The New York Times: Angela Merkel turi palikti savo postą

Vokietijos kanclerė Angela Merkel po įvykių Kiolne turi palikti savo postą. Tokios nuomonės yra The New York Times apžvalgininkas Ross Douthat.

1196748514

Apžvalgininkas pažymi, kad valdžia iš pradžių bandė užgniaužti incidentą dėl jo nepatogumo Angelai Merkel ir jos migracinei politikai. Sprendimas nuslėpti incidentą kainavo Kelno policijos viršininkui jo pareigas. Apžvalgininko nuomone, Vokietijos vyriausybė, panašu, iki šiol daugiau  susirūpinusi tuo, ką daryti su probleminiais vietos gyventojais, negu su pabėgėliais.

Polemikoje dėl pabėgėlių nieko naujo nėra— konservatoriai abiejose Atlanto pusėse jau keli dešimtmečiai perspėja apie tai, kuo gali pasibaigti per daug dosni Europos migracijos politika. Jie teikė argumentus dėl asimiliacijos problematiškumo, apie radikalizacijos pavojų, apie galimus smurto protrūkius, panašius į tuos, kurie įvyko Paryžiuje ir Kiolne. Buvo ir labiau „apokaliptinės prognozės“, apie „Eurabiją“ ir masinę regiono islamizaciją.

Autorius mano, kad ligšiol Europos problemos, susijusios su asimiliacija, atrodė nemaloniomis, bet įveikiamomis. Dabartinė situacija Europoje – tai „neištyrinėta teritorija“. „Problema ne tiktai tame, kad imigrantai atvyksta ne šimtais, o dešimtimis tūkstančių. Problema tame, kad didelė jų dalis – tai vyriškos lyties paaugliai ir vyrai, kuriems dvidešimt su trupučiu metų. Apžvalgininkas pateikia Švedijos pavyzdį, kuri, kaip ir Vokietija, atvėrė sienas pabėgėliams: 71 procentas asmenų, padavusių paraiškas prieglaudai gauti 2015 metais – vyrai.

„Bet yra ir gilesnė, labiau ilgalaikė problema, negu įtikinėti naujai atvykusius, kad – tai citata iš norvegų mokomojo kurso migrantams – Europoje “versti ką nors užsiimti seksu draudžiama“, – rašo Douthat.

Reikalas tas, kad jeigu migrantai atvyksta reguliariai, bet protingais tempais, rimti pokyčiai vyksta lėtai, ir laiko asimilacijai jie turi.

„Bet jeigu jūs pridedate milijoną (arba milijonus) žmonių, dauguma iš kurių- jauni vyrai, per trumpą laiko tarpą, jūs gaunate visai kitokio pobūdžio pakitimus“, – mano autorius.

Jis paaiškina, kodėl tai svarbu Vokietijai: iš maždaug 82 milijonų gyventojų dvidešimties ir kiek vyresnių joje yra mažiau negu 10 milijonų (2013 metų duomenimis), be to į šį skaičių įeina anksčiau atvykę migrantai. Douthat, turėdamas omenyje šį faktą, konstatuoja, kad vokiečių visuomenės laukia rimti pertvarkymai. Kokie būtent, priklauso nuo to, ar galės atvykę užsieniečiai pervežti į šalį savo šeimas. Douthat požiūriu, vyrai su vaikais ir žmonomis vargu ar kabinėsis prie moterų gatvėse arba reikš solidarumą su radikaliais judėjimais. Bet tokiu atveju migracinis spaudimas Vokietijai padvigubės arba patrigubės ir tai gali pastūmėti šalį į ateitį, kurioje pusė gyventojų jaunesnių nei keturiasdešimt sudarys išeiviai iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos ir jų vaikų.

„Jeigu iš tiesų jūs manote, kad senstanti, pasaulietinė, anksčiau didele dalimi vienalytė visuomenė pajėgs taikiai priimti migraciją tokiais mastais ir su tokiais rimtais kultūriniais skirtumais, tada jūsų laukia šviesi ateitis dabartinės Vokietijos valdžios rolėje. Be to, jūs dar ir kvailys“, – pareiškia straipsnio autorius.

Jo žodžiais, tokie pakitimai gali sukelti šalies gyventojų pasidalinimą į dvi stovyklas, terorizmo proveržį, politinę prievartą 30-tųjų dvasioje,  vietos gyventojų ir islamistų susidūrimus gatvėse.

Reikia padaryti viską, kad tai neįvyktų, mano Douthat. „Tai reiškia kuriam laikui Vokietijos sienų uždarymą naujai atvykstantiems. Tai reiškia pradžią gerai organizuotos deportacijos darbingų jaunų gyventojų. Tai reiškia atsisakymą mylimos iliuzijos, pagal kurią Vokietija gali išsivaduoti nuo savo praeities nuodėmių nesąmoningu humanizmu. Tai reiškia ir tai, kad „Merkel turi pasitraukti“ – kad jos šaliai ir visam kontinentui netektų mokėti per daug aukštos kainos už federalinio kanclerio „kilnią kvailystę“, reziumuoja Douthat.

Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply