Žeimaičių – Rasų išmintis

Print Friendly, PDF & Email

Telegoniją galima nugalėti

Telegonija – tai pasekmės iki vedybinių lytinių santykių. Jei moteris turejo ikivedybų lytinių santykių, pirmas vyras, kaip dabar žinoma ir ką labai gerai žinojo mūsų Protėviai, būtinai padarys poveikį vaiko išvaizdai ir charakteriui, kuris bus pradėtas kitu vyru, pavyzdžiui šios moters sutuoktiniu. Šitas reiškinys liečia ne tik moteris, bet ir vyrus. Ikivedybiniai vyrų lytiniai santykai turi toki patį poveikį būsimam vaikeliui, kaip ir moterų. les137Mergina gali būti pati skaisčiausia ir pati sąmoningiausia, bet jei vyras neskaistus, tai ji gali pagimdyti ne savo vaiką. Mūsų Protėviai – Rasos šiuos dalykus puikiai žinojo. Dėl to buvo skiriamas ypatingas dėmesys, kad jaunimas būtu skaistus, tik tokiu atveju jie ateity augins savo vaikus!

Buvo toks įvykis Maskvoje, kai baltaodė moteris susilaukė juodaodžio vaiko nuo baltaodžio vyro . Nes ji, kai mokėsi universitete, turėjo lytinių santykių su juodaodžiu. Pirmas vyras palieka moters viduje savo informaciją, savo biolauką, kitaip tariant, sienelės lytinių organų moters lieka apspinduliuotos šio pirmo vyro biolauku. Kai moteris pastoja nuo kito vyro, tai jų vaisius gauna informaciją nuo to vyro, kuris buvo pirmas šiai moteriai (būna apspinduliuotas pirmo vyro biolauku, kuris išliko ant lytinių organų). Vienas kareivis, grįždamas iš kariuomenės namo, geležinkelio stotyje prisigėrė ir permiegojo su azijiete – prostitute. Paskui susituokė su mergina, kuri buvo dar skaisti ir kai susilaukė bendro vaiko, jis gimė su siauromis akimis ir tamsus, kaip azijietis. Negana to, kad mergina buvo skaisti, jų kaime ir kituose aplinkiniuose nebuvo nė vieno azijiečio. Taip pat ir vyras gali ant savo lytinių organų atnešti informaciją nuo kitos moters, savo žmonai. Tokiu atveju ir gaunasi,kad moteris nešioja ir gimdo ne savo kūdikį. Gimę tokie vaikai neša informaciją nuo keliu vyrų ir jų viduje visą gyvenimą išlieka konfliktas tarp kelių asmenybių. Čia tas pats, lyg viename žmoguje būtu keli skirtingi asmenys, su skirtingais charakteriais ir skirtingais psichotipais. Gaunasi, kad kai kurie iš mūsų augina ne savo vaikus. Todėl ir kyla nesutarimai tarp vaikų ir tėvų. Dažnai tenka girdėti, kad vaikai sako, jog nesutaria su tėvais, o tėvai – su vaikais. Dar vienas labai svarbus momentas : kai skaistūs žmonės pirmą katrą lytiškai santykiauja, kad pradėtu naują gyvybę, jie būna Kūrėjai, kurie po šito labai suartėja. Nes pas moterį lieka tik šito vyro informacija, o pas vyrą – tik šios moters ir jokia kita informacija negali sutrukdyti jų susiliejimui į vienį. Ta prasme, susiliejimą dvasinį, emocinį, psichologinį. Tokioje šeimoje vyrauja darna ir supratimas tarp sutuoktinių. Gimsta tikri jų vaikai ir jų santykai su tėvais būna labai artimi.

Telegonija būdinga ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams. Tai puikiai žino arklių, šunų, balandžių augintojai. Jei balandžio patelę apvaisino neveislinis balandis, tokia patelė iškart brokuojama, nes jei kitą karta apvaisins ir veislinis patinas, vis tiek jų vaikai bus nepilnaverčiai, nes juose išliks informacija nuo pirmojo patino. Taip pat, norėjo padaryti hibridą arklio ir zebro. Veislinę kumelę norėjo sukergti su zebro patinu. Patelė nepastojo, nes jų genai nesuderinami. Bet kai ši kumelė veliau buvo apvaisinta su veisliniu žirgu, jai gimė dryžuotas kumeliukas, nes jos įsčiose išliko zebro patino informacija.

Mūsų Protėviai žinojo, kaip panaikinti tą svetimą informaciją, kad gimtų tėvams jų vaikai. Šios apeigos išvalo vyrą ir moterį. Trys mintys turi jose dalyvauti. Vyras turi padaryti guolį po žvaigždėtu dangumi, kur gyvena sutuoktiniai gamtoje. Pats turi pakloti sau ir savo moteriai. Tris dienas jie turi gavėnioti – valgyti tik augalinį maistą (mėsos mūsų Protėviai iki kunigaikščių sukūrimo išvis nevalgė), tris naktis miegoti po žvaigždėtu dangumi ir prieš kiekvieną naktį vyras turi nuprausti moterį ir nusiprausti pats su šaltinio vandeniu (vanduo taip pat RASA, dėl to ir mes esame Rasos, nes vanduo mums yra šventas. Jis yra gyvas ir neša informaciją). Vyras turi nuvalyti moterį su lininiu audiniu, bet pats valytis negali, o tik rankomis nusiimti nuo savęs vandens lašelius. Šlapias vyras turi gultis pas moterį.

Per tas tris dienas negalima turėti lytinių santykių . Pirmą naktį, prieš užmigdami po žvaigždėtu dangumi, jie turi atleisti vienas kitam už praetį ir nuo pat pirmos nakties turi įsivaizduoti savo būsimą vaikelį. Vyras turi galvoti, kad vaikas bus panašus į jo moterį, o moteris turi įsivaizduoti, jog vaikas bus panašus į jos vyrą. Kai praeis tos trys dienas, tada bus galima ir lytiškai santykiauti, planetos ištrins informaciją apie praeitį, apie nepradėtus vaikus. Bet prieš lytinius santykius, vyras turi apvainikuoti moterį. Kai nereikia išsivalyti nuo telegonijos, tai daro mergina: ji uždeda išrinktajam ant galvos vainiką. Bet apeigose, kai yra nugalima telegonija, apvainikuoti moterį būtinai turi vyras. Šią apeiga nebūtinai reikia daryti toms poroms, kurios kartu ieškojo vietos savo būsimai giminės sodybai, surado ją ir pradėjo joje gyventi. Kyla klausimas, o kodėl jiems nebūtina? Todėl, kad pati paieška, pirmosios trys dienos įsikūrimo apvalys juos, jeigu jie tas tris dienas apie būsima vaiką svajos, jo nepradedant. Kai mes matome, pirmos dvi mintys, kurios dalyvauja apeigose, yra vyro ir moters. Na, o trečioji mintis yra ta, kai jau paskutinę, trečiąją naktį vyras su moterimi po dangumi miegojo, jiems savo mintimi padėjo būsimas vaikelis. Mes galvojame, kaip gali jis padėti, jei jo dar nėra? Tačiau kiekvienas vaikas prieš ateinant į žemę, laukia savo įsikūnijimo danguje ir vėliau iš žvaigždių jis ateina vėl į žemę ( vėl, todėl, kad mes nemirštame, mes tiesiog keliaujame į dangų ir laukiame savo sekančio įsikūnijimo žemėje). Taip pat reikia atsiprašyti savo Protėvių, nes kitaip apeiga nebus veiksminga. Nebus veiksminga dėl to, kad neįsijungs Protėvių mintis. Mūsų kartai pasitaikė didelė garbė ir palaima sugražinti Protėvių – Vedų – Rasų kultūrą. Sugražinti nutrūkiusius ryšius su jais. Tik tada didingi atradimai žmonėse pasidarys. Tik tada Protėvių mintys mūsų mintims padės. Dabar jų mintys dėl mūsų nesuvokimo mums priešinasi.

Tad broliai ir seserys, viskas priklauso tik nuo mūsų pačių ir viskas yra mūsų rankose! Stiprybės ir išminties mums visiems!

Akvilė Titorenko

Leave a Reply