Vaikų dainų šventė Vilniuje: Prezidentė su paltu ir soti, vaikai pusnuogiai ir alkani

Tai ne šventė, tai gėda visai Lietuvai, tai skandalas: vaikai pusnuogiai ir alkani šąla lyjant lietui, o naktį voliojasi ant grindų. Tūlas geriau maitina ir prižiūri savo katinus ir šunis, negu Lietuvos respublika savo moksleivius, kuriuos veidmainiškai vadina „Lietuvos ateitimi“. Doras žmogus pasigėdintų vaikams į akis pažvelgti, o tiems, kas galutinai sąžinę praradęs, niekis: lipa ant tribūnos ir rėžia tuščias kalbas, kaip visada.

file58975097_124f241e

O kam lietuvių vaikus iš viso maitinti, juos prižiūrėti? Suplanuotas (matomai) tautos genocidas ir yra genocidas, nieko nepadarysi, geriau nupirkti dar vieną tanką, kokią seną patranką, ar dar kokį barškantį amerikonišką kledarą, arba atsivežti iš Afrikos tūkstantį „babajų“ veislei (daugiau niekam juk jie netinka) ir juos už mokesčių mokėtojų pinigus visaip čia popinti.

Matyt, mūsų valdžių logika tokia: kam veltui leisti pinigus, juk tie, kiek paaugę vaikai, vis viena pabėgs į užsienį iš tokios išvogtos ir praskolintos grybauskinės Lietuvos, kuri savo piliečiams tapo blogesnė už pamotę.

Liūdna buvo matyti pusnuogius vaikus, valandų valandas stovinčius lietuje, matyti „šlapenkę“ ant riekės batono – jų pietus, kažkokią neaiškios kilmės įdrėbtą košę, ir visa tai pasidėjus ant kelių arba stovint. Liūdna buvo matyti paltu apvilktą Prezidentę ir sustirusius vaikus, apvilktus pačiomis pigiausiomis maikelėmis.

Alia Zinkuvienė „Respublikoje“ parašė: „Daugiau nei 22 tūkstančiai Lietuvos moksleivių dainų šventės dalyvių šią savaitę suplūdo į Vilnių. Kelerius metus išskirtiniam renginiui besiruošusių vaikų nuotaikos negadina nei staiga prapliumpančios liūtys, nei kietos grindys, ant kurių tenka miegoti po ilgų repeticijų. Tačiau kur suaugusiųjų, mėgstančių rėžti patriotines kalbas tokiose šventėse, gėda ir sąžinė?

Kokia sąžinė pas juos, ponia Zinkuviene, pas tuos liberalimperialistus, kai jiems iš visų galų „liberalizmas“ byra ir tankai, kai jie nieko daugiau ir nemoka, kaip pasaulio galingiesiems užpakalius laižyti „už trupinį aukso, gardaus valgio šaukštą“ ir iš lietuvių tautos tyčiotis.

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply