V.Putinas: šitose statinėse mūsų piliečių kraujas (video)

Vakar Maskvoje įvyko Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas su Prancūzijos prezidentu Fransua Olandu. Po susitikimo prezidentai padarė pareiškimus ir atsakė į žurnalistų klausimus.

VmhoVkbnvpIE1JtwoZRnX1XuaNKSNSEH

Žemiau pateikiame kelių, mūsų nuomone, įdomiausių klausimų ir atsakymų vertimą.

Klausimas: Aš turiu klausimą Rusijos prezidentui. Vladimirai Vladimirovičiau, mes dabar kalbėjome apie plačią koaliciją ir sąryšyje su tuo klausimas apie Turkijos vietą, sakykime taip, šioje istorijoje. Šiandien Rusijos kariškiai, pavyzdžiui, pranešė apie tai, kad padidino smūgius į kvartalą Sirijoje, kur kaip tik buvo numuštas rusų lėktuvas. Tačiau Turkijos MIP vos ne kaltina Rusiją, kad mūsų kariuomenė apšaudė humanitarinį konvojų. Šioje situacijoje ar buvo jūsų derybose su Fransua Olandu aptariama Turkijos tema? Ir ką jūs galite pasakyti dėl ypatingo Turkijos vaidmens šioje istorijoje ir jūsų santykiuose?

V.Putinas: Kaip žinoma, Turkija įeina į Šiaurės Atlanto aljansą, Prancūzija irgi NATO narė, todėl mes suprantame Prancūzijos padėtį šitoje situacijoje. Bet ponas Prezidentas išreiškė mums užuojautą ryšium su mūsų kariškių žūtimi, už ką mes jam labai dėkingi.

Kas liečia šią teritoriją, apie kurią jūs pasakėte ir kurioje kaip tik žuvo mūsų kariškiai. Taip, tikrai, Sirijos ginkluotosios pajėgos panaudodamos salve šaudančias sistemas (систем залпового огня), kurias mes pateikėme nesenai Sirijos armijai, koordinuojant su mūsų aviacijos veiksmais sustiprinome smūgius į šį rajoną, kaip tik po to, kai mes gavome patikimą informaciją apie tai, kad vienas kariškis žuvo, o antrą mes sugebėjome išgelbėti. O kaip kitaip? Taip ir turėjo būti.

Ryšium su tuo noriu pasakyti, kad mes girdime dabar apie kažkokias gentis, artimas Turkijai, turkomanus ir taip toliau… Pirmiausiai, kyla klausimas: ką šioje teritorijoje veikia atstovai Turkijos teroristinių organizacijų, kurie patys patenka į foto kamerų objektyvus, o vėliau talpina patys save Tinkle?

Antra: ką šioje teritorijoje veikia išeiviai iš Rusijos Federacijos, kurie yra pas mus paieškomi už nusikaltimus ir kurie tikrai priklauso tarptautinių teroristų kategorijai?

Mūsų kariškiai dirbo šiame kvadrate tam, kad užkirsti galimą sugrįžimą šitų žmonių į Rusijos teritoriją ir daryti nusikaltimus, jie vykdė savo pareigą Tėvynei, Rusijai tiesiogiai. Tiesiogiai!

Klausimas: ką šitie žmonės ten daro? Ir mes skaitome absoliučiai pagrįstu tai, kad mes sustiprinome ten mūsų aviacijos darbą ir įtakojome sustiprinimą sirų kariuomenės.

Kas liečia humanitarinės kolonos apšaudymą, tai kiek man žinoma, humanitarinė organizacija, į kurią remiasi Turkijos valdžia, jau paskelbė apie tai, kad jos kolonos ir jos atstovai šioje vietoje ir šiuo laiku nebuvo. Tarkim, kad ten buvo kažkokia kolona, bet jau tikrai ne taiki. Ir jeigu ten buvo kažkokia kolona, tai, tikriausiai, pagal tarptautinę teisę reikėjo suderinti: kokia kolona, kur ji važiuoja, ką ji veikia. Ir jeigu nieko šito nebuvo padaryta, tai pas mus kyla įtarimas, kad kolona buvo, bet visai ne su humanitariniu kroviniu. Tai dar vienas įrodymas paramos tarptautiniams teroristams.

Klausimas: Labas vakaras, aš kreipiuosi į abu prezidentus. Pone Putinai, kodėl jūs dabar išskleidėte salvinės ugnies sistemą S-400? Ir pone Olandai: išskleidimas S-400 atitinka dvasią tarptautinė koalicijos darbo?

V.Putinas: S-400- tai ne salvinės ugnie sistema, tai priešlėktuvinės gynybos sistema. Ir mes neturėjome Sirijoje šių sistemų, nes skaitėme, kad mūsų aviacija dirba tokiame aukštyje, iki kurio negali pasiekti teroristo nusikaltėlio ranka. Jie neturi atitinkamos karinės technikos, kuri gali numušti lėktuvus didesniame negu trijų-keturių kilometrų aukštyje. Mums net į galvą neatėjo, kad mes galime gauti smūgį iš šitos pusės, kurią mes laikėme savo sąjungininku. Juk mūsų lėktuvai dirba penkių- šešių tūkstančių metrų aukštyje, dirbo visiškai neapsaugoti, buvo neapsaugoti nuo galimų naikintuvų atakų. Jeigu mums tiktai į galvą ateitų, kad tai įmanoma, mes, pirmiausiai, senai ten įrengtume tokias sistemas, kurios apsaugotų mūsų lėktuvus nuo galimų atakų.

Antra, yra kitos techninės ir karinės priemonės, pavyzdžiui, naikintuvų palyda, arba kaip minimum techninės priemonės nuo raketų pataikymo, tame skaičiuje temperatūrinė apsauga. Specialistai žino, kaip tai padaryti. Mes nieko šito nedarėme, kartoju dar kartą, nes skaitėme Turkiją draugiška valstybe ir paprasčiausiai nelaukėme atakų iš tos pusės. Būtent todėl mes skaitome šitą smūgį išdavikišku.

Dabar mes įsitikinom, kad tai įmanoma, ten žuvo mūsų žmonės. Ir mes privalome užtikrinti mūsų aviacijos saugumą. Todėl mes išskleidėme ten šiuolaikinę sistemą S-400. Ji veikia tolimu atstumu ir yra viena iš efektyviausių sistemų panašios rūšies pasaulyje.

Bet mes tuo neapsiribosime. Jeigu reikia, mes lydėsime mūsų aviacijos veiklą su naikintuvais, kitomis priemonėmis, tame skaičiuje radioelektroninės kovos priemonėmis. Jų iš tikrųjų daug, dabar mes jas naudosime.

Tai nei kiek neprieštarauja tam, ką mes darome koalicijoje, kuriai vadovauja Jungtinės Valstijos. Mes apsikeičiame su ja informacija, bet mus labai neramina šių mainų charakteris ir mūsų bendro darbo rezultatai.

Žiūrėkite: mes iš anksto informuojame mūsų amerikiečių partnerius apie tai, kur, kada, kokiuose ešelonuose dirbs mūsų lakūnai. Amerikiečių pusė, kuri vadovauja koalicijai, į kurią įeina Turkija, žinojo apie mūsų lėktuvų buvimo vietą ir laiką. Ir būtent ten ir tuo laiku mes gavome smūgį.

Klausiu: kam mes perdavinėjome šią informaciją amerikiečiams? Arba jie nekontroliuoja, ką daro jų sąjungininkai, arba šią informaciją dalina į dešinę ir į kairę, nesuprasdami kokios bus pasekmės? Ir mes, žinoma, su mūsų partneriais  šiuo klausimu turėsime atlikti pakankamai rimtas konsultacijas. Bet priešlėktuvinės gynybos sistemos niekaip nenukreiptos prieš mūsų partnerius, su kuriais mes drauge kovojame prieš teroristus Sirijoje.

Klausimas: Jūs kalbėjote apie plačios koalicijos būtinybę. Kalbama apie kokią koaliciją? <…>

Prieš kelias valandas Turkijos Prezidentas savo interviu, kuriame pasakė, kad jeigu Turkijos karinės oro pajėgos žinotų, kad tai rusų lėktuvas, tai veiktų kitaip. Taip jis pasakė, kad visa nafta, kuri perimama iš IVIL, turkų pajėgos sunaikina. Jeigu Rusijos pusė turi kitus duomenis, tai Prezidentas pasiruošęs pasitraukti iš posto, jeigu tai bus įrodyta. Norėtume išgirsti jūsų nuomonę.

V.Putinas: Kas liečia koaliciją. Mes šiandien su Prezidentu aptarinėjome šį klausimą. Mes gerbiame šitą koaliciją, kuriai vadovauja amerikiečiai ir pasiruošę su ja bendradarbiauti. Mes skaitome, kad geriau būtų sukurti vieningą, bendrą koaliciją, koordinuoti mūsų bendrą darbą tokiose sąlygose būtų lengviau, paprasčiau ir, mano požiūriu, efektyviau. Bet jeigu mūsų partneriai tam nepasirengę… Tarp kitko, apie tai aš kalbėjau SNO. Bet jeigu mūsų partneriai tam nepasiruošę – gerai, mes pasiruošę patys iš savo pusės dirbti ir kitame formate, kokiame, kuris priimtinas mūsų partneriams. Mes pasiruošę sąveikauti su koalicija, kuriai vadovauja Jungtinės Valstijos.

Bet žinoma, incidentai, panašūs mūsų lėktuvo sunaikinimui ir mūsų kariškių žūtį – lakūno ir jūrų pėstininko, kuris ėjo gelbėti savo kovos draugus, absoliučiai nepriimtini. Mes išeiname iš to, kad tai nepasikartos. Arba mums tokia sąveika nei su kuo, su jokia koalicija, nei su jokia šalimi nereikalinga. Bet būtent tai ir buvo tema mūsų išsamių derybų su Prancūzijos Prezidentu. Mes susitarėme apie tai, kaip sąveikausime artimiausiu laiku, tame skaičiuje ir dvipusiame formate, ir su visa koalicija, vadovaujant Amerikos Valstijoms. Kalba eina apie nustatymą teritorijų, į kurias galima suduoti smūgius, į kurias geriau susilaikyti nuo smūgių, apie apsikeitimą informacija vienais ar kitais klausimais ir koordinuoti veiksmus, kaip sakoma, mūšio lauke.

Dabar kas liečia naftą ir apie tai, kad ji neva Turkijos teritorijoje naikinama? Aš štai „dvidešimtuke“, tarp kitko, Turkijoje, Antalijoje, rodžiau fotografijas (aš jau viešai kalbėjau apie tai), padarytas iš penkių tūkstančių metrų aukščio mūsų lakūnų. Automobiliai, pervežantys naftą, išrikiuoti į grandinę ir eina už horizonto. Tai atrodo kaip gyvas naftos vamzdis. Kalba eina apie naftos tiekimą pramoniniais kiekiais iš užgrobtų Sirijos teritorijų, užgrobtų teroristų. Būtent iš šių teritorijų, o ne iš kokių kitų. Ir mes matome iš oro, kur važiuoja šios mašinos. Jos dieną ir naktį važiuoja į Turkiją. Tarkim, kad aukščiausioji politinė valdžia Turkijos apie tai nieko nežino. Sunkiai tuo patikėti, bet teoretiškai tai įmanoma. Tai, vis tiktai, nereiškia, kad Turikijos valdžia neturi neužkirsti kelio tokiems neteisėtiems sandoriams. Tam yra speciali SNO Saugumo tarybos rezoliucija, draudžianti pirkti tiesiogiai naftą pas teroristus, kadangi šitose statinėse, kurias veža, ne paprasta nafta, ten mūsų piliečių kraujas. Todėl kad už šiuos pinigus teroristai perka ginklus, šaudmenis, o po to rengia kruvinas akcijas su mūsų lėktuvu virš Sinajaus, ir Paryžiuje, ir kituose miestuose ir šalyse.

Jeigu Turkijos valdžia ją perdirba, naikina ją, mes kažkodėl nematom dūmų nuo laužų naikinant šią naftą. Pakartosiu: kalba eina apie pramoninį mastą. Ten reikėtų įrengti specialias gamyklas šios naftos naikinimui. Nieko panašaus iš tikrųjų nevyksta. Jeigu aukščiausioji politinė Turkijos valdžia apie tai nieko nežino, tai tegul sužino.<…>

teksto originalas

vertė Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply