Vilniuje mirė paskutinis Didžiojo Tėvynės karo didvyris (video)

Praeitą šeštadienį Vilniuje mirė paskutinis Pabaltijy gyvenęs TSRS Didžiojo Tėvynės karo didvyris Leonidas Grigorjevičius Borodinas. TSRS didvyrio vardą jam suteikė asmeniškai maršalas Žukovas. Gimęs – Donbase. Didvyrio vardą gavo už tai, kad būdamas sunkiai sužeistas, pamušė du priešų (vokiečių) tankus. Paskutinį kartą buvo sužeistas kovoje su pabėgusiais iš kalėjimo banderininkais 1947 metais.

šaltinis: http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=50331

Šauksmas

Leave a Reply