Vokietija JAV kolonija, o Lietuva?

Print Friendly, PDF & Email

Internetinio laikraščio  http://ru-an.info žurnalistė Nadana Fridrichson kalbėjosi su vokiečiu Juru Kofmanu  apie Angelos Merkel vizitą į Maskvą gegužės 10-ąja. Visas interviu yra čia — http://xn—-8sbeybxdibygm.ru-an.info/новости/германия-давно-оккупирована-сша/ . Išverčiau tik tą dalį, kur vokietis kalba, kad Vokietija nėra nepriklausoma valstybė, o yra JAV kolonija.
J.K. Didžioji dalis Vokietijos piliečių yra už Merkel vizitą į Maskvą ir už gerus santykius su Rusija. Pavyzdžiui, dalis jų rytoj gegužės 9-ąja atskrenda į Maskvą. Mes planuojame padėti gėlių prie paminklo „Maskva — miestas didvyris“. Mūsų vizitą nušvies Pirmasis Rusijos tv kanalas. Gegužės dešimtąją mes planuojame padėti vainiką prie amžinosios ugnies.
N.F. Ar Angela Merkel gegužės 10-ąją skristi į Maskvą nutarė dėl visuomenės spaudimo, ar dėl kitų priežasčių?
J.K. Žinoma, kad galima galvoti įvairiai. Niekas tiksliai negali pasakyti koks veiksnys buvo lemiamas. Greičiausiai yra taip: kanclerė nori gerų santykių su Rusija, bet JAV jai daro didelį spaudimą; ji atsidūrė «tarp dviejų sąjungininkų»; sprendimas važiuoti į Maskvą gegužės 10-ąją yra kompromisas. Visuomenės nuomonė žinoma yra svarbus dalykas, bet Vokietijos verslo elito nuomonė svarbesnė. Vokiečiai verslininkai labai nori dirbti su Rusija. Jie labai suinteresuoti dalyvauti ir Vladimiro Putino pasiūlytame bendradarbiavimo tarp Europos Sąjungos ir Eurazijos  projekte. Pasiūlymą spausdino laikraštis Sueddeutsche Zeitung 2009 metais. Visos tos aplinkybės spaudžia Angelą Merkel ir aš manau, kad žaidimas dar nebaigtas. Merkel labai praktiška politikė. Jei ji pamatys, kad naudingiau daryti sąjungą su Rusija, ji gali visai atsisakyti amerikiečių įtakos ir pasakyti — aš su Putinu. Taip irgi yra įmanoma…
N.F. Sakėte, kad dalis Vokietijos verslininkų yra už bendradarbiavimą su Rusija. tačiau BMW koncernas uždarė savo atstovybę Rusijoje…
J.K. Gali būti daug priežasčių. Viena — ekonominė padėtis Rusijoje, dėl kurios dirbti gali būti nuostolinga. Kita — JAV spaudimas. Jei pamenate 2014 metų vasarą Vokietijos pramonininkai nenorėjo įvedinėti sankcijų prieš Rusiją, bet po kurio laiko jie visi nuomonę pakeitė į priešingą ir sutiko palaikyti sankcijas. Šiais klausimais užsiimantys ekspertai tuoj pat pastebėjo, kad taip įvyko po to  kai amerikiečiai pagrasino — jei ir toliau bendradarbiausite su rusais, tai mes padarysime taip, kad negalėsite prekiauti su kitomis šalimis. Vokietijai visada buvo labai svarbu turėti rinkas Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje ir žinoma JAV. Todėl nuomonė ir pasikeitė.

N.F. Nejaugi amerikiečiams taip lengva priversti Vokietiją, vieną pagrindinių ES narių? Ar amerikiečiai turi dar ir kitus spaudimo svertus?
J.K. Vokietija yra JAV-jų okupuota. Okupacijos iš pirmo žvilgsnio nesimato. Kolonijinė politika dabar nėra tokia akivaizdi kaip pavyzdžiui, Indijoje buvo britų kolonializmo laikais. Dabar kolonijinė politika geriau užmaskuota, bet vis dėl to ji nesunkiai matoma:
Pirma, akivaizdžiausias dalykas yra NATO bazės. Didžiausias karinis kontingentas yra Vokietijoje, o tai yra 40 tūkstančių nuolatinės dislokacijos JAV kariuomenės daliniai ir dar priedo 20 tūkstančių D.Britanijos karių. Visą okupacinę JAV ir D.Britanijos kariuomenę išlaiko Vokietijos mokesčių mokėtojai. Taip atrodo karinė okupacija. Reikia pabrėžti, kad stovi ne tik sausumos kariuomenė, bet yra ir branduolinės raketos, kurias Amerika jau seniai laiko mūsų žemėje. Užsienio atominių bombų buvimas labai svarus veiksnys politikoje.
Antras dalykas — tai konceptualinė okupacija, kuri pasireiškia masinių informacijos priemonių, masinės kultūros ir visuomenės viešosios nuomonės valdymu. Kitaip sakant sparčiai vyksta vokiečių kultūros pakeitimas amerikoniškąja. Dabar jau priėjo iki to, kad jaunimas save laiko labiau amerikiečiais negu vokiečiais. [Sparčiai vyksta vokiečių amerikonizacija arba kitaip sakant vokiečių kultūros naikinimas. P.V. pastaba]
Trečia. Kaip aš jau sakiau, pagrindines masinio informavimo priemones visiškai kontroliuoja JAV betarpiškai arba per nevyriausybines organizacijas, kurios vis tiek yra griežtai kontroliuojamos iš Amerikos. Pavyzdžiui, imkime stambiausią Vokietijos laikraštį Bild; jo įstatuose parašyta, kad laikraščio tikslas yra Transatlantinė integracija. Visi kas nori dirbti laikraštyje privalo duoti priesaiką kad vykdys tuos įstatus. [Vokietijos žurnalistai privalo duoti priesaiką Amerikai. P.V. pastaba]. Matome, kad net neverta kalbėti apie demokratiją ar žodžio laisvę. Kas nesutinka su JAV reikalaujama informacine linija, tie jau seniai iš visur išvyti ir pakrikštyti išdavikais ir Putino agentais. [Kas netarnauja Amerikai, visi išdavikai ir Putino agentai. Lietuvoje irgi viskas vyksta jau lygiai taip pat kaip čia pasakoja vokietis. Visa informacija griežčiausiai cenzūruojama ir iš tikrųjų yra visiškai ne informacija, o tik propaganda ir dezinformacija. P.V. pastaba]
Ketvirtas dalykas — politinis aspektas. Vokietijos politikoje nė vienas asmuo niekada neiškils jei jis nėra atitinkamų klubų narys. Tuos klubus valdo amerikiečiai. Viską sudėjus kartu aiškiausiai matyti, kad Vokietija yra okupuota šalis. [Jei žmogus nėra jankių valdomo klubo narys, politikoje jis visiškas nulis, t.y. neprileidžiamas prie dalyvavimo valdžioje. Visa atranka padaroma net ne prieš rinkimus keliant kandidatus, o prieš priimant į partiją – visi partiečiai jau yra „teisingi“. Rink ką nori vis tiek išrinksi tą ką reikia. Tai vadinasi laisvė ir demokratija. P.V pastaba]
↑↑↑

Dalies interviu vertimas yra tarp rodyklių. Originalo adresą nurodžiau pradžioje.
Taupydamas vietą į vokiečio kalbą įterpiau savo pastabas kad ir Lietuvoje viskas yra lygiai tas pats. Visi tie patys dalykai lygiai taip pat vyksta ir visose kitose valstybėse NATO narėse. Visos NATO valstybės yra ne JAV sąjungininkės, kaip nuolatos propogandiškai skalambijama, o paprasčiausios amerikiečių kolonijos. Tik D.Britanija nėra JAV kolonija, bet apie jų tarpusavio santykius čia nerašysiu. Turkija nors ir NATO narė, bet kai kuriais klausimais ji sugeba atsispirti Amerikai. Lietuvos politikai (visi seimai, vyriausybės ir prezidentai) tikri mėmės — jie savanoriškai visą valdžią atidavė Amerikai ir ES′ui ir dabar mes esame JAV kolonijos ES′o kolonija — va kaip gražiai mus nuleido į patį dugną. O tie mūsų politikieriai taip pasielgė manau todėl, kad naujieji kolonizatoriai jiems leidžia vogti neribotai, tai jie ir vagia naudodamiesi tarnybine padėtimi. Vogti juk daug lengviau negu dirbti ir kažką sukurti. Kolonizatoriams kaip visada yra nusispjauti į lietuvių gerovę ir išvis jiems nusispjauti ar Lietuva bus ar išnyks. Jiems svarbu tik jų pačių interesai, o jie tokie — jie mūsų šalyje daro sau placdarmą Rusijai pulti. Manote, kad, kai į amerikiečių kariuomenės dalinius esančius Lietuvoje bus nutaikytos rusų raketos, tai mums bus daug saugiau? Be to jankius ir kitus NATO karius turėsime penėti mes už savo pinigėlius ir turėsime apmokėti visas kitas jų išlaidas tarp jų sumokėti  ir už visus tuos griozdus, kuriuos jie atsiveš.
O Nikola Makiavelis rašė: „Kas nenori maitinti savo kariuomenės visada maitina svetimąją ir dar visada yra prieš juos kaltas, kad duoda per mažai.“

Pranas Valickas  2015 gegužės 10

Šauksmas

Leave a Reply