VFR teisės ekspertas Kay Hailbronner: „Teks mokėti už neribojamą migraciją“

Vokietijos vyriausybės pabėgėlių politika didina teroro riziką Vokietijoje, pasakė teisės ekspertas Kay Hailbronner dienraščiui die Welt. Hailbronner perspėjo, kad nacionalinio saugumo požiūriu, migrantų perkėlimas yra neteisinga Vakarų pozicija. Jis pareikalavo deportuoti migrantus ir atlikti visos pabėgėlių sistemos reviziją. Ekspertas siūlo keisti Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių nuostatas, kurios neatitinka šiandienos realijų.

Minderjaehrige-Fluechtlinge-in-Doeberkitz

Prieglobsčio teisės ekspertas Kay Hailbronner, 73 metų, Konstancos universiteto garbės profesorius ir Čeliabinsko universiteto Tarptautinio užsieniečių ir prieglobsčio centro vadovas. Be to jis Vokietijos federalinės Kosultacinės tarybos imigracijos ir pabėgėlių reikalams narys.

Į die Welt klausimą dėl Vokietijos migracinės politikos Kay Hailbronner pasakė: „Didėjant prieglobsčio prašytojų skaičiui, didėja, natūralu, rizika saugumui, nes, pirmiausia, niekas negali atmesti, kad tarp asmenų, prašančių prieglobsčio, nėra pavojingų žmonių“. Eksperto nuomone, rizika dar padidėjo dėl „ažiotažinės migracijos paklausos“, Vokietijai ėmus kviesti migrantus.

Ekspertas pažymėjo būtinybę tikrinti migrantus iki jiems patenkant į priimančią šalį. Taip, jo žodžiais, elgiasi JAV, Kanada, Australija, tradiciškai priimančios pabėgėlius. Jos pabėgėlių patikrinimą atlieką stovyklose, esančiose konflikto zonoje. Europos patirtis parodė, kad patikrinti jau atvykusius imigrantus, o juo labiau juos deportuoti, yra didelė problema. Pabėgėlių priėmimas negali būti vykdomas neatsižvelgiant į nacionalinį saugumą ir valstybės interesus, mano ekspertas.

Hailbronner mano, kad dar prie išorinių ES sienų turi būti taikomi vienodi patikrinimo kriterijai. Kriminaliniai asmenys neturi teisės į prieglobstį ir papildomą apsaugą, ir turi būti laikomi specialiose įstaigose iki jų deportacijos.

Vokiečių ekspertas pasakė, kad Europa yra pavojuje, jeigu ji nesustabdo didelio skaičiaus migrantų persikėlimo ir rekomenduoja visoms ES narėms panaikinti prieglobsčio suteikimą.

Jo nuomone, turi būti sukurti globalūs žmonių ieškančių prieglobsčio apsaugos mechanizmai, kurie „būtų dalimi tarptautinio pabėgėlių menedžmento, dalyvaujant daugeliui valstybių“, ne tiktai per perkėlimo ir kitas programas, bet ir bendrai finansuojant ir steigiant išorines saugomas zonas.

Hailbronner pareiškė, kad žmonių perkėlimas turi turėti laikiną charakterį, ir sukritikavo Ženevos konvencijos reikalavimus, kad šalys turi padėti pabėgėlių natūralizacijai. Jis nurodė, kad Konvencijos nepaiso saugumo reikalavimų šalių-narių, ir pasakė, kad „Ženevos Konvencija reikalauja jos peržiūrėjimo“.

Ekspertas pabrėžė, kad masinė integracija žmonių iš kitų kultūrų yra nepriimtina, ir kad tokie incidentai, kaip Vokietijos Ansbache, kur teroristas sukapojo kirviu žmones, yra kaina už Vokietijos atviras duris.

A.L.

Šauksmas

Leave a Reply