Vytautas Landsbergis. Aš noriu ginti savo mulkinimo laisvę (video)

 

2016 m. sausio 11 d. youtube kanale “Neįtikėtini faktai” pasirodė propagandinis filmas Russian propaganda influence in Lithuania / Rusijos propaganda Lietuvoje. Šis filmas finansuotas spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo lėšomis. Pagrindiniai filmo herojai – Vytautas Landsbergis ir  Dovydas Pancerovas moko, kaip mulkinti žmones:

landsbergis3:40 “Dezinformacija, mulkinimas – tai vadinama informacija, kurios laisvę reikia ginti. Aš noriu ginti savo mulkinimo laisvę” ( Vytautas Landsbergis).
pancerovas_12:25 Dovydas Pancerovas iliustruoja, kokiu būdu tą daryti:
“2012 metais netgi 40 procentų žmonių manė, jog Rusija nedarė neigiamos įtakos Lietuvai, ta prasme nekariauja prieš Lietuvą informacinio karo. Pernai tokių žmonių buvo gerokai mažiau ir net 60 procentų Lietuvos žmonių mano, kad Lietuvai Rusija daro neigiamą informacinę įtaką”.
Žmonės, kurių mąstymo dar nepažeidė visuomenės mulkintojai filmo autoriai – nesunkiai suskaičiuoja, kad apklausoje minimų žmonių skaičius nepakito, ir tiek 2012, tiek 2015 metais santykis liko toks pats. Tačiau apversdamas sąvokas aukštyn kojomis, būtajame laike vartodamas netaisyklingas gramatines formas –  esamąjį laiką –  D. Pancerovas bando įpiršti mintį, kad yra kitaip, kad apmulkintų žmonių skaičius didėja.
 Tokiu būdu, veikdami išvien, Dovydas Pancerovas ir Vytautas Landsbergis pažeidė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą ir paskleidė dezinformaciją  (Dezinformacija – tyčia viešai paskleista melaginga informacija – K.J.)
Šį visuomenės mulkinimo projektą finansavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (toliau – Fondas).
“Fondo pagrindinė misija – remti nekomercinio kultūros ir šviečiamojo turinio kūrimą bei sklaidą Lietuvos žiniasklaidoje, o pagal galimybes – ir lietuvių išeivijoje. Nuo 2015 m. pagal naują Visuomenės informavimo įstatymo redakciją Fondo misija papildyta visuomenės informavimo saugumo ir medijų raštingumo projektais” – rašoma tituliniame Fondo puslapyje.
 Turint omenyje, kas pasakyta aukščiau, prašau
1. Susigrąžinti lėšas iš šio visuomenės mulkinimo projekto autorių, skirtas Lietuvos visuomenei mulkinti ir skirti jas visuomenės švietimo projektams.
2. Pareikalauti, kad visuomenės mulkintojai Vytautas Landsbergis ir Dovydas Pancerovas išimtų iš yotube kanalo “Neįtikėtini faktai” visuomenės mulkinimo pavyzdį – filmą “Russian propaganda influence in Lithuania / Rusijos propaganda Lietuvoje”.
Kazimieras Juraitis
Šauksmas
laiškas išsiųstas visiems Fondo draugams, minimiems Fondo tituliniame puslapyje – Lietuvos Respublikos seimui, Lietuvos Respublikos vyriausybei, Lietuvos kultūros tarybai, LR kultūros ministerijai, visuomenės informavimo etikos komisijai, Lietuvos radijo televizijos komitetui

Leave a Reply