Vokietijos partijos “Alternatyba Vokietijai” (AfD) federalinės valdybos pareiškimas dėl situacijos Vokietijos saugumo srityje

AfD-federalinės valdybos pareiškimas dėl situacijos Vokietijos saugumo srityje.

Ryšium su augančiu ypač rimtų incidentų skaičiumi AfD kviečia Federalinę vyriausybę ryžtingai atlikti savo pareigą, tabilizuoti Vokietijos saugumo situaciją ir efektyvią sienos kontrolę, o taip pat sugrįžti prie Dublino susitarimo bent pirmame etape.

afd_beitrag-1

Kiti žingsniai, kaip antai nedelsiamas ir nuoseklus pažeidėjų ištrėmimas būtinai turi sekti.

Atsakinga vyriausybė neturėtų žiūrėti, kaip veikiant dominuojančiai „multikultūralizmo“ ideologijai griaunamas Vokietijos vidinis saugumas ir vidinė tvarka. Diena po dienos ir toliau per atviras sienas žmonės ateina pas mus, kurie savo kultūrinių nuostatų pagrindu neišvengiamai neša į mūsų visuomenę konfliktinį potencialą. Net kad teroristai yra patekę į migracijos srautą, negalima atmesti.

Jei vyriausybė nenumato užimti aiškios pozicijos šiuo klausimu, tai ji automatiškai tampa bendrininke vykdant nusikaltimus, kurie, deja, turėtų įvykti ir ateityje.

Niekas, netgi kanclerė arba vyriausybė negali iškelti save aukščiau įstatymo. Vyriausybės politika, kurią diena dienon jau metai kritikuoja AfD, aiškiai tapo didžiausia grėsme Vokietijai ir Europai nuo Šaltojo karo pabaigos. Nesileidžiant į partinius išskaičiavimus atėjo momentas prisiminti atsakomybę ir priesaiką.

Ponia Merkel, pakeiskite savo kursą, iškart ir nuosekliai. Jūs tuo patvirtinsite savo priesaiką ir savo istorinę atsakomybę prieš tautą, prieš Vokietiją ir Europą. Kas nesiima veiksmų dabar, nusižengia mūsų ateičiai.

https://www.alternativefuer.de/erklaerung-des-afd-bundesvorstandes-zur-aktuellen-sicherheitslage-in-deutschland/

Šauksmas

Leave a Reply