Vyšegrado valstybių grupė pasisakė prieš pabėgėlių kvotas

Lenkijos vidaus reikalų ministras Mariuš Blašak, po Vyšegrado grupės VRM ministrų pasitarimo Pragoje sausio 20 dieną pranešė, kad Lenkija, Vengrija, Čekija ir Slovakija pasisakė prieš ES pabėgėlių kvotas. Apie tai pranešė Lenkijos radijas.

33589

Kalbama apie ES mechanizmą, pagal kurį, pabėgėliai, masiškai atvykstantys į pietines Europos Sąjungos valstybes, privalo būti paskirstomi tarp visų ES valstybių.

Ministras paskė: „Vyšegrado grupės valstybės pasisako prieš automatiškas kvotas paskirstant pabėgėlius. Be to, mes norime, kad Vakarų valstybės, kurios yra migracijos tikslas, pakeistų savo migracinę politiką.“

Šauksmas

Leave a Reply