Vokiečiai jungiasi politinei kovai su Merkel

Vokiečiai repatriantai iš buvusios TSRS stoja į politinę kovą prieš Merkel ir jos “sąvižudišką atvirų durų politiką” kartu su partija AfD ir visuomeniniu judėjimu PEGIDA.

Merkel_rueffelt_uns_Bin_Oesterreich_nicht_dankbar-Wegen_Alleingang-Story-499775_630x356px_a3be169343af98c981053a2e4aa6fdf4__merkel-asylpolitik-s1260_jpg

Portale „Genosse“ rašoma: Šiomis sąlygomis, mes privalome tęsti mūsų protesto judėjimą ir tuo palaikyti partiją AfD (Alternatyva Vokietijai), visos Vokietijos ir visos Europos judėjimą „PEGIDA“, o taip pat kitas visuomenines-politines jėgas, pasisakančias prieš dabartinę Vokietijos valdžios politiką. Labiau koordinuotai ir efektyviai visuomenės kovai prieš įvardintą migracinę politiką Tarptautinis rusiškų vokiečių konventas kviečia visus praėjusių mitingų ir demonstracijų aktyvistus per du mėnesius, iki 2016 metų gegužės 15 dienos, įsteigti savo miestuose ir gyvenvietėse visuomeninius komitetus, skirtus tolimesnėms protesto akcijoms organizuoti (Demo-komitetai – DK). Tai protokoluojant. Rekomenduojamas žmonių skaičius tokių DK, – ne mažiau 5-7 asmenys. Pagrindinis DK tikslas, – protesto akcijų tęsimas prieš dabartinės Vokietijos vyriausybės migracinę politiką, koordinuojant iš bendro centro, iki to laiko, kol ši politika nebus pakeista.

Brangūs rusiškų vokiečių draugai iš visų buvusių TSRS respublikų!

Liebe Russlanddeutschen Landsleute!

Praėję komunaliniai rinkimai Heseno, Beden-Viurtembergo, Reinland-Pfalco ir Saksonijoje parodė, kad mūsų protestai 23-24 sausio prieš šiandieninės Vokietijos valdžios savižudišką migracijos politiką ir bejėgiškumą prieš socialines grėsmes, kurias pagimdė daugiamilijoninis antplūdis pabėgėlių ir migrantų, buvo pilnai pagrįsti ir pateisinti. Bet, nežiūrint į tai, kad absoliuti dauguma Vokietijos gyventojų pasisako prieš masinio pabėgėlių ir migrantų priėmimo kursą, kanclerė Merkel tęsia šį sprogstamą procesą ir net pareiškia, kad nesuks iš šio kelio. Šiose sąlygose, mes privalome tęsti ir stiprinti mūsų protesto judėjimą ir tuo pačiu palaikyti AfD partiją, visos Vokietijos ir visos Europos judėjimą „Pegida“, o taip pat kitas visuomenines-politines jėgas, pasisakančias prieš dabartinę Vokietijos valdžios politiką. Dar labiau sukoordinuotai ir efektyviai politikai Tarptautinis  rusiškų vokiečių konventas kviečia visus aktyvistus praėjusių mitingų ir demonstracijų per du mėnesius, iki 2016 metų gegužės 15, sukurti savo miestuose ir gyvenvietėse visuomeninius tolimesnių akcijų vykdymo komitetus (Demo-komitetai – DK). Apiforminti tai protokoliškai. Pagrindinis DK tikslas, – protesto akcijų tęsimas prieš dabartinės Vokietijos vyriausybės migracinę politiką, koordinuojant iš bendro centro, iki to laiko, kol ši politika nebus pakeista. Gegužės pabaigoje planuojama sušaukti visas DK Fulde arba Kesselyje, tam, kad sukurti vieningą bloką visuomeninių jėgų rusiškų vokiečių ir Vokietijos rusakalbių, kurie priešinasi dabartinei migracijos politikai. Apie konkrečią datą ir vietą šios priemonės bus pranešta atskirai. Informacija apie sukurimą DK prašome siųsti šiais adresais:

drgroth@web.de Henrikas Grout

willi@muntaniol.de Villi Muntaniol

edgar_dumler@web.de Эдгар Dumler Henrik Grout, Tarptautinio rusiškų vokiečių konvento pirmininkas.

Šauksmas

 

Leave a Reply