Totalus Merkel projekto „Mes susidorosim“ žlugimas. Vokiečiai bėga į Rusiją (video)

“Ar kas nors skambina gaisrininkams?“, klausia Krone, nes Merkel partinių ponių tvartelio stogas jau dega atvira liepsna. „Merkel šūkis „Mes susidorosime“ buvo gryniausia chimera, į pačius save įsimylėjusios ir atitrūkusios nuo eilinių piliečių politikų kastos savęs apgaudinėjimas.“ Vis daugiau vokiečių bėga į Rusiją.

21

Faktai aiškiai parodo, rašoma Krone, kokia milžiniška yra pusę Europos užgriuvusi „pabėgėlių katastrofa.“

Jau senai kiekvienas protaujantis austras ir vokietis supranta, kad ši politika yra žalinga ir sukelia vien chaosą.

  1. Atvykėliai iš Afganistano, Sirijos ir Vakarų Afrikos nenori integruotis.

  2. Atvykėliai yra žemo išsilavinimo ir intelekto, jie, pasak Krone „iš šių regionų neatvyksta į Europos aukščiausią akademinę lygą. Todėl atkakliai platinama viltis, kad šitie migrantai gali pagyvinti mūsų ekonomiką tvirtai žlunga.“

  3. Importuojamos religijos trukdo bendram gyvenimui su etnine visuomene. Pradedant nuo ikimokyklinio amžiaus vyksta labai pavojinga radikalizacija nukreipta prieš demokratinį pasaulį.

  4. Didžiosios Vienos ir Berlyno bendruomenės nepajėgios organizuoti mokyklinį mokymą ir medicinos aprūpinimą tūkstančiams atvykėlių. Trūksta pinigų, socialinių darbuotojų ir t.t. Migrantai sėdi dienas, mėnesius masinio apgyvendinimo vietose, maigydami iPhonus.

  5. Neįtikėtinai naivi tolerancija nekontroliuojamos imigracijos beveik visose Europos valstybėse palengvino teroristams vykdyti žudynes Paryžiuje ir Briuselyje, o taip pat jiems slapstytis po teroro akto. Teisinė valstybė grimzta į krizę, kuria maksimaliai naudojasi teroristų gaujos. Judėjimo laisvė padeda įvairioms mafijinėms grupuotėms gauti milijardinius pelnus iš migrantų transporto, prekybos narkotikais, o taip pat „per didelės socialinės paramos“ turizmo.

„Ar kas nors skambina gaisrininkams“ klausia Krone, nes Merkel partinių ponių tvartelio stogas jau dega atvira liepsna.

Vokiečiai bėga į Rusiją (video)

Į Vokietiją iš Rusijos repatrijavę vokiečiai, neapsikęsdami su puslaukinių imigrantų kaiminyste ir blogėjančia ekonomine padėtimi, masiškai grįžta į Rusiją. Vien tik į Krymą susiruošė 1500 Vokietijos piliečių.

https://youtu.be/kijg6CC1U2c

paruošė Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply