Pirma multipolitikos laida. Europietiškos vertybės?

Studija „Šauksmas“ pristato pirmą multiplikacinį projektą politine tema. Tokio pobūdžio laidas tikimės leisti kiekvieną penktadienį 21 valandą. Norinčius dalyvauti laidų kūrime – kviečiame siūlyti siužetus, idėjas, o taip pat reikšti nuomones ir siūlymus laidų tobulinimui. Savo darbuose stengsimės gvildenti aktualius Lietuvos ir pasaulio politikos klausimus. Piliečius kviečiami pasisakyti aktualiais klausimais. Mūsų filmavimo grupė pasiruošusi atvykti ir nufilmuoti, o portalo redakcija – šį video kreipimąsi išplatinti visomis įmanomomis priemonėmis. Visą studijos „Šauksmas“ produkciją galima persiųsti į mobilius telefonus.  

Sveiki, mielieji žiūrovai

Šiandien anonsuojame mūsų Multipolitikos laidą. Kol mūsų redaktoriai ruošia pirmąją laidą, tarsiu keletą žodžių. Šeštadienį, spalio 25-ą dieną, Rygoje vyks eitynės, skirtos tradicinei šeimai palaikyti. Renginys prasidės prie Kongreso rūmų ir vyks nuo 15 iki 17 valandos. Šis įvykis – jau pažįstamas reiškinys. Juk mums taip nori primesti taip vadinamas europietiškas vertybes kabutėse, kad visiems normaliems žmonėms jau bloga darosi. Kaip galima paprastą iškrypimą vadinti vertybėmis? Mano galva, čia nėra taip paprasta. Viskas daug sudėtingiau. Eurosąjunga pirmiausia sukurta kovai su pačiu Dievu. Vadinasi, ir su tradicinėmis žmonijos vertybėmis.

Taip tvirtinti turiu svarių priežasčių. Kai girdžiu kai kuriuos politikus tvirtinant, kad Europos Sąjungos politika visas religijas priima vienodai neutraliai – prieštarauju. Šiuolaikinis Europarlamento pastatas Strasbūre pastatytas pagal Babilono bokšto pavyzdį. Įstatymų leidybos būstynė kai kada vadinama „Eurobabilono bokštu“. Europos Sąjungos būstinės pastatas buvo projektuojamas pagal Piterio Breigelio paveikslo „Babilono bokštas“ eskizus. Priminsiu, kad „Būties knygoje “Biblija pasakoja apie Nimrodo ir jo pasekėjų bandymus mesti iššūkį pačiam Dievui ir pastatyti „bokštą ligi debesų“. Nuodėminga užmačia, kuri nepatiko Dievui, buvo sustabdyta, bokštas sugriautas, o žmonės staiga ėmė kalbėti skirtingomis kalbomis ir išsiskirstė po pasaulį.

Šauksmas

Atkreipkite dėmesį į Eurosodomos, oj atleiskite, Eurosąjungos, plakatą. Babilono bokšto fone matome statybinį kraną. Čia tiesiogimė užuomina Dievui: tą, ko nepavyko pastatyti anąkart, pabaigsim statyti dabar. O daugybe kalbų bet sutartinai išsakyta vieninga nuomonė tik patvirtina maištą prieš Dievą. Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad žvaigžės plakate apverstos ir tapo satanistų pentagramomis – plačiai žinomą okultinį simbolį.

Kaip manote, kas Jus sutinka, įžengus į Europarlamento pastatą? Ogi moteris, sėdinti raitomis ant Žvėries. Būtent ta moteris ant žvėries, apie kurią taip vaizdžiai pasakojama Biblijoje.

aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaisčiai raudono žvėries, pilno piktžodžiavimo vardų, turinčio septynias galvas ir dešimt ragų.[i2] 4 Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir škarlatu, išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną ištvirkimo šlykštybių ir nešvarumų. 5 Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas, paslaptis: „Didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina“. 6 Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Ją matydamas, aš labai stebėjausi.

(Apr.17:3-6)

O dabar tiesiog susimąstykime: kas stovi už taip gražiai skambančių taip vadinamų Europietiškų vertybių? Akciją Latvijoje mes privalome palaikyti. Iki greito susitikimo mūsų portale Šauksmas.lt.

 Atsisųsti mobil 11mb https://yadi.sk/d/OG64iwUXcAPMx

 

Добавить комментарий