Šokoladiniuose batonėliuose rado plastiko, aluje-herbicidų, o proto pas ES politikus – nerado…

Sunki padėtis. Be žalingo sveikatai šokoladinio batonėlio galima apsieiti, be alaus – irgi, o štai bepročiai politikai – didelė ES žmonių bėda. Gerai būtų, kad kokia medicinos laboratorija atrastų pas juo galvose kažkiek baltosios masės, bet neranda, vien tas smegenų dalis, kurios atsakingos už instinktyviąją motoriką: griebti ir krauti sau į kišene, ar į burną.

IMG_0611

Pedofilų tarp ES politikų – kiek tik nori, visokiausio plauko lytinių iškrypėlių – gausybė. Masonų, buvusių teroristų, komunistų, štazistų, KGB-istų, islamistų, sionistų – devynios galybės. O protingų – vos keli, kas dar kartą patvirtina taisyklę, kad smegenys ir ES politika – yra dvi nesuderinamos materijos egzistavimo formos. Čia, matyt, ilgos ir kruopščios selekcijos rezultatas, kurią transnacionaliniai bankininkai, tokie šiuolaikiniai genetikai-selekcininkai Mendeliai – Mičiurinai, su ES politikais daugelį metų vykdė. Daug ir kryptingai jie dirbo pagal specialius protokolus ir štai gavo atlygį su kaupu – tūkstantinę besmegenių ES „politikų“ armiją. Armiją tokių nuostabių terakotinių betaučių, belyčių, bepročių robotų, instinktyviai vykdančių kiekvieną pasaulio pinigų šeimininkų norą. Už puikų atlygį, žinoma.

a12228b73ec867e8092bb529c347c8be_XL

Šiandien basmegeniai ES politikai vykdo šeimininkų duotą susinaikinimo komandą. Ši programa vadinasi „welcome refugees“.

„Welcome refugees“ programos vykdytojų didžiausi priešai yra tie, kuriems pasisekė užsimaskuoti ir nepatirti nuprotinimo procedūras.

Baisiausi ES tų „welcome refugees“ priešai yra orbanai, višegradininkai, o dabar ir austrai, kurie „pabėgėlių“ srautą apribojo.

Pasirodo, kad jau net iš pažiūros išprotėję Norvegijos „welcom refugees“ dar ne visiškai tokie ir jau planuoja uždaryti sieną, kai jų kaimynams švedams pagaliau pavyks susinaikinti, o tie skėriai, tie „refugees“, veršis sugraužti Norvegijos.

Dar apie vieną terakotiniams ES politikams į smegenis įvestą programą vos nepamiršau pasakyti. Tai programa „rusai puola“.

Į tuščias jų galvas įkalta, kad rusai nieko daugiau neveikia, kaip tik nori ES ir visą NATO užpulti. Sveikam žmogui, juk, net į galvą neateitų, kad 150 milijonų dar nuo visų perestroikių neatsigaunančių rusų norėtų ir galėtų užpulti „auksinį milijardą“, pinigais ir ginklais pertekusį. Bet tuščiose galvose ko tik nenutinka: „rusai puola“ ir tiek.

O jeigu amerikonams pagaliau pavyktų sunaikinti ir Rusijos valstybę, jeigu ir rusai taptų tais „refugees“, kas tada?

Tai gal ir rusai tada būtų „welcome refugees“, ne vien tiktai negrai su arabais?

coudenhofe -kalergi

Tikriausiai ne, nes viešai skelbiamas sionistų tikslas – baltosios rasės sunaikinimas, o su baltaisiais rusais niekaip nesunaikinsi baltųjų lietuvių.

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply