Vokietijoje 380000 benamių, o vyriausybė stato namus migrantams. Taip elgiasi ir Lietuvos valdžia

Tuo metu kai tūkstančiai vokiečių liko be pastogės, Oberhauzeno miesto centre statomas namas pavieniams vyrams-migrantams, rašoma Breitbart. Daugiau negu milijonas pernai atvykusių migrantų dabar yra apgyvendinti, tuo tarpu vokiečių benamiams būsto neatsirado. Lygiai tokia pati padėtis yra Lietuvoje. Pas mus yra 30000 benamių, o valdžia nuomoja butus atėjūnams.

Friedensplatz-in-Oberhausen-640x480
Oberhauzeno centre pastatyti apartamentai “pabėgėliams”

„Butų statyba, kurie bus pačiame Oberhauzeno centre yra praktiškai baigta“, rašoma Breitbart. Manoma, kad pernai atvykę migrantai jau šio mėnesio pabaigoje galės persikraustyti į ištaigingus butus pačiame miesto centre, rašoma Breitbart. Miesto meras giriasi, kad jau pavyko apgyvendinti 90 procentų iš 1400 migrantų, kurie buvo atvežti į šį miestą. Tuo tarpu dar 2013 metais Oberhauzeno miesto valdžia pareiškė, kad ji neturi galimybių apgyvendinti benamių vokiečių ir bijo, kad vargu ar galės jiems suteikti bent vietas prieglaudoje per žiemos šalčius.

„Prieglaudos benamiams Vokietijoje labai paprastos, daugelyje miestų yra apleistų namų, kuriuose leidžiama pasilikti benamiams per pačias šalčiausias žiemos naktis. Kada daugelyje miestų nepakanka vietų prieglaudose, daugumą benamių priverčia miegoti ant stalų ir kėdžių. Kada temperatūra nukrenta iki žmogaus gyvybei pavojingos ribos – iki kelių laipsnių žemiau nulio, kai kurie vokiečių miestai stato laikinas prieglaudas. Tačiau mažuose Vokietijos miestuose 380000 benamių šąla gatvėje“, – rašoma Breitbart.

Lygiai tokia pati nenormali ir nežmoniška padėtis Lietuvoje

Man tenka labai dažnai matyti Antakalnio mikrorajone Lietuvos benamius nakvojančius gatvėje. Skelbiama, kad pas mus yra 30000 benamių.

Mūsų valdžia į Lietuvą atvežtiems „pabėgėliams“ skiria didelius pinigus ir jiems nuomoja būtus, net toje pačioje Petro Vileišio gatvėje Vilniuje, kur prie upės miega benamiai lietuviai.

Kas leido Prezidentei, Premjerui, Vilniaus merui pažeidinėti šių žmonių teises?

Lietuvos piečiai visi iki vieno turi tokias pačias teises, kaip ir valdžios į Lietuvą vežami „pabėgėliai.“

Lietuvos konstitucijos 29 straipsnis skelbia:

Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Lietuvos Respublikos Prezidentė yra Konstitucijos garantė. Ji privalo užtikrinti, kad Lietuvos piliečiai turėtų tokias pačias teises į valdžios numojamą būstą, kaip ir tie mūsų nekviesti, iš svetur atsibastę „pabėgėliai“.

Kovokim už savo teises, vienykimės!

Algimantas Lebionka

Šauksmas

Leave a Reply