Vasario 22 dieną mokytojai pradeda streiką. Švietimo profesinių sąjungų viešas pareiškimas

Lietuvos švietimo sistemos darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos (Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“) prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo Rimanto Vaitkaus 2016 m. vasario 15 d. Vilniuje vykusio pedagogų mitingo metu viešai išsakytam teiginiui, kad mokyklų direktoriams bus skirtos baudos, jeigu jų vadovaujamų ugdymo įstaigų darbuotojai nuo 2016 m. vasario 22 d. streikuos.

fb-sv428090

Atkreiptinas dėmesys, jog patys ugdymo įstaigų vadovai profesinių sąjungų organizuojamame švietimo darbuotojų streike nedalyvauja.

Profesinės sąjungos tokį Rimanto Vaitkaus viešą skelbimą vertina kaip klaidinančią informaciją ir  šiurkštų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 51 str. garantuojamos švietimo darbuotojų teisės streikuoti varžymą bei Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 82 str. 1 d. pažeidimą („Dalyvavimas streike yra savanoriškas ir niekas negali būti verčiamas <…> atsisakyti dalyvauti streike.“), o taip pat tiesioginį bandymą įbauginti švietimo bendruomenę.

TMP000_470

Dėl susidariusios  situacijos Lietuvos švietimo sistemos darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos reiškia viešą nepasitikėjimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmuoju pavaduotoju Rimantu Vaitkumi.

Lietuvos švietimo sistemos darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos, siekdamos socialinio dialogo konstruktyvumo, prašo imtis priemonių, kad ateityje Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgalioti asmenys nedarytų neapgalvotų viešų pranešimų, klaidinančių visuomenę bei žiniasklaidą ir kenkiančių profesinių sąjungų prestižui.

Audrius Jurgelevičius, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga

Leave a Reply