Vengrijoje pabėgėliai trypia maistą ir reikalauja pinigų (video)

Ukrainos televizijos kanalas „Inter“ parodė laidą, kurioje ukrainietė Aida Bolivar pasidalino savo įspūdžiais apie pabėgėlius ir jų elgesį Budapešto traukinių stotyje.

 

Laidos Vedantysis:

Jeigu pažiūrėti naujienas, tai ką kalba kalba Europoje, ką Ukrainoje, tai dauguma žurnalistų užjaučia pabėgėlius. Aida Bolivar papasakojo, kad žmonės užjaučia, padeda, nes žmonės metę viską bėga nuo karo.

Bet teisybė, kaip visada – ne tokia vienareikšmiška.

Mes suradome liudininkę, kuri prieš kelias dienas vyko būtent tuo pačiu traukiniu (jo vengrai nepraleido P.G.), kuris buvo minimas daugelyje Europos naujienų. Jei ji nemokėtų arabų kalbos, gal ir įspūdžiai būtų visai kitokie. Ji suprato, ką kalba jai už nugaros ir štai ką ji papasakojo.

Aida Bolivar:

Aš penkis metus gyvenau arabų kraštuose, moku arabų kalbą, mintinai moku Koraną, nes kitaip ten gyventi būtų neįmanoma.

Atvykusi į Budapeštą, į traukinių stotį, aš pamačiau neįtikėtiną minią arabiškos išvaizdos žmonių, nešvarių, nepraustų, utėlėtų, besiveržiančių į peroną.

Jie šaukė. Kaip sakiau, aš supratau arabiškai. Ką aš pamačiau stotyje: žmonės čia pat atlikinėjo visus savo gamtinius poreikius, moterys rėkė, jas mušė, jie patys, ne policija. Rėkia vaikai. Jie nekalba jokia Europos kalba.

Ką jie daro… Jie bando iš praeinančių atimti daiktus. Juos palydi įžeidžiančiais žodžiais. 90% šių žmonių tai sveiki vyrai nuo 18 iki 45 metų amžiaus. Jie ima svetimus vaikus ant rankų ir jėga braunasi į traukinį.

Kai mes įlipome buvo visai tuščias traukinys. Po pusės valandos buvo kažkas nenusakomo. Šaukimas, grumtynės, prisigrūdo daugybė žmonių, tarp jų vyko konfliktai, labai nepriimtinos ir netinkamos kalbos. Įsitaisę jie pradėjo kalbėti, kad viskas alacho valia, o mes netikėliai, kadangi aš nepadori moteris, nes ant galvos nenešioju hidžabo, kad esu ne musulmonė, kad esu netikėlė.

Vokiškai ir angliškai paskelbė, kad traukinys toliau nevažiuos ir mes su keturiais bendrakeleiviais pradėjome brautis prie išėjimo. Mus bandė neišleisti, kalbėjo, kad mus reikia parduoti, iškeisti.

Stotis pilnai okupuota. Jų tapo dar daugiau. Savanoriai jiems atneša maistą. Duoną, obuolius, kepinius, bet jie visą tai trypė kojomis ir rėkė vieną žodį – Money, t. y. duokite pinigus!

Griebė mums iš rankų drabužius, daiktus, nepraleido, keikė, įžeidinėjo.

Visi, kurie važiuoja į Europą, neturi jokios profesijos ir niekas nenori niekuo užsiimti. Jie į Europą žiūri visiškai nedraugiškai ir priešiškai.

Tai lygiai tokie patys kuriuos Europa jau priėmė iš tolerancijos.

Prieš tai kaip užjausti šiuos žmones, reikėtų išmokti arabų kalbą ir suprasti ką jie kalba, kaip jie tyčiojasi iš jūsų, spjaudo jums už nugaros.

Užrašė Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply