Vokietijos federalinė vyriausybė ruošia Deutsche Bank gelbėjimo planą

Die Zeit pranešė, kad nepaisant VFR vyriausybės išplatinto pranešimo, kad ji nesiruošia gelbėti Dutsche Banko, iš tikrųjų toks gelbėjimo planas yra ruošiamas. Žinant DB svarbą Vokietijos ekonomikai, tai daugiau negu logiška, nes šio banko bankrotas sukeltų Vokietijos ir visos ES finansų krizę.

deutsche-bank-rettungsplan

Die Zeit turimais duomenimis tokiai „ypatingai situacijai“ ruošiasi Federalinė vyriausybė ir kontrolės organai. Šiai pačiai stambiausiai Vokietijos finansų organizacijai gali būti skirta ir valstybės pagalba. Tokiai pagalbos bankui operacijai ruošiasi Berlyno, Briuselio ir Frankfurto valdininkai, nepaisant anksčiau pasirodžiusių paneigimų. Pagalbą numatoma suteikti tuo atveju, jeigu bankui bus reikalingas papildamas kapitalas, o jo nepavyks pasiskolinti rinkose.

Šauksmas

Leave a Reply