V.Putino kalba “Valdajaus” klubo posėdyje (kalbos lietuviškas tekstas)

V.Putinas: Gerbiami kolegos, draugai! Damos ir ponai! Leiskite man jus pasveikinti eiliniame tarptautinio klubo „Valdai“ posėdyje.

67628893

Iš tikrųjų, štai jau daugiau negu dešimt metų šioje aikštelėje vyksta diskusijos apie pačias aktualiausias problemas, aptariami Rusijos ir viso pasaulio vystymosi keliai ir perspektyvos. Ir žinoma, dalyvių sąstatas kinta, bet visumoje šios diskusijų aikštelės š erdis– mes jau virtome tokia, man atrodo, suprantančių vienas kitą terpe. Čia vyksta atvira diskusija, tai atvira intelektualinė aikštelė, apsikeitimas nuomonėmis, vertinimais, prognozėmis, kurios mums Rusijoje labai svarbios. Ir noriu padėkoti visiems Rusijos ir užsienio politikams, ekspertams, visuomeniniams veikėjams, žurnalistams, kurie dalyvauja šio klubo veikloje. Šiais metais diskusija sukoncentruota į karo ir taikos klausimus. Ši tema, be abejo, jaudino žmoniją visais laikais.

Dar senojo pasaulio laikais, antikoje vyko ginčiai apie prigimtį, konfliktų priežastis, apie teisingą ir neteisingą jėgos taikymą, apie tai, ar karai visada lydės civilizacijos vystymąsi, kaitaliojantis tiktai su paliaubomis, arba ateis laikas, kada ginčai ir priešprieša bus sprendžiami be karo.

Čia, be abejo, prisiminėme ir mūsų didįjį rašytoją Levą Nikolajovičių Tolstojų. Savo didžiajame romane „Karas ir taika“ jis pavadino karą priešingu žmogaus protui ir visai žmogaus prigimčiai įvykiu, o taiką skaitė gėriu žmonėms.

Iš tikrųjų, taika, taikus gyvenimas buvo ir lieka žmonijos idealu. Valstybių veikėjai, filosofai, juristai ne kartą siūlė valstybių sąveikos idėjas. Įvairios sąjungos, koolicijos skelbė savo tikslu tvirtą, kaip kalbėjo, „amžiną“ taiką. Problema, vienok, tame, kad išeitį iš susikaupusių prieštaravimų dažnai ieškojo vis tiktai per karą. O pats karas tarnavo priemone įtvirtinimo naujų, pokarinių hierarchijų pasaulyje.

Tuo pačiu taika kaip pasaulio politikos būvis niekada nebuvo stabili ir neatsirasdavo savaime. Taikūs periodai – ir europinėje, ir pasaulio istorijoje – visada buvo pagrįsti įtvirtinimu susiklosčiusių jėgų balansu. Taip buvo XVII amžiuje, Vestfalijos taikos laikais, kuri pabaigė Trisdešimties metų karą. Ir XIX amžiuje, Vienos kongreso epochoje. Ir 70 metų atgal Jaltoje, kada nacizmo nugalėtojai priėmė sprendimą sukurti Suvienytųjų Nacijų Organizaciją, dėl valstybių bendradarbiavimo principų.

Atsiradus branduoliniam ginklui tapo suprantama, kad globaliame konflikte negali būti nugalėtojo. Baigtis galėjo būti tiktai viena – garantuotas tarpusavio susinaikinimas. Išėjo taip, kad žmogus, bandydamas sukurti vis labiau griaunantį ginklą, padarė didelį karą beprasmišku.

Tarp kitko, pasaulio lyderių karta 50-tųjų, 60-tųjų ir net 80-tųjų metų tikrai žiūrėjo į karinės jėgos panaudojimą kaip į išimtinį žingsnį. Ir tuo požiūriu jie elgėsi atsakingai, pasverdami visas aplinkybes ir galimas pasekmes.

„Šaltojo karo“ pabaiga pabaigė ideologinę priešpriešą, bet pagrindas ginčams ir geopolitiniams prieštaravimams visai neišnyko. Pas visas valstybes bus ir bus savo, dažnai skirtingos krypties, interesai. O pasaulio istorijos vystymąsi visada lydėjo valstybių ir jų sąjungų konkurencija. Ir, mano nuomone, tai absoliučiai natūralu.

Svarbiausia, kad tokia konkurencija būtų statoma rėmuose tam tikrų politinių, teisinių, moralinių normų. Nes kitaip rungtyniavimas, interesų susidūrimas gali sukelti aštrius nuopolius.

Mes ne kartą stebėjome tai praeityje. Ir šiandien, tenka apgailestauti, vėl tenka susidurti su tokiomis situacijomis. Bandymai bet kokiomis priemonėmis stumti vienpusio dominavimo modelį – aš jau ne kartą kalbėjau apie tai – atvedė į išbalansavimą sistemų tarptautinės teisės ir globalaus reguliavimo, o reiškia, yra grėsmė, kad konkurencija- politinė, ekonominė, karinė – gali tapti nevaldoma.

Kas, pavyzdžiui, tokia nevaldoma konkurencija gali reikšti tarptautinio saugumo sferai? Tai augimas lokalių konfliktų skaičiaus, ypatingai „pasienio“ regionuose, kur susiduria interesai valstybių ir blokų.

Tai taip pat tikėtinas saulėlydis masinio naikinimo ginklų sistemos (ką aš skaitau nepaprastai pavojingu) ir kaip rezultatas – nauja spiralė ginklavimosi varžybų.

Jau atsirado koncepcija taip vadinamo pirmo nuginkluojančiojo smūgio, tame skaičiuje su panaudojimu didelio tikslumo nebranduolinių didelio veikimo radiuso sistemų, pagal savo efektą sulyginamų su branduoliniu ginklu.

Raketinės-branduolinės grėsmės iš Irano pretekstu, kaip mes žinom, sugriautas fundamentalus pagrindas šiolaikinio tarptautinio saugumo – Sutartis dėl priešraketinė gynybos sistemos apribojimo. JAV vienašališkai iš jos išėjo. Šiandien, tarp kitko, Irano branduolinė problema išspręsta, jokios grėsmės iš Irano pusės nebuvo, kaip mes ir sakėme, nėra. Priežastis, kuri tartum pastūmėjo mūsų amerikiečių partnerius statyti priešraketinės gynybos sistemą, dingo. Ir mes turėjome teisę tikėtis, kad darbai vystant priešraketinės apsaugos sistemą JAV pasibaigs. Nieko panašaus nevyksta, priešingai – viskas tęsiasi.

Branduolinio ginklo sulaikantis faktorius pradėjo devalvuotis. Pas kai kuriuos, galimai, netgi atsirado iliuzija, kad pasauliniame konflikte vėl pasiekiama vienos iš šalių reali pergalė – be negrįžtamų, nepriimtinų, kaip sako specialistai, pasekmių laimėtojui, jeigu laimėtojas iš viso bus.

Per paskutinį ketvirtį amžiaus jėgos panaudojimo slenkstis gerokai sumažėjo. Įgytas po dviejų pasaulinių karų imunitetas, kuris buvo psichologiniame, pasąmoniniame lygyje, ėmė silpti. Pats karo suvokimas pasikeitė: žiūrovams prie televizorių ekranų jis virto šiandien į vaizdingą media paveikslėlį, tarytum karinių veiksmų eigoje nežūsta, nesikankina žmonės, negriaunami miestai ir ištisos valstybės.

Tenka apgailestauti, karinė terminologija skamba dabar praktiškai visose gyvenimo sferose. Taip, realybė šiandieninės globalios ekonomikos – tai prekybiniai ir sankcijų karai, tai jau tapo masinio informavimo priemonių štampu. Prie to sankcijas naudoja tame skaičiuje kaip nesąžiningos konkurencijos instrumentą, kad pastumti ar išviso „išmesti“ varžovą iš rinkos. Kaip pavyzdį pateiksiu tikrą epidemiją baudų atžvilgiu tame skaičiuje ir europinių kompanijų iš Jungtinių Valstijų pusės. Į eigą einą prisigalvotos priežastys, griežtai baudžiami tie, kas išdrįso pažeisti vienpuses amerikiečių sankcijas.

Jūs žinote, tai, žinoma, gali būti, tai ne rusiškas reikalas, bet pas mus gi su jumis diskusijų klubas, todėl aš vis tiktai leisiu sau paklausti: taip elgiamasi su sąjungininkais? Ne, taip elgiamasi su vasalais, kurie išdrįso veikti savo nuožiūra,- juos baudžia už blogą elgesį.

Štai, tiktai praeitais metais vienam iš prancūzų bankų buvo skirta beveik 9 milijardų dolerių bauda – 8,9 man atrodo. Tojota užmokėjo 1,2 milijardus dolerių, vokiečių Commerzbank pasirašė sutartį dėl išmokėjimo į amerikiečių biudžetą 1,7 milijardų dolerių, ir taip toliau.

Mes taip pat matome, kaip rutuliojasi procesas sukūrimo neskaidrių ekonominių blokų, prie to procesas tokių struktūrų formavimo vyksta vos ne pagal visas konspiracijos taisykles. Užduotis suprantama – taip performatuoti pasaulio ekonomiką, kad gauti dar didesnę rentą iš savo dominavimo ir išplatinimo savo ekonominių standartų, prekybinio ir technologinio reguliavimo.

Ekonominių blokų formavimas primetant savo sąlygų stipriausiems žaidėjams, be abejo, nepadarys pasaulio saugesniu, o tik padės uždelsto veikimo minas, būsimų konfliktų dirvą. Sukūrė gi kažkada Pasaulio prekybos organizaciją. Taip, sudėtingai ten vyksta diskusija, taip, Dochos derybų raundas pateko, gali būti, į aklavietę, bet reikia vis tiktai ieškoti išeičių ir kompromisų, todėl kad tik kompromisai gali sukurti ilgalaikią sistemą santykių bet kokioje ekonomikos sferoje. O jeigu paprastai padaryti vaizdą, kad šitie kai kurių šalių, tarptautinio ekonominio bendravimo dalyvių, susirūpinimai, neįdomūs, kad juos galima kažkaip apeiti, tai jie juk niekur neišnyks, jų niekas neišspręs, jie pasiliks, o reiškia – kažkada primins apie save.

Jūs žinote, mes reikalus sprendžiame kitaip. Mes formuodami Eurazijos ekonominę sąjungą bandome ekonominius santykius su mūsų partneriais pastatyti, tame skaičiuje pastatyti bendradarbiavimą rėmuose kinų „Šilko kelio“ iniciatyvos. Mes aktyviai ir lygiateisiškumo pagrindu dirbame rėmuose BRIKS, ATES, „dvidešimtuke“.

Globalią informacinę erdvę šiandien irgi drebina karai, sąlyginai kalbant. Agresyviai primetamas „vienintelis teisingas“ požiūrio taškas ir įvykių traktavimas, klastojami arba nutylimo faktai. Mes jau visi pripratome prie kabinėjimo etikečių ir priešo įvaizdžio sukūrimo.

Valdžios šalių, kurios, atrodytų, apeliavo į žodžio laisvės vertybes, laisvą informacijos sklaidą (kaip dažnai anksčiau mes apie tai girdėdavome ankstesniais laikais!), dabar bando varžyti sklaidą objektyvios informacijos ir bet kokį kitą požiūrį, skirtingą nei nuosavas, skelbia priešiška propaganda, su kuria reikia kovoti, be to aiškiai nedemokratinėmis priemonėmis.

Tenka apgailestauti, kad vis dažniau naudojami žodžiai „karas“, „konfliktas“, kada kalba eina ir apie santykius žmonių skirtingų kultūrų, religijų, tautybių. Šiandien šimtai tūkstančių migrantų bando integruotis į kitą visuomenę, be to neturėdami profesijos, nežinodami kalbos, tradicijų, šalies kultūros, į kurią jie persikelia. O vietiniai gyventojai, be abejonės, – ir apie tai reikia tiesiai kalbėti, nereikia nieko lakuoti – vietiniai gyventojai susierzinę kalba apie svetimą okupaciją, apie kriminogeninės situacijos blogėjimą, apie pinigus, kurie išleidžiami pabėgėliams iš biudžetų atitinkamų valstybių.

Žinoma, daug žmonių, dauguma žmonių užjaučia pabėgėlius, nori jiems padėti. Klausimas tame, kaip tai padaryti, nevaržant interesų vietinių gyventojų tų šalių, į kurias pabėgėliai persikrausto. O šokinis, masiškas, nevaldomas supriešinimas skirtingų gyvenimo sanklodų gali sukelti ir jau veda į augimą nacionalizmo ir neapykantos, permanentinio konflikto visuomenėje susidarymo.

Gerbiami kolegos, būkime realistais: karinė jėga, žinoma, lieka ir, neabejotinai, dar ilgai bus tarptautinės politikos instrumentu. Gerai tai ar blogai, bet tai jau yra gyvenime. Klausimas kitame: ar bus ji naudojama tiktai tuomet, kada visos kitos priemonės išsemtos? Kada būtina priešintis bendroms grėsmėms, tokioms, pavyzdžiui, kaip terorizmui, ir pagal žinomas taisykles, išdėstytas tarptautinėje teisėje? Ar kumščius leis į darbą bet kokiu pretekstu, kad priminti pasauliui, kas namuose šeimininkas, negalvojant apie naudojamos jėgos legitimumą ir apie pasekmes jėgos panaudojimo, nesprendžiant klausimų, o tik juos gausinant.

Mes matome, kas vyksta šiandien Artimuosiuose Rytuose. Dešimtmečius, o kartais, gal būt, ir amžius čia, žinoma, kaupėsi tarpetniniai, religiniai, politiniai prieštaravimai, aštriausios socialinės problemos. Žodžiu, sprogstamasis mišinys kaupėsi, o bandymai iš išorės grubiai pertvarkyti regioną tapo tuo degtuku, kuris sukėlė tikrą sprogimą, sugriovusį valstybingumą, pliūpsnį terorizmo ir galiausiai augimą rizikos visam pasauliui.

Teroristinė organizacija, taip vadinama „Islamo valstybė“, ėmė kontroliuoti milžiniškas teritorijas. Kaip jai tai pavyko? Tik susimastykite: Damasko ar Bagdado užgrobimo atveju teroristinės gaujos galėjo gauti oficialios valdžios statusą, būtų sukurtas placdarmas globalinei ekspansijai. Kas nors galvoja apie tai ar ne? Visai tarptautinei bendruomenei laikas pagaliau suprasti, su kuo mes turime reikalą.

Iš esmės, su priešu civilizacijos, žmonijos ir pasaulio kultūros, kuris neša neapykantą ir barbariškumo ideologiją, niekina moralę, pasaulio religijų vertybes, tame skaičiuje ir islamo, kompromituoja jį.

Ir nereikia žaisti žodžiais, skirstyti teroristus į nuosaikius ir nenuosaikius. Norėtųsi suprasti, kame skirtumas. Tikriausiai, nuomone kai kurių specialistų, tame, kad nuosaikūs banditai, kaip vadinasi, nuosaikiame kiekyje arba švelniu būdu nupjauna žmonių galvas…

Dar senojo pasaulio laikais, antikoje vyko ginčiai apie prigimtį, konfliktų priežastis, apie teisingą ir neteisingą jėgos taikymą, apie tai, ar karai visada lydės civilizacijos vystymąsi, kaitaliojantis tiktai su paliaubomis, arba ateis laikas, kada ginčai ir priešprieša bus sprendžiami be karo.

Čia, be abejo, prisiminėme ir mūsų didįjį rašytoją Leva Nikolajovičių Tolstojų. Savo didžiajame romane „Karas ir taika“ jis pavadino karą priešingu žmogaus protui ir visai žmogaus prigimčiai įvykiu, o taiką skaitė gėriu žmonėms.

Iš esmės, mes matome dabar tikrą kamuolį teroristinių grupuočių. Taip, kartais smogikai „Islamo valstybės“, „Džabchad an-Nusra“, kiti įvairios rūšies jų palikuonys ar „Al-Kaidos“ atplaišos net kariaujantys vieni su kitais, bet jie kariauja už pinigus, už pinigų dalybas, už pajamų šaltinius, už maitinimosi teritoriją, štai už ką jie kariauna. Jie kariauna ne iš ideologinių motyvų, o esmė ir metodai pas juos vieni: teroras, žudynės, pavertimas žmonių į užguitą, įbaugintą, paklusnią masę.

Pastaraisiais metais situacija vis labiau blogėjo, teroristų infrastruktūra plėtėsi, smogikų skaičius augo, o ginklai, kurie buvo perduodami taip vadinamai „nuosaikiai opozicijai“, neišvengiamai atsirasdavo teroristinių organizacijų rankose. Pasakysiu daugiau, kai kada į jų pusę pereidavo iškart visomis gaujomis, kaip sakoma, „su muzika ir orkestru“.

Kodėl mūsų amerikietiškų partnerių ir jų sąjungininkų pastangos kovojant su „Islamo valstybe“ neduoda juntamų rezultatų? Akivaizdu, kad reikalas ne tame, kad trūksta priemonių ir potencialo. Be abejonės, Jungtinės Valstijos turi milžinišką, patį didžiausią pasaulyje karinį potencialą, tiesiog visada sunku žaisti dvigubą žaidimą. Skelbti apie kovą su teroristais ir tuo pačiu metu bandyti naudoti dalį jų tam, kad išdėstyti figūras Artimųjų Rytų lentoje pagal savo interesus.

Neįmanoma laimėti prieš terorizmą iš viso, jeigu dalį teroristų naudoti kaip taraną nuverčiant neįtinkančius režimus. Niekur nuo šitų teroristų nepasislėpti, ir tai tik iliuzija, kad paskui pavyks su jais susidoroti, nušalinti nuo valdžios arba kaip tai susitarti. Ir geriausias to pavyzdys – situacija Libijoje.

Tikėsimės, kad naujai vyriausybei pavyks stabilizuoti situaciją, bet tai dar ne faktas, nors, be abejo, reikia padėti stabilizacijai.

Mes gerai suprantame, kad smogikai, kurie kariauja Artimuosiuose Rytuose, yra grėsmė visiems, tame skaičiuje ir mums, Rusijai. Mūsų šalyje žino, kas yra teroristinė agresija, žino, ką darė banditai Šiaurės Kaukaze. Mes atsimename kruvinus teroristinius aktus Budionovske, Maskvoje, Beslane, Volgograde, kituose Rusijos miestuose. Rusija visada kovojo su terorizmu visose jo apraiškose, nuosekliai pasisakė už realų pasaulio bendrijos pastangų suvienijimą kovojant su šiuo blogiu. Būtent tai ir sąlygojo mūsų pasiūlymą sukurti plačią antiteroristinę koaliciją, kuris nuskambėjo mano pranešime Suvienytųjų Nacijų Organizacijoje.

Po oficialių Sirijos valdžių kreipimosi mes priėmėme sprendimą pradėti karinę operaciją šioje šalyje. Dar kartą pabrėšiu: ji yra pilnai legitimi, jos vienintelis tikslas – taikos įtvirtinimas. Ir įsitikinęs, kad Rusijos kariškių veiksmai turės reikalingą poveikį į situaciją pozityvioje plotmėje, padės oficialioms valdžioms sukurti sąlygas tolimesniems veiksmams politinio sureguliavimo sferoje, suduoti išankstinius smūgius į teroristus, kurie grasina mūsų šaliai, Rusijai. Padėti tuo pačiu visoms šalims ir tautoms, kurios, be abejo, yra pavojuje, jei šitie teroristai sugrįš į savo namus.

Ką, mūsų požiūriu, būtina daryti, kad palaikyti ilgalaikį sureguliavimą regione, jo socialinį, ekonominį ir politinį atgimimą? Pirmiausiai išlaisvinti Sirijos ir Irako teritorijas nuo teroristų ir neduoti jiems perkelti savo aktyvumą į kitus regionus. O tam reikia apjungti visas jėgas: reguliarias Sirijos ir Irako armijas, kurdų savigynos būrius. Įvairias opozicines grupes, pasiruošusias įnešti savo realų indėlį sumušant teroristus, sukoordinuoti veiksmus regioninių ir neregioninių valstybių, kurios priešinasi terorui. Tuo pačiu bendra antiteroristinė veikla turi, be kalbų, remtis į tarptautinę teisę.

Antra. Akivaizdu, kad pati savaime karinė pergalė prieš smogikus neišprendžia visų problemų, bet ji sukuria sąlygas pagrindiniam – pradžiai politinio proceso dalyvaujant visoms sveikoms, patriotiškai

nusiteikusias sirų visuomenės jėgas. Būtent sirai turi spręsti savo likimą esant išimtinai korektiškam, pagarbiam tarptautinės visuomenės tarpininkavimui, o ne esant spaudimui iš išorės ultimatumais, šantažu ir grasinimams.

Sugriuvimas oficialios valdžios Sirijoje, pavyzdžiui, tik mobilizuoja teroristus. Dabar svarbu ne ardyti, o stiprinti valstybinius institutus konfliktų zonose.

Noriu priminti, kad Artimieji Rytai savo istorijoje dažnai tapdavo arena susidūrimų įvairių imperijų ir valstybių. Jos perbraižydavo sienas ir politinę regiono sąrangą pagal save, išeidami iš savo asmeninių interesų. Ir pasekmės buvo ne visada malonios ir geros žmonėms, kurie ten gyveno. Jų kaip taisyklė niekas ir neklausdavo. Paskutinieji, kurie sužinojo apie tai kas vyksta jų šalyse buvo kaip tik žmonės, kurie gyveno Artimuosiuose Rytuose.

Žinoma, kyla klausimas: ar ne laikas tarptautinei bendruomenei visus savo veiksmus derinti su tais žmonėmis, kurie gyvena tose teritorijose? Manau, kad senai laikas, su tais žmonėmis elgtis kaip ir su visais kitais, elgtis pagarbiai.

Principinę reikšmę turi įtraukimas į politinio sureguliavimo procesą musulmonų dvasininkijos, islamo lyderių, musulmonų šalių vadovų. Mes tikimės jų konsoliduojančia pozicija ir parama, į jų moralinį autoritetą. Labai svarbu apginti žmones, ypač jaunimą, nuo griaunančio teroristų ideologijos poveikio, kurie bando panaudoti juos kaip patrankų mėsą, ne daugiau. Reikia tiksliai išvesti ribą tarp tikrojo islamo, kurio vertybės – tai taika, šeima, geri darbai, pagalba artimam, pagarba tradicijoms, ir tuo melu, neapykanta, kurią sėja smogikai, prisidengiant islamu.

Ketvirta. Jau dabar mums būtina suformuoti „kelio žemėlapius“ ekonomikos ir socialinio regiono atgimimo, atstatant elementarią infrastruktūrą, būstus, ligonines, mokyklas. Tiktai toks kuriamasis darbas po terorizmo pašalinimo ir politinio sureguliavimo galimi sustabdyti milžinišką srautą pabėgėlių į Europos valstybes ir sugrąžinti į tėvynę tuos, kas jau išvažiavo.

Akivaizdu, kad Sirijai prireiks didelės finansinės, ekonominės, humanitarinės pagalbos, tam, kad išgydyti karo žaizdas. Mums reikia nustatyti formatą, rėmuose kuriuose mes galėtume vesti šį darbą pritraukiant šalis-donores, tarptautinius finansinius institutus. Dabar Sirijos problema aptariama SNO aikštelėje, kitų tarptautinių organizacijų, tarptautinių santykių rėmuose.

Taip, kol kas ne visada pavyksta pasiekti supratimą, skausmingai sunku atsisakyti neįvykusių ir nepasiteisinusių vilčių, nepaisant to progresas yra.

Mes matome, kad antiteroristinės operacijos rėmuose palaipsniui, nors ir ne taip aktyviai ir greitai, kaip mes norėtume, bet vis tiktai mezgasi kontaktai karinių žinybų linija. Rimtu žingsniu tapo susitarimas Rusijos-Amerikos dėl užtikrinimo saugumo dviejų šalių kovinių lėktuvų skrydžių virš Sirijos.

Mes taip pat arti to, kad pradėti keistis informacija su vakarų kolegomis apie pozicijas ir smogikų judėjimą. Visa tai, be abejonės, žingsniai teisinga kryptimi. Svarbiausia, vertinti vienas kitą kaip sąjungininką bendroje kovoje, elgtis sąžiningai ir atvirai. Tiktai taip galima garantuoti pergalę prieš terorizmą.

Sirija prie viso dabartinės padėties dramatizmo gali tapti modeliu partnerystės vardan bendrų interesų, problemų sprendimui, kurios liečia visus, sukūrimui efektyvios rizikų valdymo sistemos. Tokia efektyvi rizikų valdymo sistemą. Toks šansas pas mus jau buvo po „šaltoko karo“ pabaigos. Gaila, mes ja nepasinaudojome. Tokia galimybė buvo ir pradžioje 2000-ųjų metų, kada Rusija ir JAV, eilė kitų šalių susidūrė su terorizmo agresija. Gera bendradarbiavimo dinamiką tada, tenka apgailestauti, taip pat nepavyko išlaikyti. Nebeaiškinsiu, kodėl nepavyko to padaryti. Man atrodo ir taip visiems žinoma. Dabar svarbu išmokti teisingas pamokas iš to, kas buvo praeityje ir eiti pirmyn.

Įsitikinęs, kad patirtis, kurią mes kaupėme, ir pati šiandieninė situacija leis mums pagaliau padaryti teisingą pasirinkimą – pasirinkimą bendradarbiavimo, bendros pagarbos ir pasitikėjimo, pasirinkimą taikos naudai.

vertė Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply