Vyriausias sefardų rabinas Yitzhal Yosef: gojams, kurie nesilaiko Nojaus įstatymų, draudžiama gyventi Izraelyje

Izraelio portalas Newsru kovo 27 dieną pranešė, kad vyriausias Izraelio sefardų rabinas Yitzhal Yosef savo šeštadieniniame pamoksle pareiškė, kad, pagal Galachą*, nežydams draudžiama gyventi Izraelyje.

56fa4f83c36188311c8b45c0

Rabinas pažymėjo, kad likti Izraelyje gali tiktai tie gojai, kurie gyvena pagal septynis Nojaus ainių įstatymus. Tai septyni įstatymai, kurie pagal judaizmą, yra būtinu minimumu, kuriuos Tora skyrė žmonijai. Jie draudžia stabmeldystę, šventvagystę, žmogžudystę, paleistuvystę, vagystę, valgymą kūno dalių, nupjautų iš gyvo gyvulio, reikalauja gerbti įstatymą.

Vyriausiojo sefardų rabino žodžiais, visus nežydus, kurie nepasiruošę vykdyti šiuos priesakus, būtina siųsti į Saudo Arabiją. Jis taip pat pažymėjo, kad nežydai yra Izraelyje išimtinai tam, kad aptarnauti žydus.

Izraelis, iš esmės, yra paveldima teokratinė nacistinė valstybė, vadovaujama dviejų rabinų – sefardų ir aškenazių. Kurie tikrina ir patvirtina visus įstatymus, priimamus šalyje. Šiame teritoriniame darinyje nėra Konstitucijos, kurios funkciją atlieka Tora ir rabinų Sinedrionas, vadovaujamas minėtų rabinų.

*Galacha(ivr. ‏הֲלָכָה‏‎‎‎) — tradicinė žydų teisė, judaizmo įstatymų visuma, kurie reglamentuoja žydų religinį, šeimyninį ir visuomeninį gyvenimą. Siauresniu supratimu – visuma įstatymų, esančių Toroje, Talmūde ir vėlesniuose rabinų išaiškinimuose.

Petras Gulbinskas

Šauksmas

Leave a Reply