Trečioji šventykla, Lenkija ir būsimas karas

Pilnai monopolizuotoje pasaulio žiniasklaidoje, atstovaujančioje jų savininkų finansinius ir politinius interesus, beveik nebeliko objektyvios informacijos, beveik nebeliko tiesos. Tai jau ne žiniasklaida, ne informacija. Tai sintetinis surogatas, nuodai žmogaus smegenims, kaip Coca-cola ir sintetinai mėsainiai – nuodai žmogaus skrandžiui.

Pateikiame anoniminio autoriaus, pasirašančio „majoro Ipatjevo“ slapyvardžiu (Ipatjevo namas Jakaterinburge – vieta kur buvo nužudytas Rusijos Caras Nikolajus II), straipsnio vertimą. Sutikti ar ne su autoriumi – kiekvieno reikalas, bet nepastebėti, kad autorius yra gerai informuotas, turi „savo kampą“ į pasaulio įvykius, neįmanoma. Gal iš tokių žvilgsnių, skirtingais kampais į pasaulį ir pavyks susidaryti tikrovišką jo vaizdą?

http://mayoripatiev.ru/1437987895

Rusijos žydų bendruomenių prezidentas A.Boroda savo interviu televizijos kanalui Rusija 24 š. m. liepos liepos 23 dieną pasakė:

„Žydų tradicijoje nėra sąvokos kilnojama šventykla, pervežama šventykla, laikina šventykla, visa tai buvo iki tol, kol žydai nepastatė šventyklos Jaruzalėje. Ir šia prasme sinagoga – tai ne šventykla, žmonės galvoja, kad sinagoga – tai maža šventykla, ne, sinagoga, tai susirinkimų namai verčiant iš graikų kalbos. Šventykla gali būti tik vienoje vietoje – Jaruzalėje ant Šventyklos kalno ir tai Dievo buvimo žemėje vieta. Po šventyklos sugriovimo Dievo vietos žemėje nėra, tokio laipsnio dvasinio ir materialinio įsiskverbimo prasme, tai maksimaliai pasireiškia šventykloje. Ten aukodavo aukas kaip nuodėmių atpirkimą, o šiandien tik malda. Mes viliamės atleidimo, bet negalime atnašauti tokiu būdu, kaip atnašaudavome tada. Mes liūdime ir laukiame, kada bus pastatyta Trečioji šventykla“.

Kiekvienais metais, pagal žydų tradiciją, liūdesio dieną 9-to Ava suvalgoma po virtą kiaušinį su pelenais prisimenant 1-os ir 2-os šventyklos sugriovimą, po kurios neatnašaujama auka, neatleidžiamos nuodėmės žydų tautai, neatliekamos apeigos Dievui ir nėra šventikų – koenų, nėra jų padėjėjų – levitų, nėra jungiamosios grandies visiems žydams, o yra tik liūdesio diena 9-ji Ava.

Atkreipia dėmesį, kad būtent išvakarėse 9-sios Ava 1918 metais buvo paaukotas Valdovas Imperatorius Nikolajus II ir visa caro šeima, bet auka ši ne apsivalymo, o teismo, nes rusų šventykla yra paskutinis Caras iš Romanovų giminės, sugriovę kurią bolševikai ir buvęs nužudyme rabinas, norėjo duoti pradžią Trečiosios šventyklos statybai. Neišėjo, neįvyko laikų pilnatvė, nebuvo įvykdyta pranašystė, užrašyta knygoje rebe Šneersono, kuri įvyko daug vėliau, bet slapta prasmė šios pranašystės buvo neteisingai rabinų išaiškinta, tame tarpe ir Menachemo Šneersono, kai kurių chasidų pripažįstamo mošiachu.

Bet grįžkime prie Trečiosios šventyklos atkūrimo, apie ką kalba A.Boroda ir prie sukūrimo Jeruzalės karaliaus sosto – slaptos ir aukščiausios visų masonų ložių ir ordinų idėjos, o taip pat pagrindinių šio dviejų tūkstančių metų žydų laukimo vykdytojų– Jeruzalės ordinų: Tamplierių ir Maltos. Bet tam reikia nugriauti mečetę Al-Aksą ir Uolos Kupolą, kuriems daugiau negu tūkstantis metų ir kurios šiandien yra musulmonų šventovės, ir į kurias, sutinkamai su fevta, šiandien leidžiama musulmonų piligrimystė iš viso pasaulio. Ir taip, musulmonų šventovės sugriovimas (o be to neįmanoma atstatyti Trečiosios šventyklos) neišvengiamai sukels karą su Izraeliu ir būsimos kovos laukas – Armagedonas yra Sirijos teritorijoje kontroliuojamoje ISIL. Ar atsitiktinai? Būtent todėl šiandieniniam Izraeliui reikalingi ne tik būsimi kareiviai, bet ir statytojai, architektai, aukso ir kitų brangiųjų metalų meistrai, akmens raižytojai ir juvelyrai. Pinigų ir aukso statyboms yra į valias, nėra pagrindinio – ryžto pradėti statybos vietos valymą ir kariauti. Kodėl? Priežastis paprasta – trūksta žmonių ir pas Izraelio vyriausybę nėra pilno įsitikinimo, kad po karinių veiksmų pradžios žydai vyks į Izraelį vardan svajonės išsipildymo – Trečiosios šventyklos ir Izraelio karaliaus sosto atkūrimo. Todėl reikia agituoti už aliją į Pažadėtąją žemę, bet ir šitie B.Netanjahu vojažai (po karikatūristų iš Charlie Hebdo nužudymo 2015 metų sausio 7 Izraelio premjeras ministras kvietė žydus Paryžiaus sinagogoje į aliją į Izraelį) pasisekimo neturi, žydų bendruomenės linkusios nerizikuoti ir daryti biznį ten, kur jos įsitvirtino, kur jų šaknys ir kur protėvių kapai. Ką gi daryti, juk visos pranašystės išsipildė ir atėjo laikas atkurti Trečiąją šventyklą?

Atsakymu į šitą labai sudėtingą klausimą yra Europos sąjungos vykdoma antirusiška politika Ukrainoje ir Lenkijoje – vietose kur gyvena didelis skaičius chasidų bendruomenių, turinčių tokias judėjų šventoves, kaip kompleksas Chabad-Liubavič „Menora“ Dniepropetrovske – pats didžiausias Europoje ir kapą Nachmani Umanėje, kur žydų naujiesiems metams Roš-A-šan susirenka daugelis chasidų iš Ukrainos, Lenkijos ir iš skaitlingos Niujorko Chabado bendruomenės. Kaip priversti žydus pervažiuoti į Izraelį, juk kalba eina apie Trečiosios šventyklos statybą? Yra tik du būdai: antisemitizmas ir karas. Antisemitizmas šiuolaikinėje visuomenėje praktiškai išnyko, lieka karas!

Įdomu, kad dar 2013 metais buvo populiari Krymo Kalifornijos idėja, kur ketino pervažiuoti 40000 žydų iš Izraelio ir ne mažesnis skaičius iš JAV chasidų bendruomenės, bet Krymas – mūsų ir šią idėją teko atidėti. Ir čia pat prasideda karas Donbase, taikių piliečių sudeginimas Profsąjungų rūmuose Odesoje 2014 metų gegužės 2. Nutįso menkutis upelis alijos į Izraelį, bet toks nereikšmingas, kad karas neatnešė savo vaisių ir net nesumažino tėkmės piligrimų į Umanę. Atėjo metas pastumti Rusiją prie kito kranto (jei jau nepavyko užsiundyti V.V.Putiną į Ukrainos karą, nors tam 2014 metų liepos 17 d. susprogdino Malaizijos lėktuvą MH17, pradėdami Tamuz pasninką – prisimenant žydų tautos nelaimes). Šį kartą Europos Sąjungos ir Izraelio darbotvarkėje – Lenkija! Katynės tragedijos pripažinimo neva Rusijos nusikaltimu buvo maža lenkų politikams, reikėjo 2010 balandžio 10 nuversti prezidentinį Tu-154, iššaukiant bangą Rusijos pasmerkimų Lenkijoje. Įdomu tai, kad tyrimu užsiėmė rusiška pusė kartu su ICAO, Lenkijai lėktuvo dalių neatidavinėjo, bet su Malaizijos Boingu pasielgė kitaip – Ukrainai neleido užsiimti tyrimu, perdavę lėktuvo dalis Olandijai. Kodėl? Nepaisant to, antirusiškų akcijų Lenkijoje laipsnis vis kilo, nepaisant kasmetinių susitikimų Katynės memoriale, kur oficialūs Rusijos asmenys lenkė galvas prisimindami Lenkijos karininkus.

Be to Lenkija inicijuoja sukūrimą jungtinių Europos ginkluotųjų pajėgų kartu su Prancūzija ir Vokietija, bet ketinimai taip ir pasiliko popieriuje, nes su Lenkija niekas rimtai nepradės svarstyti panašias iniciatyvas. Lenkija renka pakartotiniam apmokymui 100000 būrį savanoriškų junginių, kam? Pasiruošimui būsimam karui su Rusija, suprantant, kad tai neišvengiama! Kodėl dūsauja karo vadai, pripažindami nepakankamą lenkų kariuomenės galią konflikte su Rusijos Federacijos karinėmis pajėgomis, kodėl skuba išdėstyti savo teritorijoje Amerikos PRG kompleksus, o Pentagonas neskuba išdėstyti savo raketų? Sprendžiant iš visko, tikslas vienas – suvesti Lenkiją ir Rusiją į karinį konfliktą, juk tarp mūsų valstybių liko nepasibaigęs 1918 metų karas, o nepasibaigusių karų nebūna.

Bet kokia provokacija ant sienos su Kaliningrado sritimi iš Lenkijos pusės ir karas nedelsiant pradės įsidegti į pilno masto priešpriešą. Be to Lenkijai nepadės ES, kur pagrindine varomąja jėga yra Vokietija, svajojanti susigrąžinti Sileziją, neteisingai atiduotą Lenkijai tik už tai, kad ji dalyvavo išvaduojant vien tik nuosavą teritoriją, netalentingai praloštą 1939 metais. Karinių veiksmų zonoje, be abejonių, gali atsidurti Galicija, Vakarinės Baltarusijos sritys ir Pabaltijo valstybės – esančios Rusijos kariuomenės užnugaryje. Ir taip, nuo ukrainietiško karo prie lenkiško, bet prasmė šitos priešpriešos viena – alija į Izraelį, nes Trečiajai šventyklai reikalingas naujas kraujas ir stiprios rankos, o kur jas paimti, kaip ne Rytų Europoje, neišpaikintoje prancūzišku komfortu ir vokišku Oktoberfest?

Savo pasakojime mes nuklydome nuo Rusijos, kur būsimas karas, visiškai tiksliai, nesukels alijos į Izraelį, juk nėra kitų priežasčių bėgimo iš šalies, išskyrus ekonomines. Iš tikrųjų karu rusiškų žydų neišgąsdinsi, juk jis vyks toli nuo finansinių centrų ir su antisemitizmu baigta. Lieka tiktai vienas svertas – ekonominis, bet atimantis finansinį kapitalą, tai yra socializmas! Ne partinis, kaip buvo TSRS, kur buvo galima pakliūti į partinę elitą ir aprūpinti sau pasiturinčią egzistenciją, o valstybinis socializmas su vietine savivalda, kada privati nuosavybė tampa arba valstybine, arba kolektyvine ir daugiau nėra elito, kuriame galima tūnoti liesais visuotinės lygybės laikais. Po dabartinio oligarchinio kapitalizmo elitiškumo tokia visuomeninė– ekonominė sankloda, be to formuojanti Valdovo opričnikų politinę terpę, mažai ką paliks abejingu. Bet būtent to ir reikia, kad vyktų alija į Izraelį! Kas stovi už šitų, visai galimų, įvykių?

papa-i-raviny

Jeruzalės ordinai, griežtai vedantys politinius ir visuomeninius Vakarų institutus į įgyvendinimą senovinės judėjų svajonės – Trečiosios šventyklos atkūrimą. Maltos ordinas stovėjo už Katynės sušaudymo, už koncentracijos stovyklų Lenkijoje, už Tarptautinio Raudonojo kryžiaus, vykdančio politinį ir humanitarinį įsikišimą į daugelio pasaulio šalių reikalus. Tamplierių sukurtas Jėzuitų ordinas vykdo šnipinėjimo operacijas daugelyje pasaulio šalių, nesibodėdamas teroristinių aktų ir nepageidaujamų politkų pašalinimo, vykdo vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą abiejose Atlanto vandenyno pusėse, išaiškindamas ir verbuodamas į masonų ložes talentingus vaikus. Iliuminatų ordinas– dar vienas iš Tamplierių kilęs darinys, jungia finansines įstaigas, politikų ir pramonininkų klanus, apjungtus vienu tikslu – Trečiosios šventyklos ir Jaruzalės karaliaus sosto statyba. Ties šia idėja darbuojasi visi Jaruzalės ordinai, artindami savo baigtinį tikslą ir Rusijai teks šioje tikrai planetarinėje užduotyje suvaidinti labai svarbią rolę, nes be Baltojo (rusiško) karaliaus nebus ir Jaruzališkojo, svarstyklės (jėgų balansas) turi būti nulygsvarintos, nes priešprieša praturtina ir papildo besigrumiančias puses ir Jeruzalėje tai supranta ir priima. Nes be iškėlimo Rusiškos šventyklos nebus ir Trečiosios šventyklos!

Įžanga ir vertimas – Petro Gulbinsko

Šauksmas

Leave a Reply