„Smūgis į nugarą“: Vladimiro Putino pareiškimas dėl incidento su Su-24 (video)

Rusijos prezidentas V.Putinas susitikime su Jordanijos karaliumi Abdula II dėl incidento su Rusijos bombonešiu Su-24 pasakė:

1327555792

 

 

“Mūsų lėktuvas buvo numuštas virš Sirijos teritorijos  raketa “oras-oras” iš turkiško lėktuvo F-16. Nukrito Sirijos teritorijoje, 4 kilometrai nuo sienos su Turkija. Būdamas ore, kada jis buvo atakuotas, šešių tūkstančių metrų aukštyje vieno kilometro nuotolyje nuo Turkijos teritorijos. Bet kokiu atveju mūsų lakūnai ir mūsų lėktuvas niekaip negrasino Turkijos respublikai“.

“Jie  vykdė operaciją prieš IVIL, šiaurinėje Latakijoje — tai kalnuota dalis, kur susikoncentravę smogikai, daugiausia iš Rusijos Federacijos. Ta prasme jie vykdė savo tiesioginę  prevencinių smūgių prieš teroristus, kurie bet kurią sekundę bet kuriuo laiku gali grįžti į Rusiją, užduotį. Tai, žinoma, žmonės, kuriuos reikia tiesiogiai priskirti tarptautiniams teroristams”.

“Šis įvykis  išeina už rėmų  įprastos kovos su terorizmu. Žinoma, mūsų kariškiai vykdo herojišką kovą su teroru, negailėdami savęs, negailėdami savo gyvybių. Bet šiandieninė netektis susijusi su smūgiu, kutį mums sudavė į nugarą teroristų pagalbininkai. Kitaip aš negaliu kvalifikuoti tai, kas šiandien įvyko”.

“Vietoj to, kad nedelsiant su mumis užmegztų būtiną kontaktą,  Turkijos pusė kreipėsi į savo NATO partnerius, kad aptarti šį klausimą,  tarytum mes būtume numušę jų lėktuvą, o ne jie mūsų“.

“Šis tragiškas įvykis turės rimtas pasekmes Rusijos-Turkijos santykiams. Mes visada žiūrėjome į Turkiją ne tik kaip į artimą kaimyną, o kaip į draugišką valstybę. Nežinau, kam reikėjo to, kas padaryta šiandien, bet kokiu atveju, to reikėjo ne mums.“

“Aš suprantu, kad kiekviena valstybė turi savo regioninius interesus, mes juos visada gerbiame. Bet mes niekada  nepakęsime, kad įvyktų tokie nusikaltimai, kaip šiandien. Ir, žinoma, mes viliamės, kad pasaulio bendruomenė vis tiktai ras savyje jėgų tam, kad susitelkti kovoje su bendru blogiu. Sąryšyje su tuo, žinoma, labai tikimės į aktyvų dalyvavimą visų regiono valstybių šioje kovoje”.

“Dabar dar ir  smūgis mums į nugarą, smūgiai į mūsų lėktuvus, kurie kovoja su terorizmu. Tas vyksta tuo metu, kai mes su amerikiečių partneriais pasirašėme susitarimą apie incidentų ore užkirtimą. Turkija yra gretose tų, kurie paskelbė, kad jie, neva, kovoja su terorizmu Amerikos koalicijos sudėtyje”.

Šauksmas

Leave a Reply