Vladimiras Putinas. Matomai Alachas nusprendė nubausti valdančiąją Turkijos kliką

Šiandien Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kremliuje perskaitė savo Metinį pranešimą Federaliniam susirinkimui. Pacituosime tai, ką Rusijos prezidentas pasakė apie tarptautinį terorizmą.

main_thumb

Rusija jau senai yra pirmose eilėse kovoje su terorizmu. Tai kova už laisvę, tiesą ir teisingumą. Už gyvybę žmonių ir visos civilizacijos ateitį.“

Terorizmo pavojus auga. Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalys – Irakas, Libija, Sirija – virto į chaoso ir anarchijos zoną, iš kurios kyla pavojus visam pasauliui. Ir mes žinom, kodėl tai įvyko. Žinom, kas panoro pašalinti neįtinkančius režimus, grubiai primesti savo taisykles. Koks rezultatas? Užvirė „košę“, sugriovė valstybingumą, sukiršino supjudė tarpusavyje žmones, o paskui paprastai, kaip pas mus Rusijoje sako „nusiplovė rankas“, atidarydami kelią radikalams, ekstremistams ir teroristams“.

Kiekviena civilizuota valstybė privalo dabar įnešti indėlį į terorizmo sutriuškinimą. Tai reiškia – jokios prieglaudos banditams. Jokių dvigubų standartų. Jokių kontaktų su bet kokiomis teroristinėmis organizacijomis. Jokių bandymų juos panaudoti savo tikslams. Jokio nusikalstamo, kruvino biznio su teroristais“.

dG5fF1xZjLgBjywKIMHLcQ2fgiXkvo9W

Mes žinome, pavyzdžiui, kas Turkijoje kemša savo kišenę ir duoda uždirbti teroristams parduodantiems prigrobtos Sirijoje naftos. Būtent už šiuos pinigus banditai verbuoja samdinius, perka ginklus, organizuoja nesuskaičiuojamus teroro aktus, nukreiptus prieš mūsų piliečius, prieš piliečius Prancūzijos, Libano, Malio, kitų šalių. Mes atsimenam ir tai, kad būtent Turkijoje slėpėsi ir gavo moralinę, materialinę paramą smogikai, kurie veikė Šiaurės Kaukaze 90- aisiais ir 2000 -aisiais metais. Ir dabar dar ten juos pastebime“.

Turkų tauta – gera, darbšti ir talentinga. Mes nestatome lygybės ženklo tarp jų ir dalies šiandien valdančios viršūnės, kuri tiesiogiai atsakinga už mūsų kariškių žūtį Sirijoje.

Mes nepamiršim šios paramos teroristams. Visada laikėme ir laikysime išdavystę pačiu paskutiniu ir gėdingu reikalu. Tegul žino tai ir tie Turkijoje, kas šaudė mūsų lakūnams į nugaras, kas veidmainiškai bando pasiteisinti, pateisinti savo veiksmus ir pridengti teroristų nusikaltimus.

Aš bendrai nesuprantu, kam jie tai padarė. Bet kokius klausimus, bet kokias problemas, bet kokius prieštaravimus, kurių mes net nematėme, galima buvo išspręsti visiškai kitokias būdais. Dar daugiau, mes buvome pasiruošę bendradarbiauti su Turkija pačiais jautriausiais jai klausimais ir buvome pasiruošę eiti taip toli, kaip jų sąjungininkai nenorėjo daryti. Tiktai, tikriausiai, Alachas žino, kam jie tai padarė. Ir, matomai, Alachas nutarė nubausti valdančiąją Turkijos kliką, atimdamas protą ir nuovoką“.

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply