Valdomas chaosas, kurio JAV nebevaldo (video)

Stebėdami pasaulį nuo sekmadienio iki sekmadienio, mes matome, kaip staigiai keičiasi padėtis, kaip atsiranda vis nauji faktoriai, reikalaujantys įvertinimo.

Mūsų korespondentai vyksta iš vieno karšto taško į kitą. Jų reportažai sąžiningi, talentingi ir vyriški, bet man asmeniškai vis viena kyla pojūtis, kad mes nesuspėjame nupiešti viso paveikslo kas vyksta, jo aprėpti ir jums pateikti pilna apimtimi.

Ir štai, mastydamas apie tai, aš padariau asmeninį atradimą. Anksčiau mes kalbėjome apie valdomą chaosą. Tai yra, JAV sukuria įvairiuose pasaulio regionuose savo dominavimo vardan valdomą chaosą. Amerikoje tuo klausimu buvo sukurta atskira teorija, 92-aisiais metais ją suformulavo diplomatas Stivenas Mannas, darbas buvo paskelbtas Nacionalinio karinio koledžo žurnale Vašingtone. Straipsnio pavadinimas „Chaoso teorija ir strateginė mintis“. Šios idėjos pagrindu buvo sukurtos technologijos, ir amerikiečiai valdomą chaosą ėmė plačiai taikyti viso pasaulio valstybėse ir regionuose savo interesams.

Gyvenate taikoje? Bus pas jus nesantaika, imsite šokinėti vienas ant kito, brolis eis prieš brolį – amerikoniškos „demokratijos rėmimo“ ir „rinkos reformų“ programos tuo pasirūpins. Jeigu nepadės, JAV palaikys „geruosius“ teroristus – ginklais, finansais, treniruotėmis. Kaip pirmas žingsnis – išaugins aktyvistus, pasiruošusius pulti policiją, o po to palaikys kokius nors padūkusius politikus arba režimus su viduramžių teise.

Užsižaidė. 

Bet tai tęsėsi iki šių laikų, kol valdomas chaosas veikė. Tai štai, jeigu iki dabar galima buvo kalbėti apie valdomą chaosą, jau, panašu, chaosas tampa nevaldomu. Chaosas plinta pasaulyje ir tampa nekontroliuojamu.

Ir štai požymiai. Turkija kaip proamerikietiškos koalicijos šalis numuša virš Sirijos rusų bombonešį. Amerikiečiai kalba, kad jie ne prie ko. Bet faktas yra.

Turkija eskaluoja padėtį ir įveda savo kariuomenę į Iraką. Irakas protestuoja, bet Turkijos niekas nesustabdo.  

Sirijoje su amerikiečių sukurtu barbarišku kalifatu kovoja dėl gyvybės ar mirties. Rusija įsijungia.

Prancūzija, po teroro aktų Paryžiuje nusiuntė į pagalbą savo lėktuvnešį, bet pastovėjo jis prie Sirijos krantų savaitę-kitą ir išplaukė.

Kas vyksta sugriautame Jemene, gerai išvis nežinoma. Pranešimai iš ten punktyriški. Štai ten užmušė iš minosvaidžio praeitą savaitę stambaus Adeno miesto merą, o su juo ir šeši apsauginiai žuvo. Ir vėl tyluma. O kas bręsta už šios informacinės tylos sugriautoje 25 milijoninėje valstybėje? Juk šią tautą laiko labiausiai ginkluota pasaulyje. Jemenas tiesiog prifarširuotas šaunamaisiais ginklais. Skaitoma, kad vien Kalašnikovo automatą turi kas antra šeima. Bet, suprantama, kad mūsų automatu arsenalas ten nepasibaigia.

Arba Libija. Tripolyje posėdžiauja kažkoks Nacionalinis kongresas, palaikantis barbarišką pseudokalifatą, kurį arabai, na ir mūsų musulmonai vadina IVIL(Islamo valstybė Irakas ir Levanta), parlamentas slepiasi kitame mieste – Torbuk. Kažkur visai valdžios nėra, vyriausybės šalyje nėra. Penktadienį atėjo pranešimas, kad džichadistai užgrobė Libijos miestą Sabratą, kuris yra JUNESKO pasaulio paveldo sąrašuose. Dabar pas šį graikų-romėnų paminklą, kaip ir pas Palmyrą, žiaurus likimas. Dar viena žinia iš Libijos- ten persikraustė Abu Bakr al-Bagdadi. Nuo šiol barbarų pseudokalifato lyderis gyvena ten.

Padėtis šalyje tam palanki. 

Kaip Libija, taip ir Jemenas šiandien – teroristų inkubatoriai, bet ar kas nors tuo užsiima? Amerikonai stimuliavo valdomą chaosą čia ir ten, bet ar jis valdomas dabar? Jie ką – susirūpinę tuo?.. Užverbuoti IVIL šalininkai veikia Libane, Alžyre, Nigerijoje, Pakistane.

Penktadienį Kabule pasigirdo sprogimas prie Ispanijos atstovybės. Septyni žuvę, iš jų du ispanų policininkai. Yra sužeistų. Atsakomybę už teroro aktą prisiėmė talibai, Jie gi antradienį atakavo oro stotį Kandahare. Mūšis vyko ilgiau nei parą. Žuvusių – ne mažiau 50.

Anksčiau pasiekė pranešimas, kad plačios teritorijos Afganistano Rytuose jau valdomos barbariško kalifato. Nori prasiveržti į Centrinę Aziją. Kažkada tarybinės respublikos, ten jiems – skanus kąsnis.

Arba paimkime Tunisą. Pavasarį teroro akto metu ten žuvo dvidešimt žmonių, o vasarą sušaudymo pliaže metu dar 40. Už barbarišką kalifatą kariaujančių užsienio teroristų gretose daugiausia išeivių iš Tuniso.

Šiame fone paradoksaliu atrodo įteikimas penktadienį Oslo mieste Nobelio taikos premijos taip vadinamam Tuniso kvartetui – keturioms Tuniso visuomeninėms organizacijoms – „Už lemiamą indėlį statant pliuralistinę demokratiją“. Sprendimas atrodo kaip minimum egzotiškai.

Vertė Algimantas Lebionka

šaltinis

Šauksmas

Leave a Reply