Su kuo Žmonija turi reikalą? -2 dalis.

Pradėdamas naftos globalizacijos antrą dalį, įterpsiu tai, kad neišvengiamai priartėjome prie bedugnės krašto, buvome nerūpestingi ir dėl savo nedovanotinų charakterio vertybių kliovėmės iliuzijomis nei realybe.

Visuomenė gali ir nebepabusti nuo šių susidariusių problemų, kurias Europos valstybėms atnešė Briuselio ir Vašingtono politika, bet neišvengiamai su jomis susidurs akis į akį Europos valstybių valdininkai ir čia jau kreivų veidrodžių karalystė baigiasi, kada į visokias iškreiptas prognozes ir statistikas, buvo galima žiūrėti su pašaipa, šiuo metu reikęs pažiūrėti į tikrą veidrodį ir skiesti visuomenei kaip skiedžiama rinkiminių batalijų metu, jau nebeužteks, reikės daryti desperatiškus sprendimus, nes visi terminai spręsti šią depresiją bus nepataisomai užvėlinti, čia ir pamatysime, kokius minkštakūnius demagogus metai iš metų rinkomės į valdžią.

'Gerald and I became pacificists after realizing the Iraq might not have a happy ending.'
‘Gerald and I became pacificists after realizing the Iraq might not have a happy ending.’

Įvykus perversmui Rusijoje, globaliuose sandėriuose pasirodo kylantis politikas Vinstonas Čerčilis, stumiamas Rotšildo klano, jis pasirūpino per Prancūzų tarpininkus supirkti didelę dalį Kaspijos naftos kompanijų, šie ryšiai su naftos karteliais pasitarnauja jo tolimesnei svaiginančiai karjerai, o Rotšildų Shell, tai dar vienas savas įtakingas kadras politiniame britų Olimpe. Sugriautoje Rusijos imperijoje, tie 3 karteliai, besistumdydami paleidžia kitą mechanizmą, taip vadinamą nepriklausomybių paradą, kur atkuria nepriklausomybes tokių iš niekur atsiradusių respublikų kaip Azerbaidžanas, Armėnija, Gruzija, Ukraina, Tadžikija ir t.t. Šioje vietoje būsiu žiauriai – politiškai nekorektiškas ir nelojalus tėvynei, bet tiesa svarbiau, buvo atkurtos ir tokios iki tol neegzistavę respublikos kaip Lietuvos, Latvijos ir Estijos, visos tuo pačiu metu ir pagal tą patį scenarijų, bet kadangi šių respublikų atkūrimas nesusijęs su tuometinėmis naftos machinacijomis, šią temą paliksiu ateičiai. Taigi visos jos paskelbia nepriklausomybes ir prasideda derybos, kuriose pirmu smuiku groja Britai. Jie tiesiog pastatė naują geležinkelį ir lygiai taip kaip šiais laikais Amerikiečiai sugriovę Iraką, be kompromisų grobia svetimos šalies resursus, visuomenę palikdami chaose ir skurde, tas pats vyksta ir Libijoje, manote, kad Libijos nafta neatiteko kuriai nors iš šių korporacijų, o visa Europa turi prisiimti atsakomybę įsileisti sunaikintų šalių piliečius. Tuo metu Shell atstovai taip argumentavo į jiems keliamus kaltinimus plėšimu – mes esame labai civilizuoti, o aplinkui gyvena vieni laukiniai, todėl mes pasistatėme sau geležinkelį ir dirbame naftos versle, o laukiniai tegul kaip nori, taip ir civilizuojasi…

Denikinas
Denikinas
halford_mackinder
Haiford Mackinder
Tuchačevskis
Tuchačevskis

1920 baigiasi Nobelių blaškymasis naftos varguose ir jie pasirašo visų savo aktyvų pardavimą Rokfelerių Standart Oils. Sakyčiau pačiu laiku, nes po 2 savaičių, šią teritoriją užima lenkų raudonarmietis, maršalas Tuchačevskis. Kodėl jam taip nesunkiai pavyko atimti iš globalistų šį aktyvą? Viskas primityviai paprasta, šiam regionui Britus atstovavo geopolitikos tėvas Makinderis, kuris pergudravo pats save, norėdamas išsėdėti ant 2 kėdžių, tai palaikydamas Denikiną, kuris buvo už Rusijos imperiją su visų sienų vientisumu, tai už atkurtų respublikų karštus kalniečius, žadėdamas jiems nepriklausomybę, kol galiausiai prisižaidė ir prarado visą Azerbaidžano naftą. O čia jau situacija kas yra kas, netrukus pas Leniną atvyksta Rotšildų atstovas Viljamas Buletas, kuris pažada naujas kreditines linijas bolševikų valstybei, bei naftos koncesijas, jie apsprendžia naujus JAV ir Tarybų Rusijos santykius. Visa tai buvo jau paruošta pasirašyti, bet miršta JAV prezidentas Vorenas Hardingas, būsimo prezidento Ruzvelto giminaitis. Jų šeima priklausė Rokfelerių grupuotei, todėl jiems buvo labai naudinga susitarti ir atgauti prarastus aktyvus Rusijoje.

Sugriuvus Osmanų imperijai, ten taip pat kuriamos naujos šalys, o Britų dėmesys yra ypatingai aštrus, ten arti jų kolonijos ir buvusioje Osmanų imperijoje atrandamos vis naujos naftos verslovės. Taigi artimuosiuose rytuose, ant Osmanų imperijos griuvėsių, Britai sukuria tokias šalis kaip Saudo Arabiją, Palestiną, Iraną, Siriją ir kitas, aktyviai kuruoja naują reiškinį kaip arabų nacionalizmą. Palestiną nuspręsta sukurti kaip žydų tautos tėvynę, bet patys žydai neskuba grįžti į savo pažadėtąją žemę, nėra politinės motyvacijos tai įteisinti iš tokių šalių kaip Anglija, JAV bei Prancūzija.

us colonists

Po Versalio taikos sutarties pasirašymo, JAV pagaliau supranta, kad ta nafta, kurią jie gaudavo iš Artimųjų Rytų, jiems jau nebepriklauso, Rusijoje tas pats ir dalintis jau nebėra ką, jos sąjungininkai jau viską pasidalino. Kada Amerikiečiai bando tartis, Britai jiems atsako: Amerikai Artimuosiuose Rytuose jokios naftos koncesijos nepriklauso, toks buvo jų trumpas atsakymas. Netrukus JAV valstybės departamentas išleidžia naują potvarkį padėti rasti ir įkurti naujas naftos versloves visame pasaulyje, kurios priklausys JAV protektoratui. Po to dar kartą Britai, Prancūzai ir JAV atstovai susirenka San Reme, JAV pavyksta susitarti tik su Prancūzų premjeru dar kartą persidalinti artimųjų rytų naftos versloves, bet Amerikiečių tokios derybos pilnai netenkina, iš Britų jie negavo nieko. JAV liko labai nepatenkinta ir tai prisidėjo kaip dar vienas argumentas ateičiai, sugriauti Britų imperiją, tai papildoma motyvacija antrajam pasauliniam karui. Standar Oils 1934m. Artimuosiuose Rytuose, suorganizuoja sukilimą, kur naujieji arabų lyderiai simpatizuoja Vokietijai, taip Rokfeleriai išsprendžia Vokietijos karo mašinos apsirūpinimą degalais. Šioje vietoje pravartu sugrįžti į kitos garsios kompanijos BP atsiradimą, kada buvo persidalinta Artimųjų Rytų nafta. Iki pirmo pasaulinio karo, ši kompanija vadinosi Anglo- Perso. Anglija intensyviai dalyvauja naftos koncesijų persidalijime, o Vokietijai pralaimėjus, ši kompanija pasisavina buvusią Vokietijos kompaniją Barmach Oil, virš 520 gręžinių su visa įranga, sunkvežimiais ir po to jau šis naujas gigantas pasivadina BP, kartu BP atitenka ir visas Europos buitinis prekybinis tinklas. Žinoma Persijoje, kuri palaikė vokiečius, kilo skandalas, BP atiteko apie 75 procentų naftos koncesijų, o į Versalio sutartį, jų kaip subjekto, laimėjusi pusė nepakvietė, toliau viskas atrodė maždaug šitaip: Atvyksta Britai, kaip ir turėdami visus Irako vyriausybės įgaliojimus atstovauti visuose sandėriuose su užsieniu, bet Britai, kaip geri kolonistai, pradžioje pradeda nuo politikos ir organizuoja naujus rinkimus. Jie renka naują karalių, o visus neįtinkančius opozicionierius ištremia ką į Indiją, ką kitur, su kai kuo susidoroja fiziškai ir renka šalies vadovą tol, kol išrenkamas toks iš princų, kuris teisingiausiai atstovautų BP interesus. Čia Rokfeleriai pamato, kad juos išvijo iš Persijos, ateityje jie gali netekti kontrolės toluolo gamybos ir tada to pačio toluolo pagalba juos išvis iš JAV, o karas Europoj – vienintelis sprendimas.

reason for war

Šiaurėje kyla naujas subjektas – tai Tarybų Sąjunga, 1926m. jiems pavyksta gauti finansavimą ir technologijas iš Standart Oils. Stalinas efektingai vykdo naujos šalies industrializavimą ir po metų, TSRS pradeda veikti pirma Standart Oils gamykla. Jiems pavyksta stipriai įsikurti Vokietijos rinkoje ir net Anglijoje. Realių įrodymų, kaip tai jiems pavyko padaryti nėra, bet darant logiškas išvadas, Stalinas pasinaudojo Standart Oils protektoratu ir ryšiais. Kada šis naujas įžūlus žaidėjas pradeda spausti Shell, kompanijos vadovas DeTerming organizuoja policijos reidus į naujai atsiradusių konkurentų būstines. Bandoma sukurti bylas, kad ši kompanija – priedanga šnipinėjimo veiklai.

1927m. Standart Oils pavyksta galutinai pervilioti Saudo Arabijos princus savo įtakos sferon, o Rotšildų valdomas Sueco kanalas 1928m. dar kartą jiems uždaromas. 1929m. Standart Oils su DeTermingais pasirašo pasaulio naftos pasidalinimo sutartį. Po šios sutarties, Standart Oils atitenka Vokietijos rinka. Nurimsta naftos konfliktai Meksikoje, Persijoje, Kinijoje, Rokfeleriams atitenka ketvirtis naftos koncesijų Turkijoje. Bet tada įvyksta kitas Standart Oils didžiulis praradimas, Stalinas iš TSRS išveja visas užsienio naftos kompanijas. Visų žaidėjų dėmesys nukrypsta į Tarybų Sąjungą, ruošiamasi naujam karui. Prancūzijos premjeras Klemanso, su žavesiu polemizavo apie pasirodysiančias naujas karines inovacijas, kurioms atsirasti padėjo nafta, jis kalbėjo- 2 pasaulinis karas bus mechaniškai tobulesnis, viena naftos frakcija padės kautis ore, kita plukdys didžiulius laivus ir varys galingus šarvuočius žemėje, o pati nafta, yra žymiai įdomiau nei auksas. Todėl dėl šio resurso naftos karteliams, buvo ne gaila paaukoti ir žmoniją.

Į naftos pramonę, investuojama milžiniški pinigai, 1927m. vokiečiams pavyksta sukurti sintetinę naftą, eksperimentuojama su skalūninės naftos gavyba, bet to meto technologija parodė, kad tai dar labai neefektyvu. Nafta buvo labai rimtas argumentas, todėl ir Hitleris pradinėse vizijose apie karą su Tarybų Sąjunga, turėjo planą pradžioje veržtis į Ukrainą ir į Azerbaidžaną, užimti Kaspijos naftos resursus. Tuo metu, Shell investavo virš 3 milijonų dolerių į naujus naftos gręžinius JAV, tuo sukeldami didžiulį šoką Standart Oils. Pasaulyje buvo žinomos 7 naftos kompanijos, bet tik šitos 2 Shell ir Standart Oils (šiandieninė Exon) dominavo pasaulinėje geopolitikoje ir dauguma valstybių joms besąlygiškai nusileisdavo, kadangi jų galia, finansai, analitika, žvalgyba ir įtaka, buvo žymiai didesnė nei pačių valstybių. Jie kuria ir finansuoja naujas partijas, inicijuoja revoliucijas ir naujų valstybių atsiradimą, suteikia finansinius grantus sukurti naujas visuomenės valdymo ir vystymosi teorijas. Jie finansavo Karl Marx, Friedrich Engels veikalus, Leniną, Trockį, ir šių dienu ES liberalizmo teoretikus. Buvo mokami ir dabar tebemokami didžiuliai grantai, ekonominių teorijų ekonomistams – šarlatanams, jiems skiriami Nobelio premijų apdovanojimai, nors šiandien šie mitai susikompromitavo, išaugus nepakeliamoms valstybių, bei pramoninio sektoriaus skoloms. Žinoma būtu labai naivu neįvertinti šių veikėjų dinaminės psichologijos, kurie sugeba valstybę, kur valdžios galia yra virš kapitalo, ją paversti į valstybę, kuri atsiduria po finansinių struktūrų kojomis, revoliucijų, karų ar politinių intrigų pagalba.

one way ticket

Taigi žinome kokias negandas atnešė 2 pasaulinis karas, kiek po to buvo kruvinų ir nepasibaigusių konfliktų Persijos regione, kaip prekiaujama nafta biržose, kuri realiai neegzistuoja, taip vadinamais fjučersais, kaip žaidžiama kainomis, kad būtų galima šantažuoti nepaklusnias, eksportuojančias naftą valstybes, arba kaip priversti visą pasaulį paskelbti embargo kuriai nors šaliai, o mes lyg mulkiai džiūgaujam, lyg mes galime priversti kentėti tuos, kurių diktatorius pateko į naftos kartelių nemalonę, o dar geriau, jei šie metodai nebepadeda, sugalvojamas precedentas su mėgintuvėlyje neaiškia medžiaga, kuri demonstruojama JT ir tada nepaklusni šalis sugriaunama, išžudoma milijonai žmonių, mes giriamės atnešę šiems nelaimėliams demokratiją. Akivaizdu, kad šiuo metu, blogio imperijomis yra paskelbtos Rusija ir Kinija, kai kas jau dabar suvokia kaip šių naftos vertelgų puoselėjamas islamo radikalizmas, bei bausmė Europai dėl pasyvumo įsikišti į Ukrainos konfliktą, privers pačią Europą įsivelti į konfliktą su masiškai ateinančiais islamo imigrantais. Mes Europoje, daugumoje nebesugebame kritiškai įvertinti visų aplinkybių, be abejo tą apsunkina išdavikai politikai, masinė žiniasklaida, mes nebesugebame logiškai analizuoti bei prognozuoti, prieš daugiau kaip metus, Sirijoje vyko skandalas dėl panaudoto cheminio ginklo, abi pusės kaltino viena kitą, vienu epizodu buvo neginčijamai įrodyta, kad dujas panaudojo vakarų remiami teroristai, šioje vietoje mes nepastebėjome, kada abejingai stebime islamo invaziją į ES, kartu ateina ir islamo valstybės teroristai, o tos finansinės jėgos, kurios juos sukūrė, jau davė galimybę, jiems namų sąlygomis susikurti cheminį ginklą. Kas nesugebate įsivaizduoti šio ateinančio konflikto pasekmių, pabandykite atsiversti savo šeimos albumą, o tada be skrupulų įsivaizduoti tai, kas jums brangiausia, kad jų jau nebėra ir tokių šioje fotografijoje turėtu būti bent 3 ketvirtadaliai, o kitus įsivaizduokite smarkiai suluošintus, kaip jums toks vaizdas? Aš dar kartą paklausiu: ar mes pasiruošę iškęsti, jei šis konfliktas tęsis 10-15 ar 20 metų? Turime daug gyvų pavyzdžių, kaip karai tęsiasi nuo 1990metų.

Egidijus Baltušis

Šauksmas

Leave a Reply