Vokietijos ekonomistai kritikuoja Merkel „pabėgėlių“ politiką, draugai nusigręžė, užsienio politikos pasiekimai – lygūs nuliui (2 dalis)

Merkel – profesionalus Europos naikintojas. Ji daugiau negu 40 metų tarnauja tarptautiniam sionizmui, kuris Europos sąskaita sprendžia Siono problemas. Lenkų savaitraštis Wsieci Europos sunaikinimui skirtą publikaciją iliustravo puikiomis fotografijomis. Pradžia.

4c930e07c2994d42ae7e22efce94deb3

Lenkų savaitraštyje Wsieci, straipsnyje „Pragaras Europoje ir jos sunaikinimas“ yra rašoma: Musulmonai neša savyje konfliktą su Vakarų pasauliu, kaip dalį savo sąmonės.  Senosios Europos gyventojai kartu su naujųjų metų nakties įvykiais Kiolne skausmingai suvokė problemas, susietas su masiniu imigrantų antplūdžiu. Pirmieji požymiai, kad vyksta kažkas negero, pasirodė, vienok, žymiai anksčiau. Jie buvo, nežiūrint į melą, arba problemos sumenkinimą iki minimumo vardan tolerancijos ir politinio korektiškumo.

„Mes esame liudininkais susidūrimo dviejų civilizacijų senosios Europos valstybėse – vakarų civilizacijos ir musulmonų civilizacijos. Dviejų civilizacijų, kurios pastarųjų 14 šimtmečių bėgyje nesiliaudamos tarpusavyje kovojo. Kiekviena iš jų turi savo identitetą ir istoriją. Todėl reikia prisiminti, ką reiškia žodis „civilizacija“. Tai daugiau, negu kultūra, architektūra, muzika, gastronomija ar maniera rengtis. Tai pasaulėžiūra, kurios pamatas yra religija – krikščionybė ir islamas“, – rašo Aleksandra Rybińska.

Dvikova šitų dviejų civilizacijų yra neišvengiama. Ji jau vyksta. Musulmonai, kurie atvažiuoja į Europą, neša konfliktą su Vakarų pasauliu savyje, kaip dalį kolektyvinės sąmonės. Jie išlaiko savo identitetą nepriklausomai nuo to, ar jie stipriai prisirišę prie religijos, ar ne. Europa, kuri amžių bėgyje buvo nepralenkiamu pavyzdžiu civilizacinės brandos, sukurtos ant krikščioniškų vertybių, šiandien dvelkia nihilizmu, užleidžia vietą priešingai jai civilizacijai, puolančiai balkaniškuoju maršrutu ir per Viduržemio jūrą iš Afrikos ir Artimųjų Rytų. Kaip kažkada pasakė britų filosofas Arnold Toynbee: „Civilizacijos ne žūsta, civilizacijos nusižudo”.

polishcover2_0

Publikacijoje pažymima, kad Vokietijos kanclerė pažeidė Dublino konvenciją ir Šengeno sutartį. Europos Sąjungos institutai akies mirksniu pripažino Merkel valią, kaip europinę normą, o valstybės, kurios, kaip Vengrija gynė Europos teisę, buvo pasmerktos, – sakoma straipsnyje.

Visa tai, žinoma, sutampa su gilia krize, kuri dabartiniu metu naikina Europą: mes tiksliai žinome, kad visą šią audrą sukėlusi Vokietijos kanclerė ir ją palaikantys europiniai centrai, formuojantys visuomenės nuomonę yra matomai gilios europinio identiškumo krizės būsenoje, kas verčia susimastyti dėl Europos išlikimo, sakoma publikacijoje.

Lenkijos Užsienio reikalų ministro pavaduotojas Konradas Šimansky pasakė: „Mes niekada nebuvome taip arti prie Šengeno zonos sunaikinimo, apie tai galima kalbėti su pilnu įsitikinimu. Iki šio momento Šengeno zona buvo kažkuo akivaizdžiu, ją vertino kaip natūralų europinės integracijos pasiekimą, kuris tarnauja ne tik piliečiams, bet ir įmonėms. Šiandien, ryšium su politiniais pasikeitimais ES, ryšium su nekontroliuojama migracijos krize, dauguma politikų užduoda sau klausimą, ar įmanoma išsaugoti šią sistemą. Mes skaitome, kad susirūpinimas yra absoliučiai pagrįstas, vienok, ateitis Šengeno zonos priklausys tiktai nuo vieno kriterijaus – sandariai uždarytų ES sienų“. Diplomatas pasakė, kad „Šengeno zona neatlaikys. Be to Europos valstybes ir Vokietiją purtys vidiniai politiniai konfliktai“. Jis priminė, kad vasario 18 dieną Briuselyje prasideda susitikimas, kurio metu ES lyderiai apsvarstys migracijos krizę ir ES reformas, kurių reikalauja Didžioji Britanija.

Nėra abejonių, kad pagrindinė Europos vidinių konfliktų priežastis šiuo metu yra Angela Merkel. Piktybinį naviką būtina šalinti, ir kuo skubiau. Europa pradeda tai suprasti.

Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply