Vokiečių jaunimas – už laisvą Donbasą (video)

Print Friendly, PDF & Email

Vokiečių jaunimas iš rusų kalbos išvertė ir įdainavo dainą «Free Donbass». Originalus tikslus dainos pavadinimas, išvertus iš rusų kalbos, skambėtų «Laisvę Donbasui». Veikiausiai, atlikėjai – išeiviai iš buvusios TSRS, kurių Vokietijoje yra šimtai tūkstančių. Mat prieš pat subyrant tarybinei imperijai,  iš TSRS buvo pradėta leisti išvykti vokiečių šeimoms. Šis procesas prasidėjo dar septyniasdešimtaisiais praėjusio šimtmečio metais, kai apie TSRS subyrėjimą jokių ženklų dar nebuvo. O sugriovus  Berlyno sieną prasidėjo masinis žmonių, kurie save įvardindavo vokiečiais, «grįžimas» į Vokietiją. Kabutėse žodį «grįžimas» rašome todėl, kad daugelis iš tų žmonių net vokiečių kalbos nemokėjo, mentalitetas jų per daugelį metų gyvenimo TSRS pasikeitė, o su Vokietija juos siejo nebent pavardė… Milžiniškas kultūrų skirtumas tarp «senųjų» Vokietijos gyventojų ir «atsikėlėlių», kuriuos senieji gyventojai vadina paniekinamu «Volksdeutsch» (vokiečiai — mužikai, — vertimas red.)) vardu neišnyko, o tik dar labiau sustiprėjo.

Šauksmas

Добавить комментарий