Tarptautinis Prigimtinės Teisės tribunolas – Lietuvoje!

Jau rašėme, kad Lietuvoje lankėsi Tarptautis Prigimtinės Teisės  Tribunolas (TPTT). Jis vėl į Lietuvą atvyksta  gegužės 31 dieną. Kas iš to Lietuvos piliečiams ir kaip tai veikia? Apie tai kalbamės su TPTT Rytų regiono vadove Lina Černeckyte – Helstein.

Lina Hplstein 2015Jau yra gauta Lietuvai pritaikyti bylų pateikimo Nuostatai ir Taisyklės Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo (TPTT) Teisėjų Kolegijai. Jeigu besibylinėjantis žmogus (bylininkas) įsitikinęs jog nagrinėjimas vyksta neobjektyviai, ignoruojami byloje teikiami įrodymai, jis gali kreiptis pagalbos į TPTT . Visiškas tarptautinis viešumas suteikiamas bylą baigus nagrinėti tiek Lietuvoje, tiek TPTT Tarptautinėje Teisėjų Kolegijoje, tačiau dalinai viešinti tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje galima ir būtina, nes viešumas yra absoliuti  Lietuvos piliečių teisė laiku gauti kvalifikuotą pasaulio teisininkų pagalbą, pasaulio bylininkų palaikymą, kurie iš tikrųjų yra labai solidarūs.

Taip yra todėl, kad ginti savo teises visame pasaulyje nėra lengva, žmonės jau suprato, kad reikia vienytis, keistis teismų praktika, nelaukiant, kol aptingęs ar papirktas teisėjas tą padarys. Apsikeitimas teismų praktika, pagalba surenkant įrodymus ypač svarbi atviriems ir siekiantiems teisingumo Lietuvos teisėjams.  Tokių teisėjų Lietuvoje dar yra pakankamai, tik jiems yra be galo sunku dirbti, kai šalia dirbantys korumpuoti kolegos įdieginėja savo “teismų praktiką”, nieko bendro neturinčią su siekiu įgyvendinti teisingumą.

Taigi, atsiranda geros galimybės į teisingesnę Lietuvos ateitį žingsniuoti vienijantis tiems Lietuvos piliečiams, kurie iki šiol gyvena pagal teisingumo siekių moralę. Manote, kad tai nerealu, kad viską užgožė korupcija ir melas? Tikrai ne. Vienintelė klaida, kurią padarė Lietuvos žmonės – tai per lėtai vienijosi siekdami teisingumo, palaikydami vienas kitą ir šviesius teisininkus, kurie įdėjo titaniškas pastangas, paruošdami puikią teorinę teisinę bazę Lietuvoje, t. y. teisės kodeksus  ir jų taikymo procesus. Lietuva gali didžiuotis pasaulyje savo protingais, bet apviltais piliečiais (tame tarpe ir teisininkais), iki šiol trokštančiais teisingumo, bet padariusiems dar vieną klaidą – nuolankiai laukusiems, kol taip vadinama ”teisėta” valdžia ir teismai įgyvendins teisingumą. Taip nėra ir negali būti, nes tai nėra demokratijos bruožas. Tikros demokratijos bruožas yra tai, kad piliečiai  teisingumo siekia AKTYVIAI! O ligi šiolei Lietuvoje labai aktyvūs yra vidutinybės ir kyšininkai, todėl atrodo, kad kitokių nebeliko. Tai absoliuti netiesa, purvinas paviršius, po kuriuo laukia savo valandos daug teisingumo karžygių. Kad Lietuvoje būtų lengviau vienytis, yra tarptautiniai įrankiai.

Bet kuris Lietuvos pilietis gali jau dabar tapti  TPTT nariu ir gauti visą įmanomą  pagalbą, viešumą ir konsultacijas iš  pasaulio. Lietuvos teisinė Sistema  sukurta prigimtinės teisės pagrindais. Šis argumentas sutriuškina bet kokius oponentų argumentus, kad tai neprivaloma ar neveiksminga Lietuvos teisinėje sistemoje ar valstybėje. Visos valstybės, kurių teisinės sistemos sukurtos ant Romos teisės pagrindų – o tai reiškia pripažįsta prigimtinės teisės nuostatas kaip pagrindines — PRIVALO gerbti ir skaitytis su žmonių teismo (TPTT) sprendimais, nes jis veikia vadovaudamasis tais pačiais pagrindais, tik  nepripažįsta valstybinių sienų. ŽMOGAUS INTELEKTAS IR DVASIA NEKAUSTOMA VALSTYBINIŲ SIENŲ.

Taigi, vargas prasideda tiems korumpuotiems valdininkams ar teisėjams, kurie bandys šališkus sprendimus ir toliau pūdyti prisidengdami Lietuvos sienomis. Beje, TNTT Teisėjų komitetas pasipildys dviem teisėjais iš Lietuvos, o Prisiekusiųjų Taryba dviem Lietuvos šviesuomenės atstovais. Ar gali Oponentai (aktyvūs korumpuotieji) neklausyti TPTT Tarptautinės Teisėjų Kolegijos sprendimų ?! Be abejo, gali. Tik tuomet jie turi būti pasirengę apginti savo tinginiškus arba korumpuotus sprendimus Europos, Pasaulio teisinės ir tiesiog piliečių visuomenės akivaizdoje. Greičiausiai tai taps rimtos žiniasklaidos mėgstamą tema, o pasaulis įsidėmės veidus mekenančių korumpuotųjų. Koks pasiekimas atsiras iš to teisuoliui nuskalpuotam Lietuvoje bylininkui (tam, kuris bylinėjasi) ?! Ogi paaiškėjus naujoms aplinkybėms byloje, įvertinus teisėjo neįvertintus, o byloje esančius įrodymus, JAU BUS PRIVALOMA IŠ NAUJO NAGRINĖTI BYLĄ. Beje, viena iš įdomiausių naujai paaiškėjusių aplinkybių greičiausiai bus ta, kad teisėjas nežino bylos medžiagos arba yra tiesiog nekvalifikuotas. AR GALI Lietuvos Valstybė nekreipti dėmesio į tokius faktus? GALI.  BET TUOMET ATIDUOS BAISŲ GINKLĄ LIETUVOS ŽMONĖMS Į RANKAS – NE TIK NEVYKDYTI KORUMPUOTŲ TEISMŲ SPRENDIMŲ, BET IR SUDARYS SĄLYGAS TAI DARYTI TEISĖTAI IR VISOS EUROPOS AKIVAIZDOJE. Ar grįžtų tokiu atveju per valstybines struktūras ir teismus pavogtas turtas, ar būtų atstatytas žmogaus orumas? Grįžtų arbą ta pačia forma, arba kita, nes materija iš esmės neišnyksta, tik kartais pakeičia formą.

Skaudžiausia yra su bylininkų sveikata. Kad ji nebūtų sunaikinta, pradžiai nešame žinią: yra išeitis, esi ne vienas karo lauke, o darbščiausiems bylininkams TPTT ketina padėti. Į bylas pradės atvažinėti užsienio teisininkai, kurie visų pirma siekia padėti ir palaikyti teisingus teisininkus Lietuvoje. Taip dirbant sveikata turėtų laikyti geriau, nes visų pirma liga įsikrausto į vilties netekusią dvasią, o tik po to į kūną.

Sacha Lewis Lina Caleb and Lithuanian Lawyers a

ATEINANČIO TPTT VIZITO DARBOTVARKĖ:
Tribunolas
2016 m. gegužės 31d. 9 val. įvyks Tarptautinio Prigimtinės Teisės
Tribunolo (TPTT) spaudos konferencija:
„Lietuvos bylininkų, inteligentijos, teisės profesionalų bendradarbiavimo
su pasaulio teisine aplinka galimybės, prikeliant Lietuvos teisėsaugą
tarnauti ne sau, o žmonėms“.
 
Darbotvarkė:
9:00 – 9:30 – TPTT, Rytų Europos Regiono atstovybės vadovės L. Černeckytės (Helstein) ir LR
signataro Zigmo Vaišvilos pranešimai apie TPTT ir TPKT (Tarptautinės Privataus Kaltinimo bylų
Tarnybos) darbą su bylininkais ir konkrečiomis bylomis Lietuvoje.
10:00 – 11:30 kavos pertrauka asmeninėms diskusijoms.
11:30 – 12:30 Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo ideologijos ir darbo su bylininkais
instrumentų pristatymas.
14:00 – 17:00 TPTT atstovų , bylininkų ir profesionalių teisininkų darbinės konsultacijos dalyvių
grupelėse:
Europos Sąjungos lėšų skirstymas
Bankų bylos
Antstolių savivaliavimas
Žemės bylos
Švietimo ir kultūros klausimai
17:00 – 17:30 Nutarimų projektų paskelbimas
Būtina išankstinė registracija, kuri baigiasi 2016-05- 30 d.
tel. 8 – 656 – 50651
8 – 656 – 50658
8-614 – 79299
Vieta: Bus nurodyta pakvietime.
Lietuvos piliečių ir TPTT sutartis čia:
Kazimieras Juraitis
Šauksmas

Leave a Reply