgybos valdybos sulaikymo ir tardymo programos buvo atskleista reikšminga informacija apie slaptuosius CŽV kalėjimus. Atskleisti neteisėtos veiklos aspektai galėjo turėti tiesioginių sąsajų su politiniais procesais, tuo metu vykusiais mūsų šalyje bei Valstybės saugumo karininko Vytauto Pociūno žūtimi kaimyninėje Baltarusijoje.

Kokių veiksmų Lietuva, kaip pilnateisė Europos Sąjungos narė, ruošiasi imtis dėl pamatinių žmogaus teisių paniekinimo ir neteisėtos CŽV veiklos mūsų šalyje?

Deja, girdime tik neartikuliuotas kai kurių teisėsaugos pareigūnų abejones dėl CŽV bazės, veikusios mūsų suverenioje valstybėje, tyrimo atnaujinimo, be jokios abejonės, dėl politinių priežasčių nuslepiant faktus, jau nekalbant apie protu nesuvokiamu mastu paniekintas žmogaus teises. Žmogiško orumo nepaisymas negali būti pateisinamas ir pridengiamas kovos su tarptautiniu terorizmu ar propagandos skraiste.

Neabejoju, Lietuva turės įvardinti visus neteisėtą veiklą vykdžiusius asmenis. Specialųjį tyrimą turėtų pradėti Lietuvos Respublikos Seimas, pasitelkęs geriausius teisės žinovus ir žmogaus teisių ekspertus, siekdamas išsiaiškinti visus manipuliavimo teisėtvarka, piktnaudžiavimo žvalgybine informacija ir slaptų pažymų panaudojimo politiniais tikslais atvejus bei įvardindamas pagrindinius šių procesų dalyvius ir užsakovus“, – teigia R. Paksas.

___________________________________

Taigi, pastaruoju metu atgijęs skandalas dėl CŽV kalėjimo Lietuvoje – grąžina mus į 2004 metų laikotarpį, kai saujelė „valstybininkų“ vertė LR Prezidentą Rolandą Paksą. Pasirodo, šio perversmo iniciatoriai puikiausiai žinojo – dėl ko visa tai daroma!..

LL redaktorius Aurimas DRIŽIUS 2014. gruodžio 18 d. savaitraštyje paskelbtame straipsnyje „Likimo ironija – CŽV milijonus pasidalino KGB-istai A.Paulauskas, A.Pocius ir M.Laurinkus?“ rašo:

„CŽV mokėjo milijonus dolerių KGB-istams. Juk A.Paulauskas – kadrinis KGB savanoris, o A.Pocius – KGB rezervistas, karo atveju turėjęs traiškyti „buožes“ ir nacionalistinius elementus. Laikai pasikeitė, ir KGB-istas tapo „laisvos” Lietuvos saugumo vadu.

Ar CŽV nežinojo, kam moka, ar jiems tai buvo visai nesvarbu? Juk tas pats Mečys Laurinkus klausė Rolando Pakso – ar galės Lietuvoje statyti slaptus kalėjimus? Sulaukęs neigiamo atsakymo, atstatydino R.Paksą iš Prezidento pareigų. Kaip žinia, Rolando Pakso užmojis pakeisti tuometinį VSD vadovą Mečį Laurinkų baigėsi R.Pakso APKALTA. Buvęs KGB rezervistas Arvydas Pocius, Mečio Laurinkaus rekomenduotas, tapo VSD vadovu. Buvusį KGB rezervo karininką Arvydą Pocių į šias pareigas paskyrė laikinasis Prezidentas Artūras Paulauskas. Taigi, ir taip vadinamas A.Pociaus „šeimininkas“ buvo ponas A.Paulauskas, o ne prezidentas V.Adamkus. Ir todėl tik pabandyk pareikšti nepasitikėjimą Artūro Paulausko „pastatytu“ VSD vadovu, KGB rezervistu A.Pociumi – tai gali kainuoti Prezidento postą!..“, – teigia LL redaktorius Aurimas Drižius.

O štai ką apie nelegalų CŽV kalėjimą Lietuvoje mano Kovo 11-osios Akto Signataras Zigmas VAIŠVILA: „Be abejo, prezidentinės apkaltos dalyviai žinojo, kodėl taip daro. Detalės geriau žinomos jiems patiems ir Prezidentui Rolandui Paksui. Tačiau dėl labai svarbiu SISTEMOS išbandymui tapusio ČŽV kalėjimų klausimo kviesčiau nenuslysti paviršiumi.

Pradėkime nuo esminių klausimų. Visų pirma, neužmirškime: Lietuvoje be VSD yra dar ir kita specialioji struktūra – KAM Antrasis departamentas, Prezidentės D. Grybauskaitės laikotarpiu vadovaujančiais kadrais atvirai aprūpinantis VSD ir Prezidento Kanceliariją. Profesionaliai žiūrint, to iš principo negali būti. Valstybėje turi būti bent minimali specialiųjų tarnybų konkurencija. Tai, kad vienas galimų aptariamo skandalo pastatų šiandien priklauso VSD, dar nėra atsakymas į šį klausimą.

CŽV vargu ar rėmėsi tik mūsų VSD, nes ši tarnyba tuo metu iki ausų buvo įklimpusi į didžiausią galimą viešą skandalą – Respublikos Prezidento R.Pakso apkaltą. VSD buvo dėmesio centre, o tikri profesionalai nemėgsta viešumo. ČŽV – tai ne mūsų mėgėjai, kurių pagrindine funkcija šioje, anot prof. E. Gudavičiaus, „elgetų valstybėlėje“ tapo Dvaro užgaidų aptarnavimas. Todėl aiškinantis dėl CŽV kalėjimo Lietuvoje būtina tirti ir KAM Antrojo departamento vaidmenį.

Be to, reikia suvokti – tai nebuvo ir negalėjo būti kalėjimas tiesmuka šio žodžio prasme. ČŽV neleistino tardymo veiksmus vykdo ten, kur negalioja jokie įstatymai, antraip tokie įrodymai negaliotų teisme. Paprastai tai daroma skrydžių metu. Po tokių skrydžių ir tardymo veiksmų jų metu būtina rami vieta, kur galėtų nusileisti lėktuvas, ir pailsėti tiek tardomieji, tiek tardytojai. Būtina ir neatidėliotinai surašyti tardymo protokolus, nes tokio tardymo metu tam neužtenka laiko. Nenuostabu, kad prireikia ir medikų pagalbos.

Tačiau esminiai klausimai – politiniai. Šioje besąlygiško paklusnumo sistemai ir jos vadovams valstybėje tokie dalykai negalėjo vykti be Prezidento žinios. Jeigu Prezidentas Valdas ADAMKUS paaiškintų, ar jis šiuo metu yra ir JAV pilietis, ar  bendrininkavo su šios valstybės specialiomis tarnybomis, ar gauna JAV pensiją, tada būtų paprasčiau atsakyti ir į klausimą apie CŽV kalėjimą Lietuvoje. Tačiau mes, deja, vis dar esame primityviais paaiškinimais tikinčių vergų tauta, neišsilaisvinusi pati iš savo kiauto ir jau patekusi į ne vieną naują kiautą…“, – teigia Z. Vaišvila 2014 m. gruodžio 28 d. interviu LL – „Negalime nesuvokti, kad Prezidentės D. Grybauskaitės neatidėliotina apkalta Seime – visų mūsų atsakomybė dėl Lietuvos išlikimo!..“.

___________________________________

2016 m. vasario 6 d. internetinis portalas www.ekspertai.eu informavo visuomenę apie eilinį aršios rusofobės, buvusios krašto apsaugos ministrės, konservatorės Rasos JUKNEVIČIENĖS „žygdarbį“: R. Juknevičienė prašė JAV neuždaryti Gvantanamo kalėjimo ir Lietuvos vardu siūlėsi priimti jo kalinius.

„WikiLeaks“ paskelbtame tuometinio JAV valstybės vice sekretoriaus Džeimso B. Steinbergo 2009 m. vasario 12 d. pokalbyje su tuometine krašto apsaugos ministre Rasa Juknevičiene tampa aiškios iki šiol niekur (juolab Lietuvoje) neskelbtos detalės: kai Europos Sąjunga liepė uždaryti Gvantanamo kalėjimą, R. Juknevičienė pirmoji ir vienintelė Dž. B. Steinbergui pasisiūlė, kad Lietuva galėtų priimti kalinius iš Gvantanamo.

Kaip informavo internetinis portalas www.ekspertai.eu, Lietuva sutiko leisti CŽV pastatyti kalėjimą prie Vilniaus, kuris, pasak Tiriamosios žurnalistikos biuro, veikė 2004–2006 m. Antaviliuose ir buvo vadinamas „violetine vieta“.

„WikiLeaks“ paskelbtame 2009 m. vasario 12 d. nuo 8 val. 20 min. iki 8 val. 40 min. Vašingtono laiku vykusiame pokalbyje dalyvavo – krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Krašto apsaugos ministerijos sekretorius Andrius Krivas, Lietuvos ambasadoriaus JAV pavaduotojas Tomas Gulbinas, Lietuvos gynybos atašė JAV pulkininkas Antanas Jurgaitis, taip pat Dž. B. Steinbergas ir specialiosios padėjėjos Džudit Garber (Judith Garber), Meri Sju Konavėj (Mary Sue Conaway) bei Baltųjų Rūmų atstovė Kerol Beilman Verner (Carol Beilman Werner).

Susitikime su R. Juknevičiene ir kitais trimis lietuviais amerikiečiai kalbėjosi apie energetikos saugumą, Afganistaną ir Rusiją. Tuometinė krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė pabrėžė NATO energetikos centro įkūrimo Vilniuje svarbą, pranešė, kad Lietuva, nors ir neturėdama daug lėšų, žada vis daugiau padėti Afganistanui ir pritarė Dž. B. Steinbergui, kad Europos žmonėms būtina išaiškinti, jog ES vaidmuo Afganistane yra kovos su terorizmu Europoje būdas. Ministrė R.Juknevičienė išreiškė susirūpinimą dėl Rusijos ir norą, kad Baltijos šalyse būtų NATO kontingentas.

Taip pat Rasa Juknevičienė sulaukė Dž. B. Steinbergo pritarimo, kai, visai Europos Sąjungai nepritariant Gvantanamo kalėjimui, ji sutiko priimti kalinius iš Gvantanamo. Taip pat R. Juknevičienei buvo pranešta, kad, jos prašymu, tuometinis užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas bus priimtas JAV valstybės sekretorės Hillary Clinton. Tame pokalbyje R.Juknevičienė taip pat akcentavo, kad Lietuva toliau kovos už Ukrainos ir Gruzijos narystę NATO.

„Amnesty International“ dar 2005 m. JAV valdomą Gvantanamo kalėjimą Kuboje pavadino „mūsų laikų Gulagu“. Europos Sąjunga jau seniai kritikavo šį kalėjimą, kuriame pažeidžiamos žmogaus teisės, o 2006 m. Gvantanamą nesėkmingai uždaryti bandė Jungtinės Tautos. Nuo 2009 m. sausio mėn. JAV prezidentas Barakas Obama (Barack Obama) ne kartą žadėjo uždaryti Gvantanamą, dar žinoma kaip Gitmo, deja, to neįvyko!.. Tiesa, 2015 m. lapkričio 4 d. B. Obama pareiškė, kad greičiausiai kai kurie įtariamieji teroristai bus perkelti į kalėjimus JAV teritorijoje – Kanzaso, Kolorado ir Pietų Karolinos valstijose. – (Šaltinis: wikileaks.org).

Taigi, šiandien drąsiai galima teigti: prolandsberginių „patriotų“, rusofobių juknevičienių užvaldytoje Lietuvoje, valdant KGB rezervistams – VSD vadovui Arvydui Pociui ir užsienio reikalų ministrui Antanui Valioniui, dangstomiems prezidento V.Adamkaus ir Seimo pirmininko A.Paulausko, mūsų šalyje, netoli Vilniaus esančiuose Antaviliuose, 2004 metais buvo įsteigtas nelegalus CŽV kalėjimas!..

Iškart po prezidentinio skandalo, Lietuvoje įvykdyto antikonstitucinio perversmo VSD vadovą M.Laurinkų pakeitęs Arvydas POCIUS, viešai apsimelavęs KGB rezervistas, kaip ir jo kolega Antanas VALIONIS, labai tiko jankių marionetei, antrai kadencijai perrinktam Valdui Adamkui.

Kaip tuo metu skelbė sisteminė žiniasklaida, remiantis KGB dokumentais, Antanas Valionis į KGB rezervą buvo įtrauktas 1981 m., o jau kitais metais dalyvavo KGB rengtuose mokymuose, kur buvo apdovanotas padėkos raštu. KGB įsakymu A.Valioniui buvo suteiktas kapitono laipsnis. Tuo tarpu Arvydas Pocius dėl įtraukimo į KGB rezervinius karininkus į Šakių KGB skyrių kreipėsi 1989 m. rugpjūčio mėn. Šis jo prašymas buvo patenkintas paskutiniu Sovietų Sąjungos KGB pirmininko įsakymu 1989 m. gruodžio 26 dieną.

Gerai žinomas, bet jau „užmirštas“ FAKTAS: tiek „moralusis“  prezidentas Valdas Adamkus, tiek ir klastingasis perversmininkas Artūras Paulauskas, – jiedu abu mūru stojo už Lietuvai „lojalius“ KGB rezervistus – Arvydą Pocių ir Antaną Valionį.

„Prezidentas Valdas Adamkus mano, kad užsienio reikalų ministras Antanas Valionis ir VSD vadovas Arvydas Pocius, ant kurių mestas KGB šešėlis, nenusižengė Lietuvai. Prezidentas interviu Lietuvos radijui antradienį teigė, kad asmenys, kurie nenuslėpė tam tikrų biografijos faktų, galėjo užimti atsakingas pareigas ir dirbti Lietuvos labui. Jie nenusižengė įstatymui, tai kodėl dabar turėtume abejoti jų lojalumu Lietuvai?..“, – retoriškai klausė V.Adamkus 2005 m. sausio 5 dienos www.delfi.lt publikacijoje „V.Adamkus: A.Valionis ir A.Pocius nenusižengė Lietuvai“.

Tuo tarpu KGB rezervistą Arvydą Pocių į VSD vadovus pasiūlęs laikinai einantis Prezidento pareigas Artūras Paulauskas tiesiai šviesiai pareiškė, esą „priklausymas KGB rezervui ir lojalumas Lietuvai – etiškai suderinami dalykai… Tiek skiriant A.Pocių, tiek A.Valionį, buvo žinoma apie jų biografijos faktus, tačiau jie savo darbu įrodė lojalumą Lietuvai“.

A. Paulauskui mielai antrino prezidentas V.Adamkus: „Pastaruoju metu šiems žmonėms tenka ypač didelė atsakomybė Lietuvos valstybės saugumo bei užsienio politikoje. Mūsų partneriai užsienyje turi aiškiai suprasti, kad jie nenusižengė Lietuvai, NATO ir Europos Sąjungai“, – 2005 m. pradžioje dėstė moralizuoti bei smerkti prezidentą R.Paksą nevengiantis, antrai kadencijai perrinktas šalies vadovas Valdas Adamkus.

Tokie valdžios vyrų vieši pasisakymai laiko perspektyvoje, aiškiai matant jų dangstomus NUSIKALTIMUS žmogaus teisėms, žmoniškumui, bei politinės korupcijos stambaus masto nusikaltimus Lietuvos valstybei (tarkim, prezidento V.Adamkaus parašu „įteisintą“ LEO.LT aferą, jau nekalbant apie „Mažeikių naftos“ atidavimą amerikiečių kompanijai „Williams“), šiandien skamba kaip NIEKŠYBĖS APOTEOZĖ.

Juolab prisimenant, ką šie du „garbūs“ ponai – A.Paulauskas ir V.Adamkus kalbėjo 2004 metais, kai buvo nuverstas LR Prezidentas Rolandas Paksas.

L. e. Prezidento pareigas Artūras Paulauskas padarė viską, kad būtų suvaržyta Lietuvos žmonių pasirinkimo laisvė ir „valstybininkų“ klano taikiniu Nr.1 tapęs politikas R.Paksas negalėtų dalyvauti priešlaikiniuose Prezidento rinkimuose: „Būtina apsivalyti ir įrodyti, kad mūsų demokratija yra brandi… Pretendentų į prezidentus gausa leidžia manyti, kad rinkimų rezultatai gali būti lengvai prognozuojami, į Prezidento postą gali sugrįžti šiurkščiai Konstituciją ir priesaiką pažeidęs bei apkaltos keliu nušalintas Prezidentas R. Paksas. Tai turėtų jau neprognozuojamų pasekmių mūsų valstybei, jos tarptautiniam įvaizdžiui“, – nuogąstavo A.Paulauskas 2004 m. gegužės 4 d. paskelbtame pareiškime.

Tą pačią dieną Seime, pirmininkaujant Seimo pirmininko pavaduotojui V.Andriukaičiui ir A.Skardžiui, buvo pakeistas LR Konstitucijos straipsnis, tuo užkertant kelią R.Paksui dalyvauti rinkimuose ir vėl tapti LR Prezidentu. Skubiai patvirtinta ir konservatoriaus Jurgio Razmos parengta įstatymo pataisa, numatanti, jog „Prezidentu negali būti renkamas asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, jeigu nuo jo pašalinimo iš užimamų pareigų ar jo Seimo nario mandato panaikinimo praėjo mažiau kaip 5 metai“. Na, o dar po kelių dienų, 2004 m. gegužės 7 d. LR Vyriausioji rinkimų komisija, pirmininkaujant „nepakeičiamajam“ Zenonui Vaigauskui, priėmė sprendimą Nr. 97 – „Dėl ATSISAKYMO įregistruoti Rolandą Paksą kandidatu į Respublikos Prezidentus“.

„Politinis skandalas parodė, jog Lietuvoje yra ne tik organizuotas nusikalstamumas, bet ir organizuotas teisingumas, kai iš pradžių yra išreiškiama politinių grupuočių valia, o po to ją bandoma įvilkti į teisinius rėmus“, – tą kart žurnalistams sakė prezidentas R. Paksas.

Tuo tarpu moralizuoti nevengiantis Lietuvos „gelbėtojas“, politinės korupcijos „stogas“ Valdas ADAMKUS 2004 m. balandžio 17 d. informavo visuomenę, jog yra pasiruošęs dalyvauti pirmalaikiuose Prezidento rinkimuose: „Esu asmeniškai pasiryžęs padaryti viską, kad Lietuvai dar sykį nereikėtų pergyventi šios gėdos… Noriu išreikšti didžiulį nusistebėjimą girdėdamas atstatydinto Prezidento sprendimą kandidatuoti į prezidentus. Šis tris kartus Konstituciją šiurkščiai pažeidusio asmens žingsnis yra įžūlus iššūkis demokratinei ir patriotinei Lietuvai… Lietuvoje išgyventa krizė parodė, kokie mes esame pažeidžiami ir susipriešinę. Dabar pagrindinis tikslas bus grąžinti pasitikėjimą valstybės santvarka“, – buvo skelbiama prezidento V.Adamkaus išplatintame pareiškime.

Dabar jau žinoma, jog po Lietuvoje įvykdyto antikonstitucinio perversmo jankių marionetės Valdo Adamkaus žadamas „pasitikėjimas valstybės santvarka“, prasidėjęs politinės korupcijos – Seimo narių papirkinėjimo „Abonento“ (A.Zuoko – „Rubikono“) skandalu, buvo apvainikuotas stambaus masto korupciniu „LEO.LT“ sandėriu, kurį savo parašu patvirtino ir šis amoralumo garantas, einantis Prezidento pareigas.

Aiškiai matant, kokioje teisinio nihilizmo, politinės korupcijos, karo kurstymo propagandos, „slaptųjų pažymų“, prolandsberginės-grybauskinės autokratijos, bemaž tų pačių „valstybininkų“ užvaldytoje valstybėje  mes gyvename šiandien, jokie komentarai „dėl pasitikėjimo valstybės santvarka“ nereikalingi!..

___________________________________
Parengė Juozas IVANAUSKAS

LAISVAS LAIKRAŠTIS, 2016 m. vasario 13-19, Nr. 6, http://www.laisvaslaikrastis.lt/

Leave a Reply