Visuomenės atstovai įteikė laišką premjerui

Print Friendly, PDF & Email

images (1)Praeito penktadienio rytą einančius į darbą vyriausybės narius Kudirkos aikštėje Vilniuje pasitiko būrys protestuotojų su plakatais. Smalsesniems praeiviams jie dalino spaudinto teksto kopijas ir kantriai aiškino, ko susirinkę.

Liutauras Stoškus (aplinkosaugininkas, visuomenininkas): „rugsėjo 17-ą dieną vyriausybė savo sprendimu nutarė grįžti prie seno varianto ir išsklaidytų angliavandenilių gavybai nereikalauti poveikio aplinkai vertinimo“.

Linas Balsys (seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Aplinkos apsaugos komiteto narys): „nežiūrint to, kad Seimas jau yra priėmęs visą paketą įstatymų, kurie reglamentuoja skalūninių dujų ir skalūnų naftos žvalgybą ir gavybą, vyriausybė vėl ketina lyg niekur nieko  pradėti iš naujo skalūninių dujų ir skalūninių angliavandenilių žvalgybos ir gavybos procesą. Ketina sudaryti mokesčių rojaus sąlygas toms kompanijoms, kurios norėtų tai daryti. Lietuvoje yra kelios kompanijos, kurios atlieka labai stiprų lobistinį ir galimai korupcinį darbą tarp Seimo narių ir vyriausybės. Su kitais čia dalyvaujančiais nevyriausybinių organizacijų atstovais kreipiuosi į premjerą, kad jis galų gale atšauktų šį nevykusį vyriausybės siūlymą ir teikimą seimui pataisyti įstatymus, įteisinant trijų metų mokesčių atidėjimą skalūninių angliavandenilių kompanijoms, kurios norės tai daryti, panaikinant privalomą poveikio aplinkai vertinimo atlikimą. Mes negalėsime kontroliuoti nei kokie chemikalai naudojami, nei kokie jų kiekiai suleidžiami į žemę ir ten paliekami pagal skalūninių angliavandenilių gavybos technologiją. Iš tikrųjų tai yra labai korupcinis ir lobistų įtakotas vyriausybės sprendimas.“

Zigmas Vaišvila (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras): „manęs niekas neįtikins, kad Lietuvoje galima rasti vietą pagal aplinkosaugos reikalavimus, kad visi chemikalai, tame tarpe ir radioaktyvios medžiagos, kurios lieka po sprogdinimų, ieškant skalūninių dujų ir naftos, kad tai yra saugu. Aš nežinau, gal geologai pasakys? Bet Lietuvos geologai tyli. Kodėl šie projektai tęsiami, ignoruojant Tautos sprendimus? Kodėl galima kalbėti apie skalūnų paiešką ir eksploataciją be poveikio aplinkai tyrimo? Ar mes dar sveiko proto turim?“

Liutauras Stoškus: „aplinkosaugiškai mąstant, žmonės susiorganizavo į spontanišką piketą, kurio metu planuojame pasirašyti ir įteikti premjerui laišką reikalaudami, kad šitas vyriausybės sprendimas būtų atšauktas. Pagrindinis laiško reikalavimas yra vienas: persvarstyti priimtą sprendimą, taip pat siūloma atstatyti poveikio vertinimo aplinkai reikalavimą. Kad būtų iš naujo skelbiamas konkursas išsklaidytų angliavandenilių gavybos poveikio aplinkai, kadangi senas vertinimas buvo darytas neišsklaidytų angliavandenilų gavybai. To reikalauja mūsų teisės aktai. Poveikiai, kurie gali būti padaryti aplinkai, nėra įvertinami ir nei visuomenė, nei patys politikai iš tikrųjų nežino, kokios gali būti grėsmės“.

Kazimieras Juraitis

Leave a Reply